Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Liane Blom (fotograf null)

Liane Blom

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag viker inte en tum från att ta diskussioner som en del tycker är jobbiga. Alltifrån skola, integration, infrastruktur, biologisk mångfald och rovdjurspolitik ligger mig varmt om hjärtat. En röst på mig är en röst för landsbygden och att vi ska kunna bo och må bra i hela Sverige.

Presentera dig själv

Gift tvåbarnsmor som bor på landsbygd. Hela landet ska leva, även landsbygd, men det blir allt svårare att bo kvar, trots att landsbygden behövs för att försörja storstaden med allt från livsmedel till el.

Vad har du för yrke?

Lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jan Björklund - mer humor i politiken!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Min vision är att L styr ensamma, men mer realistiskt är att vi styr inom borgerlig regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Liane Blom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Inget företag kan drivas utan vinst. Utöver det är det inte vinst eller inte som avgör om en skola är bra eller inte. Föräldrar ska kunna välja skola vilken skola de vill att barnen ska gå i, framförallt om den kommunala är undermålig.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det måste tillåtas kärnkraftverk på fler ställen. Jag ser gärna små kärnkraftverk där el behövs som mest men tycker också om tanken att kunna återvinna gammalt kärnavfall. Det har vi redan mycket av.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det kan vara lika mycket droger på Stureplan i Stockholm som i vissa förorter. Jag är hundra på att det inte är Stureplan som avses med detta. Jobba förebyggande istället så färre hamnar i droger och kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Om RUT-avdraget avskaffas kommer det framförallt att hindra kvinnliga företagare. Så kan vi inte ha det. Dessa tjänster behövs och ger arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Vi har råd att hjälpa folk på plats där de bor. Vi har ett solidariskt ansvar för att göra världen en bättre plats.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Personligen tycker jag att vi kan avskaffa monarkin helt men många i partiet känner inte likadant. Att födas till ett ämbete tycker jag är fel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: På landsbygden, där jag bor, är jag helt beroende av att ha bil för att kunna bo kvar. Det är dock problem med utsläpp från bensin och dieselbilar och vi måste också tänka på klimatet. Gärna differentierad skatt beroende på var du bor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Hellre höjd kommunal fastighetsavgift i så fall. Sverige ska inte återinföra en skatt som bidrog till otrygghet och oförutsägbarhet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: För att det ska finnas kultur behövs det pengar från olika håll, inte bara privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Eftersom så lite pengar faktiskt hamnar i de kommuner som berörs av vindkraftsbyggen så måste kommunen ha något att säga till om. Vi har exempel lokalt där värdet på fastigheter har halverats, och du får inte en spänn av den som äger marken/vindkraftparken. Stoppa exploatering av landsbygden!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det går inte att förbjuda fattigdom heller.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: För den som inte identifierar sig som man eller kvinna är livet tufft nog som det är. Jag är helt okej med ett tredje kön, men tycker samtidigt inte att det ska ersätta man/kvinna utifrån att det kan påverka t.ex. forskningens möjlighet att över tid studera sjukdomar, åkommor och annat som är könsrelaterat.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Det är bra som det är nu att vissa dagar är tvingande. Båda föräldrarna måste "ta sig råd" att vara hemma med barn en del av tiden när barnen är små. Får man välja bort det - så tycker inte jag att det är bra. Det är en viktig jämställdhetsfråga för mig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Att få välja läkare är viktigt för mig. Allt fler, som inte är så sjuka, vill ha digital vård. Då måste samhället hänga med. Bättre att de som vill ha digital vård får det, för det avlastar också övriga systemet. Vi behöver dock se över ersättningsmodellerna för detta.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det blir en "pull-faktor" till Sverige om vi skulle ha detta. Vi behöver ha liknande regler i EU så att alla länder där kan ta solidariskt ansvar. Vi behöver också bli bättre på integration i Sverige först...

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Självklart!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det ska alltid löna sig att arbeta. Det här förslaget riskerar göra så att fler tycker att det är värt att gå på A-kassa istället för att jobba. Det är dåligt för Sverige.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Vi har olika förutsättningar på olika ställen i Sverige. Vi kan inte ha samma regler överallt. Utöver det står vi inför klimatförändringar som kan göra att vi måste spara vatten i t.ex. egen anlagd damm. Då kan inte strandskydd hoppa in som hinder, vilket det gör till viss del idag. Galet!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det behövs inte om vi prioriterar bort trams som t.ex. familjevecka. Det finns andra ställen att "spara på" som gör att pengarna ändå kommer att räcka. Vi betalar mycket skatt som det är.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Nej - vi ska inte peta i public service och Liberalerna värnar om såväl yttrande- som tryckfrihet. Detta är en frihetsfråga! Börjar vi peta i det här har vi snart diktatur.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: På sikt måste vi byta hela bilparken eller anpassa den så att den drivs på drivmedel som är bättre för miljön. Det måste till ett politiskt beslut - då ser vi att forskningen och teknikutvecklingen gör massiva framsteg snabbt. Vad är rimlig tidsrymd - blir följdfrågan?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Det är bättre att mäta tidigt och normalisera betyg än vänta till senare och försöka reparera. Utöver det är betygsstatistik mätbart och ett mått på hur väl en skola lyckas anpassa efter alla elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Så länge social dumpning kan förekomma, och ja - det gör det i den fattiga kommunen jag bor i, så behöver det tas ett solidariskt ansvar. Fattiga kommuner blir allt fattigare trots höga skatter. Inte okej.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Sexualbrott över lag behöver ha högre straffskala.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det behövs fler hyresrätter och hyran behöver kunna sättas utifrån skick på hus, läge och så vidare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Lägg hellre pengarna på fungerande kollektivtrafik i hela landet än att gynna några få som pendlar mellan storstäderna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det handlar till viss om att vi måste ha större beredskap i hela Sverige men också att sjukvården ska bli mer likvärdig. Alla ska vara säkra på att få bästa vård utifrån den sjukdom man har.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Det måste finnas en broms för att du inte sjukskriver dig i tid och otid. Ekonomi kan vara en sådan broms. Karensdagen ska vara kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Arbetstagare som inte sköter sitt jobb ska inte kunna vara kvar i år efter år på grund av oflexibla LAS-regler. Det måste bli lättare för småföretagare att anställa utan att riskera hela företaget. Då behöver du kunna säga upp personer som inte sköter sitt jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Liane Blom: Men det ska vara höga miljökrav... Det är dock bättre att vi bryter metall och mineraler här, i den mån vi kan, än att vi importerar från länder med lägre miljö- och arbetsmiljökrav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liane Blom: Vi måste värna asylrätten. Hur många som behöver asyl beror på oförutsägbara faktorer - alltså kan vi inte säga en viss mängd. Om du får avslag, måste du återvända hem. Vi måste snabba på asylprocessen. Som den är nu är det inhumant när folk efter 7-8 år skickas tillbaka.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liane Blom: Om du inte har något att dölja så är detta inget problem.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liane Blom: Extra viktig En höginskomsttagare bidrar redan till systemet mer än en låginkomsttagare. även när man ha samma skattesats för båda. Du ska inte straffas för att du lyckats utbilda dig/få en bra lön.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Liane Blom: Extra viktig Flera arter är beroende av sina livsmiljöer för att inte utrotas. Ta vitryggig hackspett som exempel. Vi måste värna livsmiljöerna samtidigt som vi inte straffar skogsägare som brukat jorden traditionellt genom generationer.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Liane Bloms val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Liane Blom: Skola och utbildning är nyckeln till integration i alla åldrar. Därför ska det inte vara en nitlott för barn som växer upp i en fattig kommun. Detsamma gäller sjukvård - det måste vara likvärdigt landet över. Sverige behöver bli bättre på integration över lag. Vi ska ha höga förväntningar på att alla som kan jobba också gör det. Vi behöver också "återskapa" jobb som inte kräver lång utbildning.