Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ylva Mozis (fotograf null)

Ylva Mozis

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att alla barn ska växa upp med en känsla av frihet och att världen och framtiden tillhör dem. Det är min drivkraft. Därför sätter jag alltid skolan först. Att man klarar skolan ger möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Jag vill ha ett medmänskligt samhälle där var och en har frihet att styra själv över det som är viktigt. Jag är resonerande, saklig och analytisk.

Presentera dig själv

Jag är statsvetare och har 20 års erfarenhet från privata företag. Har levt utomlands i 12 år men lever sedan 13 år i Vallentuna tillsammans med mina söner varannan vecka. Kommunpolitiker.

Vad har du för yrke?

Kommunikationsrådgivare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allra helst skulle jag vilja att alliansen fick majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ylva Mozis

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Skolan ska alltid vara till för eleverna och skolor som inte håller en hög kvalitet ska inte kunna göra vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Vi behöver en stabil elförsörjning som inte är väderberoende för att klara klimatomställningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Samhället och i synnerhet polisen och rättsväsendet är i brottsutredningar beroende av att invånare har förtroende för staten och polisen. Visitationszoner där människor blir visiterade, kanske flera gånger om dagen, endast för att de ser ut på ett visst sätt eller bor i ett område, undergräver förtroendet för samhället och skadar det brottsförebyggande arbetet och brottsutredningar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Vi behöver vägar in på arbetsmarknaden även för den med kort utbildning. Att sänka skatten på dessa arbeten skapar arbeten för många av dem som står längst från arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Det internationella biståndet lyfter människor ur fattigdom genom utbildning. Det bidrar också till demokratisering. Men det är viktigt att biståndet inte håller odemokratiska regimer under armarna och att det går till rätt saker. Sverige ska vara stolta över vårt bistånd. Jag står upp för enprocentsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Det borde vara lättare att få privat finansiering för kultursatsningar. Mer privat finansiering ska dock inte vara skäl att dra ned på den offentliga finansieringen. Både bred och smal kultur är väldigt viktigt för ett samhälle och därför ska privat finansiering leda till att kulturen sammantaget får mer finansiering än idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Det är viktigt att kommuner fortfarande kan se till den lokala övergripande planeringen. Men det måste bli mer förutsägbart och rättssäkert för den som vill bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Att be om hjälp från en medmänniska måste tillhöra yttrandefriheten i Sverige. Tiggeriförbud löser inga problem. Dock är inte heller tiggeri någon väg ut ur fattigdom. Exploatering och diskriminering måste bekämpas både i Sverige och i EU.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Det är rimligt att staten begränsar hur lång föräldraledigheten ska vara för en enskild individ eftersom den finansieras av staten. Det bästa nu vore om föräldrar kunde välja mellan en kortare föräldraledighet med högre ersättning, eller en längre med lägre ersättning. Det skulle stimulera till ett mer jämställt uttag och samtidigt öka valfriheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Nätläkare avlastar de fysiska vårdcentralerna och gör vården mer tillgänglig. Dock måste ersättningsnivåerna anpassas efter vårdgivarens insats.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Det är lättare att fokusera på språk, jobb och integration om man vet att man får stanna. Därför är bättre permanenta uppehållstillstånd bättre ur integrationssynpunkt. Men det behövs större harmonisering på EU-nivå av flyktingmottagandet för att det ska vara möjligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Friheten måste försvaras och våra gränser försvarar vi bäst tillsammans med andra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Bättre att sänka skatten på arbete så att det blir lättare att få jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: I glesbygd kan man lätta på strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Sverige har redan höga skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Att public service har en bred publik är viktigt för dess roll att bedriva verksamhet i allmänhetens tjänst. Public service är viktigt för saklighet, oberoende, opartiskhet och kvalitet i nyhetsrapporteringen och samhällsdebatten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: 2025 är nog för tidigt då laddinfrastrukturen och elbilsproduktionen har vissa problem med alla komponenter osv. Men självklart måste fossilbränslebilarna bort så fort som möjligt. 2030 vill jag att förbudet införs i hela EU.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Tidiga betyg är viktiga för att elever i tid ska få det stöd de behöver och har rätt till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Bra att bötesstraffet tagits bort. Fängelse är rimligt för denna exploatering av utsatta människor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Det behövs många fler hyresrätter. Med fri hyressättning kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Satsa istället på att förbättra, utveckla och förlänga befintligt järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Staten behöver ta större ansvar för planering och kompetensförsörjning, men jag tycker inte att hela sjukvården ska förstatligas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Det är bra med incitament att arbeta. Det är som en självrisk i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Flexibiliteten behöver öka så det är bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ylva Mozis: Miljökraven ska inte bli lägre utan är viktiga. Men processen måste blir mer förutsägbar för den som vill öppna en gruva. Och det måste gå att göra den mer effektiv.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ylva Mozis: Extra viktig Sverige ska fortsätta ta emot kvotflyktingar och det ska givetvis fortsätta vara möjligt att söka asyl här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ylva Mozis: Integritetsfrågor är viktiga, men för enskilda som är identifierade som aktiva gängkriminella bör det bli något lättare att avlyssna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ylva Mozis: Det ska löna sig att arbeta. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av sin inkomst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ylva Moziss val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning