Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marino Wallsten (fotograf Privat)

Marino Wallsten

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill man låta sig företrädas av en klar röst för jämställdhet, rättvisa och solidaritet så har ni en yvig och ljudlig röst här, som inte drar sig för att vädra åsikter och ståndpunkter som jag står för i alla lägen, med båda fötterna på jorden.

Presentera dig själv

45-åring far till fyra pojkar och firar lite smygstolt internationella nörddagen 25 maj varje år. Har varit aktiv inom politiken sedan 2011 och varit kommunalråd i två mandatperioder. Tjänstledig från tjänst som informatör/kommunikatör och har en livslång dröm att få jobba på en reklambyrå. Det har inte hänt än, men får väl erbjuda mig som gratispraktikant någon dag innan pensionsavgång.

Vad har du för yrke?

Är idag kommunstyrelsens ordförande i Fagersta kommun.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Margot Wallström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tycker att man ska söka en bred förankring och ha dörren öppen för överenskommelser över de gamla blockgränserna, även om det allra mest önskvärda vore en majoritet på vänstersidan.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marino Wallsten

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Varenda skattekrona ska komma invånarna till nytta.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Ny kärnkraft är väldigt kostsam och tar lång tid att bygga, det behövs energislag som kan komma på plats snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Hårdare tag, ja. Men det måste finnas bättre alternativ än att skapa grogrund för minskat förtroende och misstro, som visitiationszoner riskerar att leda till.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Det är en i grunden orättvis och felriktad skattepolitisk åtgärd, som bara nyttjas av de med högst inkomster. En skattesubvention som kommer alla till del vore bättre.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Sveriges bistånd är en viktig del i ambitionen att vara ledande i FN:s arbete för ekonomisk jämställdhet och det ska användas till att minska fattigdom och orättvisor i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Sverige som monarki är en del av vår historia och vår identitet och inget jag skulle vilja försvinner. Men apanaget som betalas ut är en del av statsbudgeten och våra gemensamma skattemedel och skulle behöva kontrolleras mer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Anser att svenska skattenivåer bör samordnas bättre med europeiska minimiskattenivåer och ser hellre att vi går före med att premiera förnyelsebara bränsleslag ännu mer. Mer morot än piska.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Definitivt bättre och mer rättvist om man gör fastighetsskatten enhetlig och tar bort maxtaket. Oavsett byggnadsår.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Inte om det innebär att det offentliga ska minska på finansieringen. Kulturen är något som berikar samhället och det är väl värt investeringen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Det är dåligt eftersom det urholkar det kommunala självbestämmandet. Utbyggnad av förnyelsebar energi för en stabil energiförsörjning måste fortsätta och det innebär bland annat mer vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Det råder stor tveksamhet om det är möjligt att lagstifta om totalförbud, då det slagits fast i Europadomstolen att det inte är förenligt med Europakonventionen. Rent generellt ska Sverige inte vara ett land där människor ska behöva tigga på gatan överhuvudtaget.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Det behövs definitivt ett underlättande för de personer som varken identifierar sig som man eller kvinna att få också juridiskt stöd för detta, likväl som det ska gå att ändra juridiskt kön utan kontakt med vården. Självklarheter i ett öppet och tolerant samhälle kan jag nog tycka.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Det är oftast den förälder som tjänar minst som stannar hemma, inte sällan kvinnan. Vi måste få bort ojämställdheten i lönerna för att få till en ökad jämställdhet i uttaget av föräldraledighet. Punkt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Regionernas kostnader för invånarnas besök till privata digitala vårdgivare har ökat lavinartat, pengar i regionernas budgetar som alltså inte kan nyttjas i den egna verksamheten och riskerar att skapa neddragningar. Det är inte rimligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Sverige behöver en långsiktig och hållbar migrationslagstiftning och ha en reglerad invandring, där fler länder i Europa och fler kommuner i Sverige är med och delar på ansvaret. Människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl, men vi måste kunna ta hand om människor och korta vägen till egen försörjning, det är inte värdigt att samla människor i utanförskap och arbetslöshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Det finns en värld före den 24 februari 2022 då ett NATO-medlemskap låg väldigt långt bort, och en värld efter den 24 februari 2022 då ett NATO-medlemskap blivit ett logiskt steg att ta.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig En grundpelare i vårt starka samhälle är en väl fungerade och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring, som stimulerar till omställning på arbetsmarknaden. Den som blir arbetslös ska inte bli fattig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Det är märkligt att det i större städer går att bygga ut hela stadsdelar vid vattenlinjen, medan det i landsbygdskommuner inte går att sätta upp byggnader för nära en bäck. Något är i grunden fel med strandskyddsbestämmelserna, som definitivt behöver ses över och tas bort på landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Sverige har ambition att kraftigt stärka försvarsförmågan och vill öka anslaget till 2 procent av BNP, det kräver en hållbar finansiering som definitivt kan innebära höjda skatter. En rak fastighetsskatt utan maxtak exempelvis.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Inte begränsas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: EU har tagit steg mot ett förbud mot bensin- och dieselbilar från år 2035, i Sverige har det diskuterats att införas från år 2030. Önskvärt är att detta samordnas så långt det bara går med alla EU:s medlemsländer och att Sverige inte springer för långt självt, vilket 2025 skulle innebära.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Betyg ska vara ett sätt att belysa elevers kunskaper och behöv av stöd. Betygsättningen ska vara likvärdig, med kunskap och bildning i främsta rummet. Bedömningar ges redan idag från tidig ålder. Därför är det mer lämpligt att betyg ska ges från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Förutsättningarna ser inte lika ut i landets alla 290 kommuner. Det behövs en utjämning för att den vård, skola, omsorg och välfärd som erbjuds i Sverige inte ska vara beroende av var du bor eller på tjockleken på din plånbok.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Påföljden måste vara mer än dagens böter, det behövs krafttag - men det skulle också innebära att polisens möjlighet att ge strafföreläggande på direkt på plats försvinner, vid exempelvis tillslag - vilket skulle kunna innebära att färre lagförs. Det är inte bra. Inte främmande för tanken på inkomstbaserade bötesbelopp, så att det svider ordentligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Marknadshyror leder till ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med sämre ekonomi för väldigt många människor som följd och med ännu större svårighet att få en bra, värdig bostad - varje människas rättighet. Ser hellre att man värnar om den svenska hyresförhandlingsmodellen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Ser hellre rejäla satsningar på befintlig infrastruktur, som ska vara bra och väl fungerande i hela landet. Att bygga höghastighetståg till stor kostnad på några få stråk är raka motsatsen till det.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Ser det som viktigast att vården kommer närmare medborgarna, utan långa vårdköer. Staten behöver ha en större kontroll och ta ett större ansvar för att garantera en likvärdig vård i hela landet, i synnerhet genom att se till att regionerna har de resurser som krävs. Men inte att staten ska ta över ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Det behövs en omgående förändring av karensavdraget, exempelvis för personer inom kontaktyrken där människor träffar personer i riskgrupper inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden, där fack och arbetsgivare förhandlar fram kollektivavtal som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden i hela landet. Jag ser hellre att man vänder på steken och gör det enklare för unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marino Wallsten: Den gröna och digitala omställningen skapar fler jobb och kräver mer metaller och mineral, så det är bara bra att man gör det enklare att starta gruvverksamhet - men det måste ske utan att man tummar på miljölagstiftningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marino Wallsten: Extra viktig Rätten till att söka asyl ska värnas för de människor som flyr undan krig och förföljelser, men Sverige behöver ha en långsiktig och hållbar migrationslagstiftning som inte avviker väsentligt från andra EU-länder.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marino Wallsten: Brottsligheten är ett gissel och ett hot mot hela samhället och ska bekämpas med alla medel. Poliserna ska bli fler och ha rätt verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag. Hemlig data avläsning, telefonavlyssning och kameraövervakning är avgörande verktyg som polisen ska kunna använda.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marino Wallsten: Ökad förmögenhetskoncentration tenderar bli självförstärkande och leder till fortsatt växande klyftor. Det behöver samtidigt bli svårare att undvika att betala skatt genom avancerad skatteplanering. Även här vore det önskvärt att samordna skattesystemet med EU.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marino Wallsten: Svensk skog är vårt gröna guld som ska vårdas och brukas ansvarsfullt, med balans mellan naturvård och skogsbruk. Det behövs ett mer miljövänligt skogsbruk som gör Sverige till ledande nation inom bioekonomi med förnybara bränslen och material från skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marino Wallstens val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Sysselsättning