Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Folcker (fotograf null)

Magnus Folcker

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill driva politik med människan i centrum utifrån ett hållbarhets perspektiv.

Presentera dig själv

Fritidspolitiker med fokus på skol- och utbildningsfrågor samt miljö, klimat och demokratifrågor.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsledare, HR-strateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Grönt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Folcker

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Magnus Folcker: Extra viktig Skolans syfte är utbildning, inte dela ut vinst till aktieägare. Alla pengar ska gå till skolan, elevernas lärande.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Magnus Folcker: Hushåll, företag och industrier behöver billig el och förnybar el. El från sol, vind och vatten är billigare, säkrare och går snabbare att bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Magnus Folcker: Rut avdraget ska främja omställningen till ett hållbart samhälle. Fokus på reparationer och cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Magnus Folcker: Med sänkt skatt på bensin och diesel kommer Sverige inte klara miljömål.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Magnus Folcker: Kulturen ska inte lämnas till marknadens villkor. Den fria kulturlivet ska utgå från den konstnärliga friheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Magnus Folcker: Extra viktig Den som varken identifiera sig som kvinna eller man ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller. Vi vill införa ett 3:e juridiskt kön. Det handlar om respekt för varje människa identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Magnus Folcker: Extra viktig Det är bättre för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Magnus Folcker: Ingen planerar för att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas. Då måste samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Magnus Folcker: Vi vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Magnus Folcker: Upprustningen av försvaret ska inte drabba människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvinga fram besparingar i välfärden

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Magnus Folcker: Extra viktig Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier. Forskning visar dock att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Magnus Folcker: Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för nå klimatmålen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Folckers val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning