Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Åsenius (fotograf Henrik Hansson)

Jonas Åsenius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bygga ut vården i Dalarna. Det är helt nödvändigt om vi ska kunna korta vårdköerna. Mer än 4 000 personer väntar idag på en operation. Klimatutmaningen kräver att vi satsar mer på att minska utsläppen av växthusgaser.

Presentera dig själv

Jag är 47 år och jobbar som gymnasielärare i Falun. På fritiden jobbar jag med huset och trädgården. Spelar lite innebandy och springer. Gillar att fotografera och resa. Jag har den senaste perioden jobbat mycket med hälso- och sjukvårdsfrågor i Region Dalarna.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela och Peter Eriksson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På riksnivå vill jag att Miljöpartiet ska bilda regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonas Åsenius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Det är orimligt att Sverige som ända land i världen har kvar nuvarande system. Aktiebolag bör inte har kvar möjligheten att driva skolor, däremot stiftelser, ekonomiska föreningar och så vidare. Få stora koncerner driver nu huvuddelen av alla friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Sverige har inget behov av att bygga ut kärnkraften. Vi har goda förutsättningar för att fortsatt bygga ut sol, och vindkraft. Internationellt kommer kärnkraften fortsatt spela en viktig roll för att kunna minska utsläppen av växthusgaser. Det kommer fortsatt skapa arbetstillfällen på landsbygden genom att ha en mer lokal energiproduktion. Det gör även energisystemet mer robust och mindre sårbart.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Visitationszoner har har liten effekt enligt flera studier och kommer skapa mer konflikter mellan befolkningen i utsatta områden och polisen. Mer satsning på förebyggande insatser som skolan och fritidsgårdar har större effekt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: RUT-avdraget har gjort flera tjänster vita som tidigare var svarta och inte beskattades. Det har skapat mer arbeten som bara kräver kortare utbildning. Däremot kan systemet förändras för att det uppmuntrar mer cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Fortsatt mycket viktigt att med internationellt bistånd. Nu senast en brist på mat i stora delar av Afrika. Biståndet göra världen mer jämlik. Naturligtvis måste det diskuteras vad som är bättre och sämre bistånd. Att satsa på utbildning och rent vatten är extra viktigt. Biståndet är en viktig pusselbit för att människor ska kunna bo kvar lokalt och inte behöva emigrera.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Jag är rojalist och vill att kungahuset ska finnas kvar i nuvarande form. Hur kungahuset använder bidraget från staten redovisas nu mer öppet, det är bra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig För att klara omställningen så är det helt fel väg att gå att sänka skatten. Mer bidrag för att människor ska kunna konvertera bensinbilar/diselbilar till biobränslen eller el behövs.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: En mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar behövs. Bostäder behöver beskattas, men vi vill skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Ränteavdraget bör sänkas längsamt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Offentliga finansiering är ska helt klart dominera. Samarbeta med privata aktörer finns idag och det kan fortsätta om det sker på ett etiskt korrekt sätt. Kulturen ska vara oberoende, kulturens innehålls ska inte påverkas av extern finansiering. Principen om armlängds avstånd bör gälla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Handläggningstiderna för vindkraftsbyggen måste kortas. Samtidigt bör lokalsamhället/kommunen bli mer kompenserad när det byggs vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Det går inte att stoppa fattigdomen med tiggeriförbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: En människa ska inte behöva identifiera sig som man/kvinna om den inte vill det. Det bör finnas en process för hur detta ska gå till där intyg från exempelvis psykolog kan vara en del.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Om föräldrar helt får välja kommer det bli en kvinnofälla. Antalet öronmärkta dagar ska öka så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt. Viktigt att barn får en nära relation med båda föräldrarna om det finns två.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Ja, nuvarande system måste förändras. Det kostar många miljarder och många kunder får inte den hjälp de behöver.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Tidsbegränsade uppehållstillstånd skapar mycket otrygghet och psykisk ohälsa. Integrationen går bättre med permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Sverige ska rusta totalförsvaret och ha försvarssamarbeten med andra länder. NATO innebär att vi måste samarbeta med halvdiktaturer som Turkiet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Ja, det är rimligt att A-kassan höjs. Ersättningen i A-kassan måste täcka utgifter även som medelinkomsttagare har. A-kassan ska vara en försäkring vid förslut av inkomst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Det finns möjligheter till strandnära boenden i landsbygdskommuner i nuvarande lagstiftning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Ja det är rimligt att upprustningen finansieras med en ökad beskattning av höginkomsttagare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag. Det är viktigt att även fortsatt kunna erbjuda nöjesprogram av olika slag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Nödvändigt för att kunna klara klimatomställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Barn utvecklades olika, bättre med omdömen som finns idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Mer omfördelning skapar en mer jämlik vård och skola. Landsbygdskommuner utbildar ofta barn och ungdomar som sedan flyttar till städer och betalar skatt där.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Straffen behöver bli hårdare, idag fortgår köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Rena marknadshyror skulle ska skapa mer ojämlikhet. Nya hyresrätter behöver ha högre hyra än äldre.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Höghastighetståg i upp till 250 km/h är rimligt. Höghastighetståg ska byggas på få sträckor eftersom kostnaden per byggd kilometer är så hög. Mer kostnadseffektivt att rusta upp nuvarande järnvägsnät, som ofta har eftersatt underhåll.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Regionerna ska fortsatt ha ansvaret för sjukvården, men staten kan ta ett större ekonomiskt ansvar för att få en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Det är rimligt att ha en karensdag. Effekterna av att inte ha en karensdag är väl kända. Korttidsfrånvaron går upp. Risken finns att det leder till mindre social kontroll och ökad användning av alkohol och droger under exempelvis helger. Stor ekonomiska belastning för välfärdssystemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Leder till att arbetsgivaren får mer makt över den anställde. Skapar mer rädsla och otrygghet på arbetsplatsen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Åsenius: Höga miljökrav ska fortsatt finnas. Om tillståndsprocessen kan kortas på ett rättssäkert sätt är det bra. Fler gruvor behövs i Sverige för att utvinna mineraler.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Åsenius: Viss ökning kan ske, avgörande ska vara om Sverige kan erbjuda en bra integration för asylsökande. Asylkraven kan inte avvika för mycket mot andra länderna i Europa. I samband med akuta konflikter som kriget i Ukraina måste asyl beviljas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Åsenius: Hemlig avlyssning behövs för att bekämpa den grova kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Åsenius: Det är rimligt att höginkomsttagare betalar mer. Skatten för höginkomsttagare har sänkts mycket det senaste 15 åren. Samtidigt kan det inte ske chockhöjningar, det leder bara till skatteflykt till utlandet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Åsenius: Extra viktig Helt nödvändigt att skydda mycket mer skog för att rädda den biologiska mångfalden. Kalhyggesbruket måste kraftigt begränsas och ersättas med trakthyggesbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Åseniuss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning