Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Gotthardsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drivs av att utveckla samhället och att det ska vara samma möjligheter att utveckla dig och din vardag oavsett var i landet du bor. Utbildning, användning av digital teknik, infrastruktur och en smart fördelning av ekonomiska tillgångar är viktiga frågor för mig.

Presentera dig själv

Jag är en grön liberal som driver samhällsutveckling både lokalt och nationellt. Jag är fast förankrad i Svensk landsbygd och småstad.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör - Statstjänsteman - driver verksamhetsutveckling och styrning

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det behövs breda samarbeten i mitten av svensk politik - för Sveriges bästa

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikael Gotthardsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mikael Gotthardsson: Företag som genomför skattefinansierad verksamhet måste få agera på företagsvillkor. Sedan måste det gå att följa upp verksamheten så att den levererar minst lika bra som den i egen regi och att verksamheten har samma förmåga att leverera över tid.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mikael Gotthardsson: Dåligt eftersom kärnkraft idag skapar avfall som vi inte kan hantera på ett säkert sätt. Men om det kommer kommersiella lösningar med mindre avfall så måste de få visa på sina möjligheter.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Mikael Gotthardsson: Extra viktig Tillämpningen idag är inte rättvis för alla de stränder och små vattendrag som kommer att behålla sina naturvärden ändå.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Gotthardssons val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat