Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mona Smedman (fotograf null)

Mona Smedman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Två anledningar till att jag är centerpartist handlar om företagsamheten och tron på att människan vet bäst själv vad som funkar i ens egen vardag. Där engagemanget och viljan att göra livet roligare både för sig själv, och för andra, är drivkraften I botten av allt, djupt rotat i den värmländska myllan ligger medmänskligheten.

Presentera dig själv

Värmländska med glimten i ögat. Bor i villa och har två barn. Att jag har engagerat mig politiskt beror på att jag vill vara med och påverka vardagen, göra den till en bättre plats.

Vad har du för yrke?

Organisationsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I första hand vill jag att Centerpartiet får stort inflytande över politiken. I andra hand vill jag att väljarna ska ge ett tydligt mandat till de som får förtroendet att styra.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mona Smedman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: På lång sikt är inte kärnkraften hållbar. Det är viktigare att vi satsar på grön teknik såsom sol-, vind-, och vattenenergi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Polisens arbete bygger på förtroende så att människor vill och vågar prata med dem. Att då låta polisen utan uppenbar anledning få visitera vem som helst i dessa zoner riskerar förtroendet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Det här är riktigt bra! Köparen av RUT-tjänster får mer tid över till annat exempelvis umgås med familjen. Många svartjobb har numera blivit vita och det har startats många företag inom hushållsnära tjänster vilket gör att det blir fler arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: För att världen ska bli en bättre plats är det viktigt att vi hjälps åt. Sveriges bistånd ska gå till verksamheter som gynnar människor så de kommer i egen försörjning. Även stöd till projekt som leder till ökad jämställdhet, demokratisk utveckling samt klimatsmarta lösningar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Kungahuset har en bred folklig förankring och kungafamiljen är en fin symbol för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Sverige är ett långt och i vissa delar glest befolkat land där bilen är en nödvändighet för att människor ska få ihop sin vardag. Det är orimligt höga kostnader vid pumpen idag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Generellt sett är jag emot att skatter ska höjas. Det är bättre att människor har mer pengar kvar i plånboken och ges möjligheten till ökat självbestämmande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Vi lever i en tid när det krävs mycket el. För att tillgodose behovet behöver vi ha tillgång till el och då är vindkraft en bra källa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Det behövs insatser som motverkar fattigdom istället för förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: HBTQ-personer, speciellt unga transpersoner, drabbas i högre grad av psykisk ohälsa än andra delar av befolkningen. Därför är det viktigt att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Å ena sidan anser jag att det ska vara upp till varje familj att bestämma över hur dagarna fördelas mellan föräldrarna. Å andra sidan medför dagens föräldraförsäkring ett antal jämställdhetsproblem som vårt samhälle måste ta itu med.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Extra viktig Att arbeta för en jämlik vård i hela landet och sluta hälsoklyftan mellan stad och land, är att bygga hela Sverige starkare. Den digitala vården är inte hela lösningen, men en viktig del av den. Nätläkare är praktiserande läkare som är lika tillgängliga för personer som bor i glesbygd, i socioekonomiskt utsatta områden, som är i riskgrupp, eller bor mitt i storstan.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: När riksdagen förra året fattade beslut om ny migrationspolitik ställde sig Centerpartiet bakom tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Däremot så var vi och är vi fortsatt kritiska till delar av utformningen av de tillfälliga uppehållstillstånden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Det här är ett förslag som vi har drivit sedan 2015. Vi lever i en orolig tid och då måste vi bygga ett starkt försvar. Att bygga det ihop med andra ser jag som en bra lösning för att skydda vår demokrati och vårt lands gränser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: A-kassan är en omställningsförsäkring som ska finnas som stöd när du är mellan två jobb. Den ska vara högre i början av arbetslöshetsperioden för att sedan trappas av. Det ska löna sig att jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Extra viktig Det här är landsbygdsutveckling på riktigt! Människor fascineras av vatten och vill gärna bygga nära. Låt dem göra det.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: En fri press är en förutsättning i en demokrati. Därför är det bra att det finns mediestöd samt en oberoende radio och tv, det som kallas public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Så länge inte infrastrukturen för elbilar är tillräckligt utbyggd finns inte förutsättningarna att ta bort nyförsäljningen av bensin- och dieselbilar. Många människor i vårt avlånga land är beroende av bilen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Däremot tycker jag att lärare ska skriva omdömen och förklara dem för både elever och föräldrar så att de vet vad som behöver jobbas extra med.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Det är viktigt att kostnadsutjämningssystemet bygger på faktorer som tar hänsyn till socioekonomi och gleshet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Väldigt många människor som säljer sex ser ingen annan utväg för sin försörjning. Det skapar en oerhörd utsatthet för dessa människor och det krävs krafttag mot dessa, i huvudsak, män.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Smedman: Att fatta beslut så nära människor som möjligt är en grundvärdering. Det är därför det är viktigt att ha kvar beslutandemakten i regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mona Smedmans val:

 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning