Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Max Troendlé (fotograf )

Max Troendlé

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill rakryggat stå upp för solidaritet och mänskliga rättigheter. Vi behöver mer mod i politiken som tar vår tids stora ödesfrågor på allvar, mindre populism och feghet. Det vill jag bidra till.

Presentera dig själv

Jag är en glad och extrovert busschaufför som driver eget bussbolag och arbetar på deltid som politiker. Jag bor på landet med sambo i en buss från 60-talet som jag renoverat. Min största passion är att göra världen till en lite bättre plats genom politiska beslut. Mina hjärtefrågor är klimat och psykisk ohälsa.

Vad har du för yrke?

Politiker, busschaufför, företagare.

I vilket land är du född?

Kanada

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Många, bland annat Malala Yousafzai

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se så stort grönt inflytande för ett hållbart samhälle som möjligt. I praktiken innebär det en S-ledd regering där MP ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Max Troendlé

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Friskolor är jätteviktiga, olika pedagogiken passar olika barn bäst. Men skolor ska drivas för barnets bästa, inte för aktieägares möjlighet att tjäna pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Argumenten mot kärnkraft är för många för att beskriva i en valkompass. Men säkerhetsriskerna, kostnaderna och tiden det tar att bygga är några. Framtiden är förnybar: minskar utsläppen drastiskt, är billigt och är snabbaste sätet att bygga ut energiproduktionen och sänka elpriserna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Plakatpolitiskt slag i luften med rasistiska undertoner. Riktigt osmakligt. Hög risk att få samma utfall som den utdömda "stop and frisk" i New York

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: RUT behöver inte tas bort, men däremot göras om i grunden. RUN borde göras om till att gynna gröna omställning, inte subventionera medelklassens konsumtion av tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Vi behöver öka biståndet, inte minska det. Som ett av världens rikaste länder ska vi hjälpa när fler och fler är i nöd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Det är svårt att se en monarki platsa i en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Vi kan inte nå våra klimatmål genom att göra det billigare tt släppa ut. Läget för klimatet är akut. Vi behöver stora satsningar på den gröna omställningen och energi som är oberoende av olja från diktaturer. En förnybar transportsektor ger billigare drivmedelskostnader som inte heller är lika oförutsägbara, såsom olja på en världsmarknad.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Vi behöver en mer sammanhängande och progressiv beskattning på tillgångar, vars låga beskattning just nu driver fram ojämlikhet. Man borde dock inte återinföra fastighetsskatten nu, utan låta det ingå i en helhetsändring av skatt på tillgångar. MP vill höja taket på kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Fri och meningsfull kultur kräver också en opartisk finansieringen - inte inflytande av olika kommersiella intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Dagens regelverk för tillståndsprocess för vindkraft är krångligt och rörig. Den behöver reformeras. Processen måste bli enklare och smidigare. Det kommunala vetot behöver reformeras. Däremot ska kommunerna fortfarande kunna bestämma var vindkraft är lämpligt att ha och inte.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Man ska inte sparka på den som ligger. Det ska inte vara kriminellt att vara fattig och i nöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Människor som inte identifierar sig som män eller kvinnor ska inte behöva välja mellan två juridiska kategoriseringar som ingendera är tillfredsställande. Att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige är viktigt för många HBTQI-människors psykiska hälsa och välbefinnande.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Att kvotera föräldraledigheten är viktigt, av många anledningar: bland annat hjälper det bryta ner könsrollerna och minskar löneklyftan mellan könen. MP vill att en tredjedel av dagarna viks åt vardera partner, och att den sista tredjedelen kan fördelas fritt eller överlåtas till någon annan som är de av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Resurserna i vården ska gå till de med störst behov. De privata nätläkare urholkar sjukvårdens finansiering och har ofta som affärsidé att uppmuntra människor att överkonsumera vård i onödan, snarare än att hjälpa dem i störst behov. All vård måste inte vara offentligt driven, men nätläkarna som de bedrivs idag har inte en plats i framtidens sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Jättebra förslag! Ger en trygghet och stabilitet till den som sökt asyl, och ökar viljan till att komma in i det svenska samhället, lära sig språket mm.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Vi borde mycket hellre stärka vårt försvarssamarbete med Finland, EU och Storbrittannien. Vår alliansfrihet har gett oss unika möjligheter och förtroendekapital i utrikespolitiken. Det är väldigt tråkigt att överge den och gå med i kärnvapenallians när världen behöver starka röster för nedrustning av kärnvapen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Den som blivit sjuk eller arbetslös ska inte straffas för det. Vi måste öka grundtryggheten i Sverige.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Strandkyddet och allemansrätten har gett en tillgång till naturen även för människor som inte haft pengar att äga egen mark. Vi ska inte avskaffa den möjligheten. Alla behöver ha en lagstadgad rätt till att njuta av naturen, tillgången till natur ska inte avgöras av din plånbok.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Upprustningen ska inte finansieras på bekostnad av välfärden. Värnskatten (skatten på de allra rikaste) borde återinföras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Public service utför ett extremt viktigt uppdrag, det är jätteviktigt att ha kvar och inte smalna av eller finansiera med reklam. MP vill grundlagsskyddade public service och drivit frågan under mandatperioden, men inte fått med oss en majoritet av riksdagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Rimligt, för att klara omställningen. En bil används i genomsnitt idag under 18 års tid, så det är hög tid att fasa ut försäljningen av nya bilar på fossila bränslen. Det är också viktigt med konverteringsstöd, så att många bilar som redan tillverkats kan göras om till exempelvis elbilar eller med biogasdrift.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Den psykiska hälsan är redan hög i skolan, det förbättrar inte barns förutsättningar att öka stressen och pressen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Den ekonomiska klyftan mellan olika kommuner är ett problem, och måste ses över.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: MP har drivit på länge för skärpningar av detta straff, man ska inte komma undan med böter för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Att införa marknadshyror skulle med stor sannolikhet höja priserna, och öka ojämlikheten.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Det är fullt på våra spår. Sverige behöver nya stambanor, och om vi ska bygga stambanor är det dumt att inte bygga dem för snabba tåg. Samtidigt är det jätteviktigt att rusta upp våra regionala spår, så vi kan åka tåg i hela landet. Det får inte glömmas bort när höghastighetståg ska byggas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Det är förståeligt att förstatligande av sjukvården kan kännas lockande, men någonting blir inte bättre bara för att organisationen görs om, ofta tvärtom. Det vården behöver är mer resurser för att korta köerna och höja kvaliteten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Människor med låga inkomster ska inte välja att gå till jobbet sjuka för att de inte har råd att missa en dagsinkomst.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Det är viktigt att människor är ekonomiskt trygga. Att bara göra det enklare att säga upp människor är ett riktigt dåligt förslag. Däremot vore det ok med en ökad flexibilitet (dvs möjlighet för företagare att säga upp folk) om man samtidigt höjde tryggheten på arbetsmarknaden, ungefär som i Danmark. Då påverkar det inte människors ekonomiska trygghet på samma sätt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Troendlé: Vi behöver metaller i världen, och det är rimligt och självklart att ha gruvor i Sverige. Tillståndsprocesserna borde göras mer effektiv, så att det kan avgöras snabbare. Däremot ska det inte bli lättare, det är viktigt att skydda värdefull natur.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Asyl är en mänsklig rättighet. De som flyr från krig och förtryck måste få skydd och ett nytt liv i andra länder. Som ett av världens rikaste länder (och en stor exportör av vapen) är det viktigt att vi en extra stor skyldighet gentemot världens fattigaste och mest utsatta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Max Troendlé: Jag är egentligen för starkare integritetsskydd, men vi måste få bukt på den grova kriminaliteten och detta förslag kan göra det enklare att klara upp grova brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig De senaste årtiondena har ojämlikheten ökat mycket i Sverige, vilket inte är bra för samhället. Vi behöver öka jämlikheten, bland annat genom att de med högst inkomster betalar mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Max Troendlé: Extra viktig Vi håller som art på att förstöra vårt hem. Vi behöver skydda mer skog, för klimatets och den biologiska mångfaldens skull.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Max Troendlés val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården