Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ludwig Mossberg (fotograf )

Ludwig Mossberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag säger som det är, och gör det jag säger. Ägnar mig inte åt politiskt spel, och kan samtala med alla. Mitt främsta mål är att avsätta mig själv - eftersom politiker ska bestämma mindre, och inte mer.

Presentera dig själv

Jag är 27 år, bor i Melleruds kommun där jag för tillfället är politiker. Utöver politiken studerar jag till gymnasielärare, samt spelar mycket fotboll och padel.

Vad har du för yrke?

Kommunpolitiker och gymnasielärarstudent.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver en borgerlig regering. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer utgöra grunden för en sådan, samt samarbeta med Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ludwig Mossberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Att förbjuda vinst helt och hållet för friskolor skulle innebära massvisa skolnedstängningar, och därmed tusentals elever utan skolplats. Därför är det en dålig idé. Däremot tycker jag att inga skolor ska få ta ut vinst om man inte samtidigt levererar kvalitét och resultat. Därför kan viss vinstbegränsning vara rimlig, och krav på att delar av vinsten ska återinvesteras i skolan och på eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Sverige ska vara ett av världens bästa länder att leva och bo i, samt att driva företag i. Under vintern blev vi dock plågsamt påminda om hur bristande vår elförsörjning och elproduktion är. Företag i södra Sverige nekas expansioner på grund av elbrist, och vanliga svenskars ekonomi slås sönder av skyhöga elpriser. Kärnkraften behövs för vår elförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Tryggheten i Sverige har aldrig varit sämre, och gängkriminaliteten breder ut sig över landet som aldrig förr. Det som nu krävs är total systemförändring. Visitationszoner är en viktig del i en större helhet för att krossa kriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: RUT-avdraget har varit en bra och viktig reform, som ska värnas. Reformen har inneburit att massvis med svartarbete nu i stället förts in i ljuset, där personer som tidigare arbetat olagligt, nu har schyssta villkor och betalar skatt. Det är bra och så ska det förbli.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Sverige betalar oerhört mycket pengar i bistånd till andra länder. Och så länge vi inte kan garantera att pengarna kommer de mest utsatta till del, och i stället hamnar i fickorna på korrupta diktatorer, ska biståndet minskas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Monarkin tjänar Sverige väl, och ska bevaras så som den är.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Bränslepriserna slår hål på vanliga hederliga svenskars privatekonomi, inte minst för dem på landsbygden. Priserna på bensin och diesel bör sänkas rejält.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Sverige är bland de länder med högst skatter i hela världen. Mer och högre skatter är uppenbarligen inte lösningen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Stat och politik ska hålla sig borta från kulturen. Skattemedel ska inte användas till kultur, utan skattemedel ska användas till det mest grundläggande i vårt samhälle - välfärd, polis och försvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Det kommunala självstyret är oerhört viktigt. Kommunen ska bestämma själva över sin kommun. Politiker i Stockholm ska inte bestämma över kommunerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Tiggeri löser ingenting. Det är ovärdigt ett land som Sverige att låta människor sitta utanför affärer med en kopp i handen. Svenska medborgare som lever på existensminimum ska fångas upp av välfärden, medan utländska medborgare inte ska befinna sig i Sverige över huvud taget. Tiggeri har varit förbjudet förr, och det bör förbjudas igen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Föräldrar och familjen ska själva bestämma över sina liv. Politiker ska hålla sig borta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Nätläkare har blivit en viktig del av vår välfärd. Inte minst pandemin har visat på detta. De är här för att stanna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Nej, tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Sverige har tagit emot för många invandrare. Det behöver stramas åt till mycket låga nivåer, och många som inte längre har asylskäl, behöver återvända till sina hemländer.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Får man bygga intill vatten i storstäder, ska man få göra det på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Sverige har världens högsta skatter. Nya och högre skatter är inte lösningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Public-service, som alla svenskar är tvungna att finansiera, oavsett om man tar del av det eller ej, bör bantas rejält. Skattemedel ska inte gå till larviga underhållningsprogram, när andra aktörer kan sköta det.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: En så snabb omställning kommer slå hårt på vanligt folk. Det är inte hållbart. Det finns ett Sverige utanför storstäderna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Det sker en rimlig fördelning från rika kommuner till fattiga i dag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Hela sexköpslagen i Sverige är ett alltför komplicerat område, vilket jag inte har plats för att förklara här.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: När de vanliga tågen inte fungerar som man ska kunna förvänta sig, så är höghastighetståg en oerhört dålig prioritering.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Det är uppenbart att vården inte levererar som den bör. Staten bör kliva in och ta större ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ludwig Mossberg: Företagare ska ha full makt över sitt eget företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ludwig Mossberg: Extra viktig Vi har tagit emot på tok för många. Här krävs förändring.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ludwig Mossberg: Ge polisen alla de verktyg de behöver för att komma till bukt med den eskalerande kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ludwig Mossberg: Extra viktig Alla i Sverige bör betala mindre skatt än det vi gör i dag. Även höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ludwig Mossberg: Skogsägare ska ha rätt att bruka sin egen skog. Byråkrater och miljöpartister ska hålla fingrarna borta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ludwig Mossbergs val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning

Så svarar Ludwig Mossberg: Att bara välja tre områden är svårt. Samtidigt sköts flera områden av kommunerna, vilket är bra. Det staten just nu behöver prioritera är tveklöst lag och ordning, energipolitik och integrationen.