Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jimmy Ståhl (fotograf riksdagens bild)

Jimmy Ståhl

Varför ska väljarna rösta på dig?

Under mina åtta år i riksdagen har jag arbetat för att bedriva smart politik som inte slösar skattemedel i onödan och det tänker jag fortsätta kämpa för.

Presentera dig själv

Pappa till två vuxna barn. Gift . Tycker om att resa. Försöker njuta av livet.

Vad har du för yrke?

Hamnarbetar

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En dröm hade vart en Sverigedemokratisk regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jimmy Ståhl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Alla företag behöver gå med vinst och skapa en buffert för sämre tider, dock bör den största delen gå tillbaks till skolan och eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Vi behöver säkra tillgången på energi då vi blir allt mer beroende av el, vi kan inte förlita oss enbart på vindkraft. Vi behöver en variation på vatten, vind, sol och kärnkraft för att framtidssäkra elbehovet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Med tanke på alla skjutningar och den ökade gängkriminaliteten måste polisen få fler möjligheter att arbeta med och detta är ett verktyg. Självklart behövs mer åtgärder för att få ett tryggare samhälle framöver.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Risken är att fler svarta jobb skapas om avdraget avskaffas och staten går miste om skatteintäkter. Dock bör det granskas så inte oseriösa företag kan tjäna pengar på avdragen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Sverige har tagit ett stort ansvar för migration och det har skapat stora kostnader för samhället vilket gör att just nu bör en del av det bistånd vi ger behövs i Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Mycket av de pengar kungahuset får går till fastigheterna. Kungafamiljen gör ett bra jobb när de representerar Sverige och bör inte få mindre apanage.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det stora problemet med högt bensinpris och dieselpris är för att man blandar i fossilfria medel i bränslet som gör att fordonen drar mer och blir dyrare, vilket inte bidrar till bättre miljö. Minska inblandningen till EU miniminivå så får vi bränsle till rätt pris.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det är viktigt att kunna bo billigt, skatt på boende är inte bra. Boendet ska vara en trygghet från börja till slutet. Har man en liten inkomst eller pension måste man kunna bo och inte känna att en skatt på fastigheten göra att man ligger sömnlös och funderar på hur man ska få ekonomin att gå ihop.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Jag tror det är bra att kulturen finansieras mer privat och att fler får del av kultur som önskas av en bredare publik.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Jag tror det är viktigt att kommuner kan säga ner då vindkraften kan påverka boende och naturen negativt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Tiggeri är inte bara en som sitter utanför en butik och tigger. Tyvärr har det konstaterats att tiggeriet kan leda till prostitution och koppleri samt andra kriminella aktiviteter som försäljning av droger mm.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Jag har ingen stark åsikt för eller mot detta men kan erkänna att jag är inte insatt i hur detta kan påverka vardagen för dessa personer eller samhället i stort.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det är bra att föräldrarna själva får bestämma, är dock öppen för andra förändringar där familjen inte förlora på att låta den som tjänar mest i förhållandet kan vara hemma, men där är vi inte just nu så för många familjer kan det vara så att man inte har råd att låta den som tjänar mest vara hemma och viktiga föräldradagar fryser inne och familjen förlorar tid med barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Sjukvården klara inte hela behovet och privata läkare behövs

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Sverige ska hjälpa till när folk behöver fly men att ge permanenta uppehållstillstånd är inte rätt. De som Sverige hjälper bör åka hem när faran är över eller hjälpbehovet inte längre behövs, då kan ett permanent uppehållstillstånd vara ett hinder.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Med tanke på hur omvärldsläget ser ut är det hög tid att gå med i Nato. Nato är en försvarsallians och man kan jämföra det med en försäkring. Tanken med Nato är inte att man ska kriga, utan att man får hjälp om man attackeras.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det är viktigt att man har ett skydd om man skulle bli uppsagd. A-Kassan har inte hängt med i löneutvecklingen och behöver ses över vad gäller ersättning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Detta är något som kan öka attraktiviteten för att öka befolkningstalen i glesbygden, dock kan man inte släppa det helt fritt utan behöver reglera detta men absolut kan man vara mer generös än idag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det finns utrymme inom dagens budget, det gäller bara att prioritera om.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det behöver ses över men i stort är det bra att public service kan visa och förmedla annat än reklam-tv gör.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det finns inte tillräckligt med alternativa bränslen för att täcka behoven för att kunna sluta sälja bensin och dieselbilar 2025. Det saknas laddstolpar och biodrivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Genom att få betyg tidigt kan eleverna lättare se hur de ligger till

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det behövs ses över hur ekonomiska medel fördelas. Det finns storstäder med låg kommunalskatt som får pengar medan andra kommuner har en hög kommunalskatt och får ge pengar till andra som borde klara sig utan bidrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Dagens straff är rimliga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Marknadshyror kan vara bra men då det är bostadsbrist kan hyrorna skena iväg till ganska höga belopp. Problemet är att det är dyrt att bygga fastigheter idag och om de som bygger inte kan få tillbaks investerat belopp riskerar det att leda till färre bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Extra viktig Höghastighetståg är inget Sverige skamsnasts på. Sverige behöver mer infrastruktur, mer tåg. Vi ska satsa på att bygga fler spår så godstågen kan köra, längre perronger så längre tåg kan framföras. Optimera och underhålla befintlig infrastruktur så man kan lita på att komma fram i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det är viktigt att man kan få rätt sjukvård i rätt tid. Att sjukvården samarbetar brett över hela landet så man kan nyttja operationstider över hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Det är bra att ha karensdag, visst det kostar lite att vara borta men det är också ett litet hinder för de som kan jobba men väljer att sjukskriva sig utan att behovet finns.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Jag tycker att det är en bra ordning idag. Små företag har undantag och det är viktigt för att företagen inte ska gå omkull,

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jimmy Ståhl: Tillståndsprocesserna tar idag allt för långtid och det behöver lösas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jimmy Ståhl: Sverige har tagit ett stort ansvar och nu behöver vi lite andrum för att komma ikapp

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jimmy Ståhl: Polisen behöver mer verktyg för att kunna beivra brott. Polisen avlyssnar inte folk utan anledning. Genom att vara proaktiv kan polisen hindra brott innan de begås.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jimmy Ståhl: Jag tror att det är viktigt att ha ett aktivt skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jimmy Ståhls val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Pensioner

Så svarar Jimmy Ståhl: Tyvärr fick jag bara välja 3 av alla svar men det var fler alternativ jag gärna kryssat i utöver de jag valt.