Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Petra Hygrell (fotograf Tom Bengtsson)

Petra Hygrell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att alla ska få möjlighet att lyckas och nå en större frihet, frihet att kunna göra de val hen vill. Få bukt med gängkriminalitet och öka känslan av trygghet i samhället. Fortsatt vara en nation i framkant när det kommer till innovation och forskning gällande hållbar utveckling och klimatfrågor samt värna demokrati och jämställdhet. Lösningen är mer resurser till skola och utbildning.

Presentera dig själv

Bor i Skrea stationssamhälle. Gift, två mer eller mindre utflugna barn och hund. Jag har vuxit upp i en familj som stöttat och uppmuntrat mig att tro på mig själv och stå på egna ben, något jag försökt föra vidare till mina egna barn. Jag är en positiv person som alltid värnat de svaga i samhället och bekämpat orättvisor. Går rundor med hunden, läser mycket, umgås med vänner, åker skidor och segla

Vad har du för yrke?

Egenföretagare, skribent och copy på skrivkonsulten.se

I vilket land är du född?

Sverige

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela och Barbro Westerholm.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en liberal borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Petra Hygrell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Skolan är ett av de absolut viktigaste områdena för mig. Alla elever har rätt till en väl fungerande skola med behöriga lärare och höga kunskapsresultat. Jag är för det fria skolvalet och friskolor, dock är skolan till för våra elever, barn och ungdomar, inte tvärtom. Därför ska vinstutdelning som går ut över undervisningen förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Extra viktig För att klara klimatomställningen måste det till en omfattande elektrifiering. Inom de närmsta tjugo åren kommer vi använda dubbelt så mycket el, vilket i sin tur innebär att produktion och distribution av densamma måste fördubblas. För att klara detta behöver vi kunna planera produktionen av el på ett helt annat sätt än idag. Kärnkraft är fossilfritt, planerbart och kan byggas ut i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Vi måste se till att tryggheten ökar i brottsutsatta områden. Detta genom att fler poliser vistas i området. Det ska bli enklare att sätta upp kameror på platser som anses otrygga. Polis, skola och socialtjänst behöver jobba tätare tillsammans för att kunna ingripa tidigt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Fler måste ges möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Genom Rut kan fler komma i arbete, svarta jobb blir vita och det bidrar till att bryta utanförskap.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Att satsa mycket på internationellt bistånd är bra utav många anledningar, framförallt för att det hjälper människor ur fattigdom och utsatthet. Väljer vi istället att minska biståndet kommer det motsatta att ske.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Tycker att det är bra som det är.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Extra viktig Fastighetsskatten som fanns tidigare skapade en stor otrygghet för många. Vi bidrog till att den togs bort år 2008, och ersattes med en begränsad fastighetsavgift, och ställer oss inte bakom ett återinförande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: De offentliga satsningar som görs med hjälp av det offentliga stödet till kulturen är enormt viktiga. Däremot är det positivt om privata aktörer vill bidra ytterligare och stötta så kulturen får mer resurser och bättre villkor. Dvs. att det blir mer pengar till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Kommunerna ska ha stort inflytande över planering och etablering av vindkraftsparker. Även kunna stoppa ev. etablering. Som det ser ut nu behövs mer vindkraft men den kommer ofta i konflikt med andra intressen. Vindkraftetablering får inte ske på bekostnad av djurliv, fiskerinäring etc.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Idag är nittio dagar öronmärkta för varje vårdnadshavare vilket är mycket bra och positivt för jämställdheten. Öronmärkningen ska vara kvar även fortsättningsvis. Däremot vill vi i Liberalerna se på en modell där man som vårdnadshavare väljer om man vill ha en kortare föräldraförsäkring med hög ersättning eller en längre med lite lägre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Att det finns möjlighet till god digital vård är bra, däremot är ersättningssystemet vad gäller finansieringen av nätläkare ohållbart. Detta (ersättningssystemet) vill vi förändra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Extra viktig Vi var för ett svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Tillsammans är vi starka och tryggare än om vi står utanför.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Jag ser inte att ständigt höjda skatter är lösningen på alla problem. Försvaret bör prioriteras framför exempelvis höjningar av bidrag som går till andra än de som mest behöver dem.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Jag står bakom principerna för det system vi har idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Investeringarna bör satsat på att bygga ut/bygga bort kapacitetsbristerna så vi kan nyttja järnvägsnätet betydligt bättre än vi gör idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Vi ska självklart ha trygga arbetsvillkor i Sverige men samtidigt måste arbetsrätten vara mer flexibel för att inte försvåra för exempelvis småföretagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Hygrell: Självklart ska tydliga krav ställas på den som vill öppna gruva. Miljökraven vi har i Sverige, som Liberalerna länge kämpade för att få till, är högt satta. Dessa tror jag är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petra Hygrell: Rätten till asyl ska värnas. Det är skyddsskälen som ska avgöra om man får stanna eller ej. Vi ska även fortsatt ta emot kvotflyktingar. Viktigt är att migrationspolitiken måste vara hållbar i längden, vi måste kunna ta hand om dem som kommer på bästa sätt, integrationen måste förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petra Hygrell: Det ska löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Petra Hygrells val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Petra Hygrell: Integration, lag och ordning, miljö och klimat, sjukvården, skola och utbildning.