Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peder Björk (fotograf Olle Melkerhed)

Peder Björk

Varför ska väljarna rösta på dig?

Nyfikenhet, en positiv inställning till utveckling och en vilja att förbättra för enskilda människor i deras vardag har alltid varit min politiska drivkraft. Mer än 20 års erfarenhet av politik på lokal nivå och de sista 6 åren som kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall har gett mig god kunskap om samhällsfrågor, ett brett kontaktnät och en gedigen erfarenhet att förändra med politik.

Presentera dig själv

En tävlingsinriktad lagspelare som älskar politik och gärna vill vara med att förändra samhället. Mina två tonårsbarn och min fru ger mig tryggheten i vardagen och vi delar alla intresset för sport, resor och nöjesparker. Viljan att utbilda mig tog mig till Sundsvall och forskarstudier i statsvetenskap. Blir förbannad på orättvisor, vill helst äta pasta till alla måltider och gillar att cykla.

Vad har du för yrke?

Statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratiskt ledd regering som genom samarbete med andra partier har ett tydligt stöd i Sveriges riksdag för att genomföra en politik som minskar segregationen och brottsligheten, tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och skyndar på den gröna omställningen så att fler jobb skapas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peder Björk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Pengarna som vi gemensamt genom skatt avsätter till barnens undervisning ska gå till det och inte till vinster för riskkapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Det behövs en snabb omställning till en förnybar elproduktion. För klimatets skull och för att skynda på den gröna industriella revolutionen som ger många nya jobb. Det finns inget förbud att bygga ny kärnkraft, men det tar lång tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Det är inte rimligt att polisen ska kunna visitera människor helt utan misstanke om brott. Redan idag har polisen goda möjligheter att ex. visitera och göra husrannsakan.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Det är många som använder hushållsnära tjänster och vi socialdemokrater har inget förslag att avskaffa det. Viktigt att det som subventioneras med skattemedel alltid följs upp och vägs mot andra behov.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Det internationella biståndet är viktigt för en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling som förebygger nya humanitära katastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Det finns anledning att återkommande se över nivåerna på kostnaderna för representationsuppdrag och bevarande av kulturarvet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Bränslepriserna har ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det drabbar hela Europa och många svenska hushåll märker av att det är dyrt att tanka. Då finns det anledning att se över skatterna på drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: En mångfald av kultur och ett aktivt kulturliv i hela landet kräver en stark offentlig finansiering. En ökad privat finansiering kan bidra positivt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Det är viktigt med det lokala demokratiska beslutfattandet om vindkraft. För att snabba på utbyggnaden av grön el behöver processen vara kortare och mer förutsägbar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Det är idag ett väldigt ojämställt uttag av föräldraledighet. För att stärka ett mer jämställt användande av föräldradagar är ett steg på vägen att den delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera förälder och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Möjligheten att digitalt kunna söka vård borde vara en självklarhet och därmed en del av den ordinarie sjukvården som i huvudsak finansieras av skattemedel. Inte något som separat sköts av privata företag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Rysslands krig i Ukraina har kraftigt försämrat säkerheten i vårt närområde. Det bästa sättet ett värna landets säkerhet i detta ny läge är att Sverige är medlem i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Människor behöver ekonomisk trygghet vid omställning och därför behöver det ske en höjning av ersättningen från A-kassan. Fler behöver få en ersättning som motsvarar 80 % av den tidigare lönen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Där det finns möjligheter och efterfrågan på att bygga strandnära på landsbygden ska det bli enklare. Såklart med fortsatt skydd för allemansrätten och miljövärden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Den svenska försvarsförmågan behöver öka och därför ökas budgeten till 2 % av BNP. Det ska självklart betalas och då är det inte orimligt att de rikaste bidrar mer för att kunna hålla Sverige tryggt och säkert.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig En fri och oberoende media behöver värnas. I detta har public service en viktig roll. Public service ska ha ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Målsättningen är en fossilfri fordonsflotta år 2030. Vi behöver bli mindre beroende av fossilfria bränslen för klimatets skull och för att öka vårt självbestämmande.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Vi behöver inte fler betyg i svensk skola som skapar ännu mer stress för barnen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Oavsett var man bor i Sverige ska man ha rätt till en god välfärd. Förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Därför behöver dagens omfördelning bättre kunna ta hänsyn till skillnader som exempelvis långa avstånd, inkomster, utbildningsnivå och hur många äldre eller barn det bor i en kommun.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott och ska bestraffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Det är redan idag svårt för många att få tag i eller ha råd med en bostad. Införandet av marknadshyror skulle försämra den situationen. Det är bättre att den svenska modellen för hyresförhandling stärks och att fler hyresrätter med rimlig hyra kan byggas genom statliga stöd till investeringar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Extra viktig Det behövs investeringar i nya stambanor, men det får inte ske på bekostnad av att befintlig järnväg byggs ut och rustas för framtida behov. Exempelvis behövs det investeras i dubbelspår på Nya Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand för att halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten. Detta för att bl.a. ta vara på möjligheterna till nya jobb som den gröna industriella revolutionen ger.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Sjukvården blir som helhet inte bättre av att den i detalj centralstyrs från Stockholm. Däremot finns behov av en bättre samordning, mer samarbete och i vissa fall specialiserad nationell vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Det finns anledning att se över regelverket så att risken att drabbas av mindre inkomst kan hanteras på ett mer solidariskt sätt. För vi vet att karensavdraget påverkar människor väldigt olika utifrån bl.a. kön och yrke.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peder Björk: Det behöver gå fortare att få beslut om tillstånd för gruvverksamhet. Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkerställa tillgång till metaller och mineraler som behövs för att vi ska klara den gröna omställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peder Björk: Polisen behöver fler verktyg för att knäcka gängen och minska brottligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peder Björk: Extra viktig För att säkerställa en god välfärd som fördelas efter behov och betalas gemensamt via skatter krävs att de som har det bra ekonomist ställt bidrar lite mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peder Björks val:

 • Lag och ordning
 • Pensioner
 • Sjukvården