Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kadir Kasirga (fotograf Socialdemokrater )

Kadir Kasirga

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer jobba för en välfärd där trygghet och solidaritet är ledorden. Det ska vara tryggt på våra arbetsplatser, på torgen, i skolan och i hemmet.

Presentera dig själv

Mitt namn är Kadir Kasirga och jag bor i Hässelby. Jag har varit aktiv inom fackförbundet Seko i många år. Idag är jag tjänstledig från mitt arbete som kriminalvårdare för att utföra mitt politiska uppdrag som oppositionsborgarråd i Stockholm. Kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna.

Vad har du för yrke?

Kriminalvårdare

I vilket land är du född?

Turkiet

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en socialdemokratisk ledd regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kadir Kasirga

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Extra viktig Våra skattemedel ska gå till verksamhet, inte till privata fickor. Våra elevers bästa ska gå före vinstintresse.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Folk får gärna köpa hushållsnära tjänster. Men bör inte få bidrag av staten för det, utan betala fullt pris. De skattmedeln kan nämligen skapa fler arbetstillfällen och mer välfärd på annat sätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Så länge vi har ett kungahus måste det fungera, så att det kan sköta sitt uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Viktigt att folk får ihop ekonomin i vardagen, inte minst nu när Rysslands krig innebär höjda priser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Jag välkomnar privata aktörer men det kommer också behövas en stark offentlig finansiering om det ska finnas kultur i hela landet och om alla barn ska få kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Viktigt att kommunerna och dess invånare är med i planeringen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Tiggeri är ingen väg ut ur fattigdom. Det krävs istället utbildning och arbete. Vi måste se till att hemländerna tar större ansvar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa privata sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna. De aktörer som utför ska inte plocka ut vinst på skattemedel som ska gå till vården. Marknadssystemet i vården undergräver att vården ges efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Givet omvärldsläget måste vi tyvärr hitta nya former för vår försvar och säkerhetspolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Extra viktig Sveriges arbetsmarknad ska vara trygg. Det tjänar alla inklusive företagen på.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Kommuner bör få peka ut vissa områden för att bygga nära vatten. Det kan handla om bostadsområden, grönstråk, näringsverksamhet, friluftsaktivitet eller annat som gör att medborgarna kan nyttja ytorna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Försvaret behöver byggas ut. Men det är bara vi socialdemokraterna har idé om hur det ska finansieras. Vi vill inte ett stal försvar får ut över skolan och sjukvården. Därför har vi öppnat för en beredskapsskatt för landets allra rikaste. De har ökat sina förmögenheter mycket de senaste åren och det är rimligt att de nu också bidrar till Sveriges säkerhet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: SVT och SR är viktiga för bildningen, kulturarvet och demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Att utnyttja människor som befinner sig i en mycket utsatt situation är ett allvarligt brott som ska ge fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Det är viktig att stärka den svenska hyresförhandlingsmodellen. Vi motsätter oss marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem, knyta landets regioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Det är viktigt att medborgarna kan påverka sin välfärd så nära som möjligt och samtidigt få kvalitet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Extra viktig Karensen innebär idag att många sjuka ändå går till jobbet. Detta är farligt både för samhället och för oss som individer. Karensdagen bör avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kadir Kasirga: Extra viktig Sverige behöver tryggare anställningar. Trygga människor mår bättre och trygga anställningar leder till arbetsglädje och ökad produktivitet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kadir Kasirga: Det är viktig att skapa trygga och legala förutsättningar för polisen i kampen mot organiserad kriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kadir Kasirga: För att Sverige ska bli mer jämlikt behöver vi som samhälle omfördela mer pengar från rika till fattiga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kadir Kasirgas val:

 • Landets ekonomi
 • Pensioner
 • Sysselsättning