Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Giulia Ray (fotograf null)

Giulia Ray

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har lång erfarenhet som tjänsteperson från både lokal, regional och nationell nivå och från såväl kulturpolitik, skolutveckling, integration och stadsutveckling. Det har alltid intresserat mig hur en kan skapa det goda samhället av den politik som är lagd. Nu är jag redo att vara med och skapa själva politiken.

Presentera dig själv

Jag är en samhällsengagerad person som drivs av att få bidra till samhällets utveckling. I mitt yrkesliv har jag dragits till offentlig förvaltning och organisationer som arbetar med policyfrågor.

Vad har du för yrke?

Samhälls- och kulturanalytiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det styre som ger maximalt inflytande för Miljöpartiets politik. Gärna S, MP, V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Giulia Ray

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Extra viktig Vinstutdelande aktiebolag ska inte driva skola. Skolpengen ska gå till elevers utbildning, inte plockas ut i vinst. Jag vill se ett system där kommunala skolor kan leva vidare istället för att bli utkonkurrerade och där idéburna friskolor kan finnas som komplement till de kommunala.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Kärnkraft är för dyrt att bygga och eftersom det tar för lång tid hjälper det oss inte med energibehovet här och nu. Dessutom innebär kärnkraft en säketsrisk. Vi vill se ökad produktion av förnybar energi och energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Extra viktig Det här är inte rätt väg att gå. Polisen har redan idag lagstöd att visitera de som behöver kontrolleras. Visitationszoner skulle drabba samtliga boende i dessa zoner som grupp på ett mycket stigmatiserande sätt. Det skulle bara rasera människors tillit och förtroende för samhällets institutioner och polisen ännu mer, men inte lösa de problem som samhället har skapat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Att köpa tjänster istället för att konsumera prylar är bättre för miljön. Istället för att avskaffa RUT-avdraget kan det ses över för att inkludera aktiviteter som främjar omställning, tex möjlighet att utföra reparationer med RUT-avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Extra viktig Sverige bör fortsatt stå upp för internationell solidaritet. Fattigdom och hunger kan utrotas. Det svenska biståndet måste fortsätta hjälpa utvecklingsländer allra minst för att stärka sin ekonomiska säkerhet och tillgång på mat och vatten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Extra viktig Att sänka skatten på bensin och diesel gör bara att Sverige ökar utsläppen, i en tid då det viktigaste är att minska utsläppen. Det ska vara lättare att släppa ut mindre, så istället för att subventionera ett dåligt system borde det vara politikens uppgift att göra det hållbara resandet både lättare och billigare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Extra viktig En fritt och oberoende kulturliv ska inte vara utlämnat till privata aktörer. Därför ska det offentliga stödja kultursektorn, inte minst den kulturella infrastruktur som är helt avgörande för att olika typer av konstuttryck ska kunna möta sin publik. Den kulturella infrastrukturen är även helt avgörande för eget skapande och folkbildning. Avståndet mellan politiken och kulturen ska respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Kommuner måste fortsatt även kunna få bestämma över var de vill ha vindkraft, men vi vill gärna se att det blir tydligare för kommunerna när och hur de får lov att säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Att be om hjälp ska inte heller framöver vara ett brott. Fattigdom går inte att förbjuda bort.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Permanenta uppehållstillstånd ger både trygghet och stabilitet för den enskilde och för samhället som då får bättre möjligheter att planera för etablering. Det är inte humant att låta människor, både barn och vuxna att leva i ovisshet i många år.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Samhällets tryggetssystem, grunden i den svenska välfärden, måste stärkas. Den som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom drabbas idag hårt ekonomiskt, vilket inte underlättar för återgång till arbetsmarknaden - tvärtom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Public service ska vara starkt och brett. Vi vill skydda public service i grundlagen för att skydda verksamheten mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Redan idag dominerar elbilar och laddbara bilar en stor del av nybilsförsäljningen på privatsidan. Omställningen av framförallt transportsektorn behöver gå snabbare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Forskning visar att de negativa effekterna för barn som får betyg tidigt i skolan är stora.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner behöver ses över så att systemet blir mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: En fungerande bostadsmarknad behöver innehålla både bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar och prisklasser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Det regionala ansvaret är bra, med beslut som fattas nära människorna de berör. Däremot vill vi att staten tar ett större ansvar för finansieringen av sjukvården så att den blir mer jämlik över Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Giulia Ray: Miljöpartiet är inte emot nya gruvor, men vi vill att nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintressen för rennäringen. Däremot kan gärna tillståndsprocesserna bli mer effektiva, genom tex mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Giulia Ray: Extra viktig Människor ska kunna flytta, men inte tvingas att fly.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Giulia Ray: Extra viktig Vi behöver skydda biologisk mångfald mer aktivt än idag. Sverige bör följa FNs uppmaning om att skydda minst 30 % av land och hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Giulia Rays val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning