Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Storm

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag fortfarande har örat i marken och fötterna kvar i myllan.

Presentera dig själv

Är vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden, ordförande i Tillväxtnämnden samt ledamot i Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige. Brinner för utbildningsfrågor, HBTQI samt kultur.

Vad har du för yrke?

Trafikingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

En lokal politiker som tyvärr gått bort

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med dem som ligger närmast oss och har samma värderingar och som kan samarbeta i ordets rätta bemärkelse.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Storm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Alla företagare bör kunna ta ut vinst, det viktigaste när det gäller friskolor är att de uppfyller de krav som ställs och att de håller god kvalité på den undervisning de ger sina elever. Vi behöver bättre kontrollsystem för att se att de uppfyller de krav och regler som gäller, inte begränsa skolor med att förbjuda vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Kärnkraft är dyrt, tar lång tid att få fram. Vi är i behov av att få fram el här och nu, då kan vi inte vänta på kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Polisen har rätt att visitera om de misstänker något. Jag upplever det här förslaget som att alla oavsett anledning kan komma att bli visiterad.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Jag anser att det gynnar småföretag samt att det kan även underlätta för många familjer att lägga tid på annat.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Magnus Storm har hoppat över denna fråga

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Extra viktig Jag anser att Kungahuset är ett av de största kulturarv vi har i Sverige med alla slott och gårdar som idag är öppna för allmänheten. Sen är jag övertygad om att kungahuset har gynnat Sverige vid olika representationer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Bra men komplicerat tyvärr. Jag anser att dagens priser hämmar boende på landsbygden samt de som inte har råd att byta till en elbil. Dagens priser slår hårt mot de som redan har en dålig ekonomi.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Systemet vi har idag är inte heller bra, det borde göras en översyn så att systemet blir mer jämlikt. Idag betalar en som bygger ett nytt hus i en avbefolkningskommun lika mycket som någon som bor i en flott vissa i Stockholms skärgård.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Kultur är ett viktigt inslag i många människors liv. Kulturen är något som är bärande i samhället. Tycker att kultur behöver få mer finansiering från det allmänna så fler har råd att få ta del av den men även att bli en del av den.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Det viktigaste för kommuner är att ta fram vindbruksplaner där det tydligt pekas ut var det är lämpligt att bygga ut vindkraften. Att ha kvar det kommunala vetot är av yttersta vikt för en kommuns självbestämmande. Att begränsa den är inte önskvärt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Magnus Storm har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: En komplex fråga, men behöver utredas då många personer idag lider av att inte kunna få identifiera sig utifrån sin egen upplevelse av sig själva.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Absolut. Familjen måste själv få bestämma vad som fungerar bäst för dem. Staten ska inte bestämma över människor mer än nödvändigt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Magnus Storm har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Tillsammans står vi starka. Vi ser idag hur man trots att det är 2022 kan gå in och göra anspråk på sitt grannland utan den minsta eftertänksamhet. Vi behöver få vara en del i NATO. Ensamma kommer vi inte klara oss.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Helt rätt. Som det är idag så hämmar strandskyddet landsbygdsutvecklingen i allt för många avseenden. Det kan handla om en liten bäck som rinner över någons mark och helt plötsligt i en bygglovsprövning så innefattas den av strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Generellt är jag emot skattehöjningar, men för att kunna finansiera kan det behövas tyvärr.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Vi behöver en oberoende granskare som är fri från politiska åsikter. Jag tycker det uppdrag de har idag är bra. De ger en relativt bra ovinklad bild.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Betyg är ett otyg som stressar barnen mer än det hjälper dem. Det finns forskning på att betyg i tidigare åldrar inte höjer motivationen och studieresultaten hos barn.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Marknadshyror behövs för att nyproduktion ska kunna ske även utanför storstäderna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Jag tror inte det skulle gynna sjukvården så som man tror.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Storm: Karensdagen drabbar allt för många som redan har det tufft ekonomiskt om de behöver vara hemma. Sjuknärvaro är ett stort problemen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Storms val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat