Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Therese Traneborn (fotograf null)

Therese Traneborn

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi måste börja tänka vi istället för jag! Tillsammans kan vi skapa ökad trivsel, välstånd och integration i vårt underbara land. Det måste vara lätt att göra rätt och svårt och konsekvensfyllt att göra dåliga saker för andra i vårt samhälle. Ökad studiero i skolan är ett avgörande steg för att få fler att klara skolan och skapa sig ett gott liv.

Presentera dig själv

Engagerad medelklasskvinna som vill öka solidariteten och förståelsen i att Sverige är byggt på liberala värderingar och är ett av världens mest liberala länder. Arbetar i kommunal grundskola i Malmö och möter där dagligen behovet av utökat samarbete mellan socialtjänst och skola föra ta få fler barn och unga på rätt sida om lagen och minska rekryteringen till kriminella nätverk.

Vad har du för yrke?

Specialpedagog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Johan Pehrson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna, moderaterna och kd

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Therese Traneborn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Extra viktig Begränsade vinster är rimligt för privata aktörer att ta ut, majoriteten av vinsten ska föras in i verksamheten för att hålla hög kvalitet på verksamheterna ex. lokaler, löner, anställa elevhälsopersonal såsom specialpedagoger, kurator och skolsköterska

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Tills de fyra elområdena rivs upp och ändras till ett el-området behöver alla svenskar oavsett bostadsadress ha säker tillgång till el som har så likvärdig prisnivå som möjligt. För att klara detta kan kärnkraft behöva byggas ut som en tillfällig lösning för att säkra eltillgången i hela landet. Svensk elförsörjning behöver utgå ifrån klimatneutrala processer, leveranser och användning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Svensk polis ska återta mandatet och behöver detta lagutrymme för att begränsa kriminella nätverks påverkan i landet. Polisen ska ha största utrymmet att avstyra och förebygga inom området brott och kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Rut-avdraget genererar tusentals instegsjobb för de som står långt från ordinarie arbetsmarknad och ska fortsätta. Nyanlända, invandrare och svenskar som behöver komma i arbete har stora möjligheter till jobb inom de branscher där RUT- avdraget används.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Sverige har stora inhemska kostnader för det stora flyktingmottagandet under 2010-talet och behöver fortsätta kompensera skattefinansierade verksamheter i kommunerna för deras kostnader för flyktingmottagandet ex skolor, förskolor, sjukvård.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: I vår globala nutid har representationen via kungahuset tappat i styrka till förmån för vårt eu-samarbete, utanför Eu-zonen bör kungahuset fortsätta sitt arbete. Med ett minskat arbetsområde är det rimligt att minska kungahusets budget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Våra transportmönster behöver förändras och långa transporter behöver bära sina kostnaden för sin negativa miljöpåverkan. Gå, springa, cykla mfl 0-utsläppsätt som transportsätt måste premieras i vårt land. Kollektivtrafiken och samåkning ska alltid premieras före ensamkörning i egen bil och höga drivmedelskostander är det som till slut påverkar individen att ändra sitt levnadssätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Har skatt som är rimlig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Kultur ska kunna i större utsträckning bära sina egna kostnader.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: För att klara Parisavtalet och i slutändan 0-utsläpp av fossila drivmedel måste fler vindkraftsparker byggas för säker elleverans över hela landet och då måste alla kommuner bidra till lösningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Fattigdom kan inte förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Anser att det finns två juridiska kön utifrån de två fysiska kroppsliga kön som finns och att vi bör vidhålla den regeln.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Önskar att en månad inte kan överföras till den andre annars helt valfritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Eftersom nätläkare inte kan genomföra likvärdig undersökning av patienter som det görs på en vårdcentral/IRL-möte med läkare så bör de inte få skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Extra viktig Människor på flykt vill vanligtvis tillbaks till sitt hemland och sin kultur och därför ska tillfälliga uppehållstillstånd vara regel. Språkkrav, försörjning och integrationskrav ska ingå för att individen ska uppnå permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Neutraliteten är fel väg att gå, som eu-land behöver vi ingå i freds- och krigsstyrkan EU och NATO för att värna våra demokratiska principer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Människor behöver känna sig behövda, att gå till ett arbete är en grundsten i att känna mänskligt värde och a-kassan ska vara en tillfällig hjälp mellan jobb och inte förlänga individers tid på väg till ett jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Omskrivas så att kommuner kan attrahera människor att flytta till kommuner, särskilt i avflyttningsområden i Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: I vår tid när desinformation sprids över digitala kanaler behöver vi säkra upp för en politiskt fri public service som visar flera synvinklar av nationella och internationella dilemman.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Fordonsindustrin behöver några år till på sig att ställa om sin fordonstillverkning

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: För tidigt att sätta betyg på barn i unga år, forskning visar att betyg i låga åldrar endast ger negativa effekter på elevers mående bl a ökad oro och minskad tilltro till sina förmågor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Rimligt att ha det på nybyggda hyreslägenheter i attraktiva områden

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Ökad samordning över regionerna måste till det visade coranautredningen tydligt

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: För de yrken som under pandemin klassades som samhällsbärande eftersom de inte kunde arbeta hemifrån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Småföretagare som har anställda som inte ger kvalitet tillbaks till företaget bör kunna sägas upp.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Therese Traneborn: Miljöbedömningen måste vara rimlig utifrån det gruvans produktion skapar för mervärde för Sverige som land.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Therese Traneborns val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning