Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anton Bergström Nord (fotograf Tom Samuelsson)

Anton Bergström Nord

Vad har du för yrke?

Partiombudsman för Moderaterna i Västerbotten

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anton Bergström Nord

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anton Bergström Nord: I vissa fall kan det vara motiverat när den brottsliga situationen i ett område spårat ur och Polisen behöver återupprätta lag och ordning.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anton Bergström Nord: Sveriges biståndspolitik behöver reformeras i grunden för att få till en mer effektiv fattigdomsbekämpning. Men nivån behöver också minskas ner för att kunna lösa akuta problem på hemmaplan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anton Bergström Nord: Skatten ska generellt ner och givet prisökningarna som nu sker för hushållen i Sverige måste vi vara mycket försiktiga att minska hushållens köpkraft.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Anton Bergström Nord: Svensk kultur behöver bli friare och mindre beroende av bidragsansökningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anton Bergström Nord: Kommunalt självstyre är en viktig del av svensk demokrati.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anton Bergström Nord: Givet den långa erfarenhet Sverige nu har av organiserat tiggeri och dess konsekvenser bör vi inför ett förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Anton Bergström Nord har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anton Bergström Nord: En helt central fråga för landsbygds- och norrlandskommuner att kunna öka sin attraktivitet. Också en del av att stärka äganderätten, det är rimligt att kunna få bygga på sin egen mark där man faktiskt helst vill bygga.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Anton Bergström Nord: Sverige har en av världens högsta skatter. Vi måste som politiker kunna prioritera om resurser för att finansiera en av statens kärnuppgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

OBS
Anton Bergström Nord har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Anton Bergström Nord: Det svensk sjukvård behöver är en rad reformer för att korta vårdköer, öka systemets effektivitet och minska byråkratin. Inte att flytta ansvaret från en offentlig aktör till en annan.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Anton Bergström Nord: Sverige har en lång tradition av att vara en gruvnation. Det ska vi fortsatt vara när efterfrågan på mineral kommer öka i omställningen till ett klimatsmartare samhälle. Det kommer dessutom göra vårt land rikare

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anton Bergström Nords val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi