Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Isberg (fotograf Lillemor Eriksson)

Fredrik Isberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag jobbar för att det alltid ska vara lätt att göra rätt.

Presentera dig själv

Simtränare som alltid varit intresserad av samhällsfrågor och helhetsbilden. Musik, idrott och hälsa är mina stora intressen. Har varit med och utvecklat fyra föreningar till väl fungerande organisationer. Att föregå med gott exempel är viktigt för mig.

Vad har du för yrke?

Utvecklingskonsulent för Svensk Simidrott

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön majoritet i riksdagen och regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Isberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Vinsterna ska satsas i skolan till eleverna och lärarna. Väldigt liten del till ägarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Extra viktig Kärnkraft är fossilt och kan vara extremt farligt. Det är dessutom dyrt och tar lång tid att få igång. Endast små forskarverksamheter behövs för att i framtiden kunna utvinna och säkra allt material som redan är upptaget.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Kan vara OK om det utförs på bra sätt och inte är kränkande. Annars inte.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Vi är ett rikt land och vi ska hjälpa fattiga länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: De gör ett bra jobb.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Extra viktig Höj istället skatten så de betalar vad de kostar samhället. Folk dör pga de fossila bränslena.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: De som äger fastigheter har i regel ganska gott ställt och kan klara av en högre avgift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Kulturen behöver stöd av staten för att det ska kunna finnas ett stort och brett utbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Extra viktig Vi behöver vindkraften, speciellt de havsbaserade. Det bör ställas högre krav på kommunerna när de ska överklaga och stoppa dessa projekten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Det är en grundläggande sak att få be om hjälp. För det är det många gör när de tigger.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Känns konstigt och skulle inte fungera inom t.ex. idrotten.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Givetvis ska det ställas krav på att få ett uppehållstillstånd. Men det är enda som gör att få invandrare att känna sig välkomna, vilja börja bidra och integreras i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Det är likabra att vi visar fullt ut vilka vi stödjer. Känns mer tryggt. Vi kan fortfarande jobba lika mycket för mänskliga rättigheter inom Nato och utanför. Helst skulle NATO inte behövas men nu är läget som det är...

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Det har varit tillräckligt innan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Allemansrätten är oerhört viktig att skydda. Likaså den obebyggda mark som finns nära våra vattendrag. Använd de byggnader som redan finns och anpassa till aktuellt behov.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Det kan vara en kombination av höjd skatt och omprioriteringar i budgeten. Biståndet ska vara kvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Uppdraget idag är bra och viktigt. Bredden hos SVT och Sveriges Radion är viktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Extra viktig Det finns en hel del alternativ som fungerar bra. Låt utbyggnaden av biogas vara en betydande del. Då kan en hel del bra fungerande bilar konverteras till biogasdrift.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Extra viktig Detta kan få förödande effekter och mer stressade barn och lärare. Att ge betyg redan i 4:an är orättvist då det inte blir prestationen som mäts utan barnets mognad. Barn utvecklas biologiskt och psykiskt olika. Därav är detta förslaget kontraproduktivt och går emot t.ex. hur idrottsrörelsen utvecklas när den anpassar sin verksamhet efter forskningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Extra viktig Vi behöver höghastighetståg för att kunna resa från norr till söder (eller tvärtom) på ett hållbart sätt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Ganska skeptisk till detta då olika regioner har helt olika förutsättningar. Däremot kan en del samarbeten som register och journaler fungera bättre. Dock vet de lokala på plats bäst hur de ska fördela resurserna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Risk att det kan missbrukas om den avskaffas. Är du sjuk har du som regel mindre kostnader eftersom du stannar i hemmet. Därav är en karensdag rimlig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Isberg: Gruvverksamhet har alldeles för stor påverkan på miljön för att det ska bli enklare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Isberg: Vi har plats för fler och möjlighet att ta emot fler om det så krävs. Det utvecklar också vårt samhälle och ekonomi om det görs på rätt sätt genom att vi får invandrarna fortare i på arbetsmarknaden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Isberg: Extra viktig Om någon avverkning ska vara göras bör det ske enligt Lübeckmodellen. Stora områden bör lämnas orörda.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Isbergs val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning