Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Emanuelsson (fotograf Daniel Roos)

Emma Emanuelsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har mycket energi och ser till att saker händer och gillar att kommunicera. För att nå klimatmålen måste det ske stora förändringar på nationell och global nivå! Jag är också orolig för våra barns psykiska hälsa om vi inte agerar nu. Jag vill satsa på industrin och energi, kollektivtrafik, integration och bra skola och vård.

Presentera dig själv

Jag är mamma till tre döttrar, civilingenjör, forskare och VD för ett spin-off företag. Mina rötter har jag i Tidaholm. Efter uppväxten bodde jag utomlands i 20 år. Jag engagerade mig i MP när jag flyttade till Jönköping 2018; jag kunde inte stillatigande titta på när konservativa och fascistiska krafter försöker riva ner vårt fantastiska samhälle.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör & PhD. Forskar och undervisar i kemi/bioteknik på universitet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Helen Clark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S, C, MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emma Emanuelsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Skola, vård och omsorg ska inte vara vinstdrivande. Det finansieras med skattemedel och alla pengar ska därför gå till att fortsätta att bygga upp verksamheten. Vi har en bra funktionell skola i Sverige, och vill man ha statlig skolpeng, då ska man inte kunna gå men vinst. Vill man ha vinstdrivande skolor, då får man ha privatskolor där föräldrarna betalar hela avgiften, som i övriga världen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Extra viktig Kärnkraft är dyrare än andra hållbara energi källor. Svenska forskare har rapporterar att vi klarar energibehovet utan kärnkraft. Industrin vill inte investera, så då finns det ingen anledning att staten går in och stöttar dyr energi, speciellt som vi redan är netto exportörer av el. Dessutom tar kärnkraft lång tid att bygga ut, stora som små.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Visitationszoner kommer att öka känslan av utanförskap, förstärka racismen och dessutom finns det redan lagstöd för visitering. Detta förslaget riskerar att öka spänningar och misstron av polisen, i en situation när vi behöver minska spänningar och förtroendet. Dessutom, är detta verkligen bästa sättet att spendera polisens resurser?

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Vi står inför en enormt stor samhällsomställning. I framtiden kommer vi lägga mer pengar på köp av tjänster iställer för konsumption av varor. Jag tror på att utöka RUT avdragen till att även inkludera tjänster som skapar cirkularitet i samhället. Det måste bli billigare att reparera än att köpa nytt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: En stabil värld har alla nytta av. Vi har råd att stötta fattiga länder och vårt bistånd är essentiellt för många. Dessutom kan vi använda biståndet till att påskynda grön omställning. Vi måste också ta ansvar för vi i väst har bidragit till exploateringen av många utvecklingsländer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Inga starka åsikter

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Extra viktig Vi är mitt i en klimat kris, och i ett krig där pengar spenderade på bensin och gas bidrar till rysslands krigskassa. Vi måste minska vårt beroende av kolväten från diktaturer för både klimatet och av geopolitiska skäl. Ge riktat stöd till de som behöver ta bilen till jobb etc och billigare och utökad kollektiv trafik till den stora massan som kan nyttja det. Sänk matmoms istället, det gynnar fler

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Varför ska man lägga en skatt på de människor som har prioriterat att lägga sin disponibla inkomst på att bo i ett hus. Det finns inget rimligt med att 'slumpmässigt' lägga en skatt på boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Kultur är viktig, genomsyrar vårt samhälle. Den kan inte överleva av endast kommersiella krafter. Tex, kulturskolan är en fantastisk svensk institution som introducerar barn och unga till kultur och skapande, barn mognar av detta. Kultur handlar inte om 'bra ordförråd' och 'kunna låta smart', utan det ger djup, stimulans och hjälper oss alla att växa och utvecka emotionell resiliens.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Kommuner ska fortsätta att kunna bestämma, men processen måste bli rakare och mer transparent.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Det ska inte vara ett brott att tigga, dessutom kan det bli ganska komplext att genomföra. Det är ett stort problem, men det finns bättre vägar att hantera detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Valfrihet att kunna bestämma vem man vill vara.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Svårt, vi vill öka jämställdheten samtidigt som jag tycker att varje familj ska kunna bestämma själv. MP vill att1/3 ska vara för varje förälder och sen får varje familj bestämma vad de vill göra med den resterande tredjedelen. Viktigt att notera är att vi har ingen jämställdhet tills kvinnor och män har lika lön och lika pensioner

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Den svenska sjukvården fungerar fantastiskt bra och systemet är uppbyggt att hantera olika vårdtyper genom vårdcentraler, sjukhus, 1177 och närkliniker etc. Privata nätläkare kostar mycket pengar som tar medel ifrån vården där den behövs.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Detta ger säkerhet och trygghet. Vuxna kan etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och barn kommer att känna en större trygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Man ska definitivt inte ta så här stora beslut så snabbt och utan diskussion. Väldigt svagt av S. Sveriges alliansfrihet har fungerat bra. Att jämföra Sveriges situation med tex Baltikum är inte relevant, de har historiskt varit ockuperade i årtionden och har en stor rysk befolkning. Att gå med pga att Finland går med är heller inget bra argument, deras landgräns är helt annorlunda.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Ger en bra grundtrygghet. Man kan inte förutspå vilka som blir arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: En bebyggd strand kan aldrig bli obebyggd. Strandskyddet påverkar vår allemannsrätt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Försvaret ska betalas av skattemedel. Återinför värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Ett kännetecken av fasicm är bantning av public service. Public service ska vara brett och opolitiskt med ett stort financiellt stöd för att representera hela Sverige, våra olika kulturer och värderingar. Det är viktigare än någonsin att det finns en oberoende media pga 'fake news' etc.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Vi har inget val, vi har skrivit på Paris avtalet och sitter i en klimat och geopolitisk kris. Vi kan inte fortsätta att använda fossila drivmedel. Ett bra verktyg är att inte sälja dessa bilar, dessutom kommer det att bli en dålig ekonomisk affär i framtiden för folk när fossilpriserna stiger.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Inför man något i skolan så måste man säkerställa att det år på bra pedagogsk grund. Jag har inte sett några argument som stödjer detta. Hattie (ledande forskare inom utbildning) har i sin metastudie visat att 'Success feeds success'. Barn ligger på alldeles för olika nivåer i årskurs 4, och få dåliga betyg då kan påverka självkänslan som sitter kvar hela livet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Många fattiga kommuner bidrar med råvaror och energi som stödjer hela Sverige och detta ska kompenseras för. Dessutom får storstads regionerna, som är rika redan ca hälften av fördelningspengarna. Detta bör i större omfattning gå till mindre och fattigare kommuner så att de också kan utvecklas och få framtidstro.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Jag har inga starka åsikter här för kan inte tillräckligt om detta ämne

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Det riskerar att öka bostadssegregationen. Samtidigt måste vi dock se över systemet för förstahandskontrakt och bostadsköer etc för ett rättvisare boende.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: För att ersätta flyget måste vi ha snabba tåg. Vi måste dessutom bygga ut nya stambanor för både gods och persontrafik för att minska transporterna på vära vägar. Detta är nödvändigt om vi ska klara omställningen enligt Parisavtalet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Sjukvården fungerar fantastiskt bra överlag som den gör idag. Beslut ska tas så nära och lokalt som möjligt där man förstår regionens styrkor och problem. Även om staten tar över ansvaret så kommer mindre avdelningar/grupperingar att behövas av administrativa skäl.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Människor ska kunna vara sjuka utan att tappa ekonomiskt på det. Karensdagen drabbar också de som måste gå till jobbet varje dag och inte kan jobba hemma. Dessutom så har vi lärt oss efter en pandemi att det inte är OK att gå till jobbet sjuk, och då måste man möjligföra för människor att stanna hemma när de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Slippery slope! Generationer svenska har arbetat för att ge oss en grundtrygghet i våra arbetsliv. När det är raserat så kommer det inte tillbaka. Nyckfulheten av en ny chef, ålder eller kön ska inte kunna påverka ens anställning. Dessutom så finns det vägar att använda att ta arbetsgivare om man måste säga upp någon.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Emanuelsson: Extra viktig Sverige är unikt hur vi låter kommersiella (oftast utländska) intressen plocka upp våra metaller och mineraler. Inget annat demokratiskt land har en så galen gruvpolitik. Vi har en skatt på 1.5 promille!!. Sätt skatten på en vettig nivå åtminstonde och sätt undan pengar innan för återställning etc. Vi måste återanvända det som finns, sänk deponi avgifterna och öka cirkularitet

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Emanuelsson: Människor på flykt måste ha en chans att kunna få bo i ett tryggt land. Vi måste däremot arbeta mer proaktivt på att de som kommer integreras och har möjlighet att få jobb och känna sig delaktiga i det svenska samhället så fort som möjligt. De måste veta att de är välkomna och behandlas med respekt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Emanuelsson: Vi måste bättre hantera gängkrimilaliteten. Vi stödjer den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel men det är viktigt att det också finns en balans med den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Emanuelsson: Återinför värnskatten, den påverkar endast de som tjänar mest. Vi har det fantastiskt bra i sverige, och en viktig del för ett stabilt samhälle är att inte ha för stora klyftor mellan rika och fattiga. Staten måste ju ha in pengar för att vi ska ha vårt fantastiska välfärdssystem.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Emanuelsson: Värdet av den biologiska mångfaldig är omätbar, för det den producerar, för dess rekreativa och medicinska värde. Den är grundläggande för vår existens. Vi måste göra allt för att skydda den natur vi har. Vi har inget val. EU och FN vill skydda skogar och hav till 30% , det är även vårt mål.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Emanuelssons val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat