Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tom Silverklo (fotograf Egen bild)

Tom Silverklo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill du ha en handlingskraftig person i riksdagen, som vågar stå upp för det han tror på även när det blåser, med det långsiktigt goda för ögonen? Vill du ha någon som kommer att prioritera Jämtlands och medmänniskors väl före storpolitik, så ska du kryssa mig.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i en familj där båda föräldrarna var småföretagare och deras mod har format mig. Jag drivs av att skapa positiv förändring och tror på vår gemensamma förmåga att tillsammans forma ett gott samhälle. Alla människor har lika värde oavsett position eller ursprung. Man skulle nog kunna beskriva mig som en rationell optimist.

Vad har du för yrke?

Entreprenör och politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Pelle Åsling

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I den bästa av världar går det att bilda en ny Alliansregering. Men oavsett valresultat vill jag se en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Tom Silverklo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Hellre vinster än förluster i välfärden. Många friskolor kan tjäna som förebild för den offentliga skolan när det kommer till både kvalitet och arbetsätt. Valfrihet är en viktig hörnsten för Centerpartiets politik och det gäller också när man väljer skola. Så länge skolan levererar efter läroplan och sköts på rätt sätt så är vinstdelning inte ett problem.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Kärnkraft har en roll att spela även framöver och vi borde nyttja de befintliga verken bättre än idag. Det är däremot ingen quick-fix att bygga nytt, eftersom det tar för lång tid och är osäkert. Sverige behöver istället satsa på förnybar produktions som vindkraft och sol-el, eftersom det går att bygga snabbt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Vi ska inte införa visitationszoner i Sverige, eftersom det snarare skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och allmänheten. Förslaget innebär att polisen får visitera vem som helst, utan uppenbar anledning. Det är inte rättssäkert eller förtroendeskapande. Finns misstanke om brott räcker dagens lagstiftning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Vi är stolta över att ha drivit igenom avdragen som skapat mängder av nya företag och jobb, samt underlättat vardagen för många människor. Lika stolta är vi över att under flera mandatperioder ha kunnat driva igenom utvidgningar och breddningar av avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Alla vinner på en värld där länder präglas av jämställdhet, öppenhet, frihet, rättssäkerhet, demokrati och hållbarhet. Svenskt bistånd är viktigt för att göra det möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som är bra. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin. Jag tycker att tilldelningen som fins idag är ok.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Priserna på mat, el, bränsle och boende ökar. Inflationen skenar och räntorna stiger. Priset på drivmedel gör det tyngre för den som behöver bilen. Därför behöver vi sänka skatten på drivmedel. Framför allt på den förnybara delen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Höga skatter på boende hämmar viljan att äga sitt egna hus. Det minskar dessutom incitamentet för att bygga till och underhålla befintliga fastigheter. Skulle det bli en skattehöjning så slår det hårt mot vanligt folk med vanliga inkomster och det är dåligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behövs fler finansieringskällor för att öka friheten, bland annat genom privat finansiering, kultursponsring, avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Det behövs större förutsägbarhet genom att låta kommunen uttala sig tidigare i processen så projektering inte sker i onödan. Vi tycker också det är rimligt att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft. Vi vill framför allt se stor utbyggnad till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Att förbjuda tiggeri i Sverige hjälper inte. I stället behöver vi hitta lösningar på EU-nivå som innebär att medlemsländerna tar ansvar för sina fattigaste medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Centerpartiet vill inte detaljstyra människors privatliv. Ojämställd fördelning av föräldraledigheten är dock ett typexempel på att vi som individer begränsas av omvärldens förväntningar. Vi tycker att det behövs en diskussion om hur vi kan riva de strukturer som hindrar män från att utnyttja sin föräldraledighet och kvinnor att kombinera ett gott föräldraskap med ett gott arbetsliv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Nätläkare är en värdefull del av framför allt primärvården. Att försöka stoppa ny teknik och privata initiativ hämmar vårdens utveckling och valfriheten. Läkartjänster på nätet behöver ingå i samma system som den fysiska vårdcentralen, så att den digitala vården når alla invånare. Det är regionernas ansvar att med stöd av staten utforma ett hållbart ersättningssystem framåt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Vi vill se ett svenskt Natomedlemskap för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Svårigheten att få till höghastighetståg riskerar att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Samtidigt som flera andra investeringsprojekt i järnväg är absolut nödvändiga och möjliga redan i dag – inte minst i norra Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Tvärt om. Primärvården behöver knytas närmare kommunerna och hela vården behöver komma närmare medborgaren. Ett förstatligande skulle förflytta beslutsprocesserna längre bort och med det skapa större avstånd mellan vården och patienten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Reglerna som styr arbetsmarknaden har inte följt med i utvecklingen. Medan näringslivet förändrats ser konfliktreglerna fortfarande i stort sett ut som de gjorde när de skapades för en annan typ av arbetsmarknad, en arbetsmarknad med stora arbetsplatser såsom fabriker. I dag finns många olika sorters arbetsplatser och företag. Näringslivet är ett helt annat och reglerna behöver därför anpassas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tom Silverklo: Extra viktig Det är viktigt att skogsbruket är hållbart, långsiktigt och att äganderätten för enskilda skogsägare är stark. Det måste vara självklart att ägare eller brukare också ersätts för de inskränkningar som görs. Kostnaden för åtgärden måste stå i proportion till den miljönytta som de naturvårdande åtgärderna leder till. Det är också viktigt att markägare och brukare får vara med i hela processen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tom Silverklos val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi