Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jennie Thorgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en vanlig medborgare som jobbar politiskt på min fritid. Jag vill verka för varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv. Man ska kunna bo vart man vill, jobba med det man vill, tycka vad man vill, så länge det inte påverkar en annan människa negativt.

Presentera dig själv

Tjej född i Västerbottens inland. Mamma till fyra barn. Drivs av att lära mig nya saker och att träffa nya människor.

Vad har du för yrke?

Hem- och konsumentkunskapslärare åk 5 - 9 Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Vem är din politiska förebild?

Min pappa

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jennie Thorgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Skolor som fungerar bra och där resultatet speglar undervisningen bidrar till ett bra samhälle. Däremot ska det inte vara acceptabelt att ta ut vinster som påverkar barnens möjlighet till adekvat undervisning och stöd till undervisning. Eleverna ska alltid komma först.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Vi står inför en klimatomställning där alltmer elektrisk kraft behövs för att upprätthålla viktiga funktioner i vårt samhälle. Därför behövs det också en långsiktig lösning, som står sig över tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Visitationszoner kommer bara att öka klyftorna mellan myndighet och kriminella. Då ser jag hellre att fler poliser är ute och rör sig i dessa utsatta områden. Att man tidigt i ett barns liv skapar kontakt och upprätthåller densamma med barn och unga upp i vuxen ålder. Allt för att förhindra tidig inskolning i kriminella gäng och grupperingar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Extra viktig RUT-avdraget bidrar idag till att många kommer ut i arbete. Många betalar idag för dessa tjänster och får på så vis hjälp med avlastningen i vardagen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Extra viktig Vi i Liberalerna värnar 1 %-målet vad gäller biståndet. Biståndet bidrar till att hjälpa människor i utsatta situationer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Kungen beslutade själv för några år sedan att minska på antalet personer som ska ta del av apanaget. Därför ser jag ingen anledning att ändra på något, utan är nöjd med hur det förhåller sig idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Extra viktig Hushåll och företagare här i norra delarna av Sverige har drabbats orimligt hårt av de höjda skatterna. Här finns sällan en fungerande lokaltrafik och avstånden är stora. Dessutom har vi naturtillgångar som övriga Sverige är beroende av för att fungera. Därför ska inte enskilda personer eller näringsidkare drabbas av något som personer i regeringsställning har bestämt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Liberalerna kommer INTE att medverka till att fastighetsskatten återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Det är viktigt att ge stöd åt privata aktörer som vill bidra till kulturen, genom att de får bättre villkor och mer resurser. Därför ser jag gärna att kulturen totalt sett får mer pengar än vad de får idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Extra viktig Kommunerna ska ha rätt att själva bestämma och därmed stoppa vindkraftsetableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Att förbjuda tiggeri kommer inte att göra så att det försvinner. När barn är inblandade ska socialtjänsten kopplas in och barnets situation utredas. Vidare så måste man vara vaksam så att det inte handlar om människohandel eller människosmuggling.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Då detta är en ny fråga som har kommit upp i debatten, borde den utredas mer. Vilka är fördelarna med ett tredje juridiskt kön och vad är nackdelarna?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Extra viktig För mig är det en självklarhet. Varje familj ser annorlunda ut och därför även förutsättningarna. Myndigheter ska inte vara inne och bestämma allt för mycket, utan överlåta varje familj att bestämma själva hur föräldradagarna ska fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Du kan aldrig jämställa ett "besök" hos en privat nätläkare med ett fysiskt besök hos en läkare. Därför behöver dagens ersättningssystem ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Vi ser stora utmaningar i världen idag, där Sverige har tagit ett stort ansvar internationellt sett. Därför har vi också stora utmaningar vad gäller integration och det faktum att allt färre personer ska försörja en åldrande befolkning. Målet bör därför vara att först få fler att komma ut i arbete, innan frågan om permanenta uppehållstillstånd kommer på bordet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Extra viktig Tillsammans är vi starkare och tryggare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: i glesbygdsområden finns de stora möjligheter att lättnader i strandskyddet, utan att det för den skull ska bryta mot några av grundtanken bakom strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Vi har redan höga skatter i Sverige idag, därför är ytterligare höjning av skatterna inte aktuellt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: TV och radio har ett samhällsuppdrag som innebär att de ska vara bland annat opartiska och saklig i sin information. Vi ska därför värna om public service och dess nuvarande breda uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Det är inte realistiskt möjligt att inför ett förbud redan från 2025 då det saknas ladd-stationer för elbilar i stora geografiska områden. Dessutom behöver man säkerställa en säker leveranskedja för komponenter till eldrivna fordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: För vem är det betygen ska sättas i årskurs 4? Är inte lusten till att lära viktigare i dem lägre åldrarna än att betygsätta kunskapen? Vissa elever behöver längre tid på sig för att knäcka koden till att läsa och skriva. Ska dessa slås ut redan från början? Nej. det räcker med dagens system där betyg sätts först i årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Hur välmående min plånbok är ska inte styras eller påverkas av min granne. Därför är principerna för dagens skatteutjämningssystem något som jag står bakom.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Finansiering på lång sikt saknas. Om planerna på höghastighetståg genomförs kommer därför underhållet av redan befintliga tågbanor att minska för lång tid framöver. Därför vore det bättre att lägga pengar på att åtgärda de "flaskhalsar" som finns inom tågtrafiken idag, så att den befintliga tågrälsen kan utnyttjas än mer än vad det gör idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Det behövs en större statlig strategi för att tillgodose kompetensförsörjningen inom sjukvården, då detta är ett stort nationellt problem. Det behövs också en strategi för eventuell krigsberedskap och den bör ske genom tydliga direktiv från statligt håll.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Småföretagare måste våga anställa personal. Arbetsmarknaden är mer rörlig idag, vilket gör att LAS behöver ses över.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennie Thorgren: Extra viktig Det ska vara mycket tydliga krav på den som vill öppna en gruva i Sverige. Vi ska ha höga miljökrav och människor som är fast boende i området ska ha vetorätt. Idag är det många utländska företag som vill bedriva gruvor i Sverige. det vill jag se ett stopp för.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Thorgren: Vår migrationspolitik ska vara hållbar på längre sikt och måste därför motsvara vår kapacitet att ta emot och integrera asylsökande. Därför behöver ett omtag göras, då vi idag kan konstatera att integrationen inte alls fungerar på många håll.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Thorgren: Om personer rör sig och umgås i kriminella kretsar ska avlyssning i förebyggande syfte kunna ske.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Thorgren: Som jag tidigare nämnt ska det alltid löna sig att arbeta. Därför ska den som arbetar mycket och tjänar mycket pengar inte straffas för det.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennie Thorgren: Klimatförändringarna gör växter och djur mer sårbara och därför behöver vi värna om vår natur och dess naturliga rikedom.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jennie Thorgrens val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Jennie Thorgren: Den som kommer till Sverige behöver försörja sig själv och sin familj. De behöver bli en del av samhället och då är språkkunskaper viktiga. . Människor måste få känna en tillhörighet, att de är en del av samhället. Att de betyder något. Vi behöver strängare straff i Sverige för olika brott. Brott ska aldrig löna sig. Miljön mår inte bra idag och då behöver vi jobba för att rädda vår jord.