Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Hornberger (fotograf Camilla Fröjd)

Johanna Hornberger

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ordning och reda i landets ekonomi, ökad trygghet och en snabbare väg till ett hållbart samhälle genom kärnkraft och att underlätta för företagens innovationer och omställningsarbete. Många känner sig otrygga när kriminaliteten biter sig fast, arbetslösheten är hög och det blir dyrare att vara svensk. Samtidigt ska vi möta de utmaningar klimatförändringarna och påfrestningarna på miljön innebär.

Presentera dig själv

Naturälskande jurist som tycker om idrott, bad och att läsa bok. Njuter av att umgås med vänner, familj och mina tre barn. Brinner för att Sverige ska få tryggheten åter och att arbeta för ett bättre klimat - för våra barns skull. Med rötter i norra Sverige och nutid i södra har jag upplevt olikheterna och skönheten i hela Sverige. Arbetserfarenhet från skatterådgivning, skola och myndighet.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med en moderat statsminister.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johanna Hornberger

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Hornbergers val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat