Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Richard Berggren

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig innebär en pragmatisk kraft som vet hur man får saker att hända. Det är ingen naturlag att offentlig verksamhet måstevara dyr och ineffektiv, det behövs innovationskraft för att få ordning på Sverige.

Presentera dig själv

Bor i Åhus med fru, 2 barn och 3 hundar. Har arbetat i nära 30 år med affärsutveckling inom en rad olika områden. Drivit ett av Sveriges mest framgångsrika racingteam.

Vad har du för yrke?

Senior Advisor inom affärsutveckling och konsumentjuridik.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa för Sverige är en Moderatledd regering som har kraft och mod att få ordning på Sverige. Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Richard Berggren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig Det är kvaliteten som skall vara överordnat. Låg kvalitet skall vara lika med låg ersättning och då är det inte möjligt att göra vinst. Hög kvalitet ska ge högre ersättning och då är vinst möjlig.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig En kärnkraftsreaktor motsvarar ca 2000 vindkraftverk. För att möta behovet till 2045 skulle det behövas 20-25.000 vindkraftverk och då skulle ändå problemet kvarstå när det inte blåser. Det finns inget reellt alternativ till kärnkraft för att möta omställningen till fossilfrihet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: En tillfällig lag för att möta det akuta behovet av att bekämpa grova brott. På sikt är det en inskränkning i frihet som skall behandlas med försiktighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig RUT-avdraget är den enskilt främsta anledningen till att fler kvinnor blivit företagare och samtidigt en möjlighet för de med låg akademisk utbildning att få ett arbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Bistånd för att möta behov inte att uppnå en viss kostnad. Biståndet kan bli effektivare och bättre utan högre kostnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig Vi skall vara stolta över vår monarki och de stora värden det ger oss som befolkning och svenskt företagande.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig När kostanden att ta sig till arbetet blir för högt hämmar det arbetsmarknaden. Hushållens ekonomi är avgörande för landets tillväxt och mindre disponibel inkomst slår snabbast och hårdast mot de med snävast marginaler. Minskad konsumtion slår även mot de branscher där flest får sitt första arbete såsom restaurangbranschen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig Fastighetsskatt skulle vara förödande för många hushåll och för Sveriges ekonomi i stort.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Tillför kultur någonting bör samtidigt det finnas ett intresse. Många, men inte alla, skulle bära sig med sponsorskap eller annan finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Det skall vara upp till varje kommun att bestämma över så omfattande ingrepp i natur och miljö som vindkraftsverk innebär.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Vi har världens mest utvecklade socialtjänst som skall möta det behovet. Risken för utnyttjande av människor är allt för överhängande för att det skall tillåtas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Full respekt för de som inte har en könsidentifikation men ett tredje kön skulle innebära omfattande anpassningar nationellt och internationellt att det inte är rimligt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig Med full bestämmanderätt skall också rätten att fördela inkomst följa. Föräldrarnas inkomster skall inte styra vem som är ledig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Delvis måste digitalisering till för att lösa vårdutmaningar. Dock bör begränsningar införas så att ersättning endast, eller i första hand, utgår till fasta vårdcentraler som kompletterar med digitalisering.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Uppehållstillstånd och medborgarskap skall följas av kvalificering över tid.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Det är orimligt att inte stå enade med det demokratiska väst.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: A-kassa skall vara en kortsiktig övergång från ett arbete till ett annat. En högre ersättning första 90 dagarna kan vara motiverat men inte över längre tid då incitamentet till nytt arbete försvagas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Det skall vara upp till varje kommun att sätta sina begränsningar efter sina förutsättningar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Budget handlar om prioriteringar. Om höjd skatt skulle vara svaret så innebär det att ingenting annat staten gör är mindre viktigt än försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Public service bör inrikta sig på de områden som inte är kommersiellt gångbara för att främja demokratisk debatt, kultur och mindre idrotter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig Av den enkla anledningen att det är orimligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig Betyg i sig fyller begränsad funktion i de lägre åldrarna. Däremot behövs grundläggande kunskapskontroller minst vartannat år för att säkerställa att eleven klarar skolan. Central rättning innebär också att kontrollen av alla aktörer, privata som kommunala, sker på ett korrekt sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Att förekomma i brottsregistret är avskräckande. Fysiskt fängelse är troligen inte praktiskt genomförbart men det finns alternativ såsom fotboja.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Vi möter inte framtiden med förlegad teknik. När ett sådant projekt skulle vara klart har vi redan, sedan länge, rest med elektrifierade flygplan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Vården blir inte effektivare genom centralisering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Det skulle innebära orimliga kostnader.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Berggren: Behovet av råvaror har ökat, inte minst när det gäller tillverkning av batterier. Sverige har hållbar gruvdrift vilket ur ett globalt perspektiv är att föredra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Berggren: Integrationen har misslyckats vilket innebär att det är orimligt för Sverige att ta emot fler asylsökande under lång tid framöver.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Berggren: Brottsligheten anpassar sig och då måste Polisen få de verktyg de behöver för att möta behoven.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Berggren: Det ska alltid löna sig att utbilda sig mer vilket idag inte är fallet. Det är helt enkelt inte lönsamt att vidareutbilda sig i allt för många fall.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Berggren: Vi har världens bästa och mest hållbara skogsnäring. Bättre resursutnyttjande är avgörande för omställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Richard Berggrens val:

 • Lag och ordning

Så svarar Richard Berggren: Extra viktig Utan ordning berövas vi våra grundläggande fri och rättigheter. Utan trygghet hämmas individer och företag vilket påverkar hela vår välfärdsmodell.