Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Krstic (fotograf Knut Capra Pedersen)

Stefan Krstic

Varför ska väljarna rösta på dig?

Svensk skola har för hög frånvaro och många elever som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många föräldrar vågar inte låta sina barn vara ute och leka på grund av skjutningar och otrygghet. Äldreomsorgen där människor inte får välja själv vart de vill bo eller vem de släpper innanför dörren måste det bli ändring på. Är man liberal och tycker som mig ska man rösta på Liberalerna.

Presentera dig själv

Jag har jobbat inom livsmedelindustrin sedan 2014, nyligen examinerad jurist och är Liberalernas gruppledare i Eskilstuna kommun.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Luther King, Reagan och Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en så stark liberal och borgerlig regering som möjligt och som kan samtala med alla riksdagens partier

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stefan Krstic

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Jag vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Välskötta skolor med höga kunskapsresultat och välutbildade lärare tillför både elever och samhället stora fördelar. Det ska vara förbjudet med all form av vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Extra viktig Det är nödvändigt med stabil el som inte är beroende av yttre faktorer såsom vind och sol. Våra industrier måste kunna fortsätta fungera och då är tillgången till el väsentligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Jag har inte hört någon polis eller Polismyndigheten säga att detta är en bra idé. Polisen vill istället jobba relationsbyggande och då vore visitationszoner skadligt för den tilliten att bara för att man bor i ett område kan polisen visitera dig när och hur som helst. Det löser heller inte problemet med, då gängen bara kan använda "satellitlokaler" i andra områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Extra viktig RUT-avdraget har gjort många svarta jobb till vita där nu många tjänar en riktig vit inkomst med alla dess förmåner det betyder vad gäller pension, sjukförsäkringssystem och annat för den enskilde. RUT-avdraget borde istället utvidgas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Jag tycker det är viktigt att Sverige fortsätter vara en humanitär stormakt vad gäller biståndet. Det är en medmänsklig skyldighet att vi i den rika delen av världen hjälper andra människor att bygga upp sina länder. Inte minst visar kriget i Ukraina det behovet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Jag ser ingen anledning att tilldela mindre pengar till kungahuset än vad som görs idag. År 2019 beslutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungahuset som får del av anslaget, det så kallade apanaget. Liberalerna har inga förslag om att ändra reglerna ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: När världsmarknadspriserna stiger i taket har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Höga priser gör att den miljöstyrande effekten blir tillräcklig även då skatterna tillfälligt sänks. Så uppmuntras fler att välja hållbara alternativ och företag att ta fram innovativa lösningar utan fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Extra viktig Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte den med en begränsad fastighetsavgift, det är vi liberaler stolta över att ha medverkat till. Vi kommer inte att medverka till att den återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: En fri kultur förutsätter att kulturen inte är helt beroende av statens bidrag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Jag tycker att det är bra som det är idag att kommuner kan stoppa vindkraftsbyggen baserat på de lokala omständigheterna. Det är kommuninvånarna och kommunpolitikerna som känner sin kommun bäst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: I vissa andra länder finns möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön för den som vill. Liberalerna vill att för- och nackdelarna med ett tredje kön utreds.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Det är bra med en mångfald av aktörer. Däremot ska inga oseriösa nätläkare få finnas eller få bidrag från samhället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Extra viktig Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Sverige måste tillhöra resten av den fria världen i försvarssammanhang.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den härsituationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Det finns andra budgetposter i staten som kan skäras ned och mycket som kan effektiviseras. Gör det först innan mer skatt ska tas från hårt arbetande människor.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Jag tycker det funkar bra som det är idag. Däremot vore det bra om public service kunde ha mer samhällsfördjupande program som inte är lika lönsamt för privata aktörer på marknaden att driva. Public service ska inte konkurrera ut privata aktörer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå. Liberalerna anser att ett sådant förbud bör införas från 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. Betyg från årskurs ett togs bort av Socialdemokraterna i deras kamp för betygsfri skola. För oss är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Många "fattiga" kommuner räknas enligt systemet som Malmö och Eskilstuna. Det är galet, men beror på den slapphänta politik man bedrivit vad gäller jobb och bidrag samt för lite fokus på skolan. I stället borde mer pengar gå till landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Rusta upp de banor vi har nu innan höghastighetståg byggs. Vi har stora problem vad gäller tågnätet som skapar problem för de regionala arbetsmarknaderna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karensavdraget behållas. När det helt saknades karensavdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Nu kommer en reformeringen av arbetsrätten som Liberalerna länge kämpat för. Det finns i nuläget inga skäl att göra en till reformering enligt mig. Viktigare att ge våra företag bättre förutsättningar genom mindre regelkrångel och lägre skatter.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Krstic: Bättre att vi driver gruvor ansvarsfullt och etiskt än att det ska göras på andra platser i världen med usla arbetsvillkor och oetiska förhållanden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Krstic: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Vi har ett medmänskligt ansvar att ta emot de ukrainska flyktingar som flyr i vårt närområde. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande,

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Krstic: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Krstic: Många som klassas som "höginkomsttagare" enligt statens mått är personer som tjänar 44 766 kronor i månaden. Det finns ett flertal kvinnodominerade akademikeryrken som kommer upp i de nivåer, till exempel sjuksköterskor. Dessa är inga höginkomsttagare. I stället borde skatten sänkas för dessa grupper. Det ska löna sig att utbilda sig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Krstic: Viktigt att behålla viktiga rekreationsområden i Sverige som idag inte har något skydd. I till exempel Eskilstuna drev Liberalerna hårt för att Hugelstaskogen i Odlaren ska skyddas från att bli en bergtäkt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Krstics val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Stefan Krstic: Extra viktig Det är dags för en skolpolitik som vågar se vad skolan är – men också allt den kan bli. En skolpolitik för en ny tid – och för en bättre framtid. När skolan fungerar bra kan vi även få ner på nyrekryteringen av kriminella gäng, vilket minskar brottsligheten. Jag vill även att staten ska vara tuff mot brottslingar. Sjukvården måste prioriteras av staten.