Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Romina Pourmokthari (fotograf Hamid Ershad Sarabi)

Romina Pourmokthari

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en investering för människors fri- och rättigheter. Ingenting gör mig så arg som orättvisa. Världen är inte alltid rättvis men alla måste få lika chanser här i livet. Din bakgrund ska inte avgöra din framtid. Friheten står mig varmt om hjärtat då mina föräldrar flytt från Iran där friheten saknas. Jag kommer alltid kämpa hårt för de som lever i maktlöshet över sin tillvaro.

Presentera dig själv

26-årig Sundbybergsbo. Jobbat 2 år i restaurangbranschen och 6 år i politiken. Jag har fått nog av att politiken sviker och tänker inte stå och klaga vid sidolinjen. Jag är tuff när det krävs och snäll mot de snälla. Gillar att dricka vin, läsa böcker och stå i fotbollsklacken. Sitter i styrelsen för RFSU, brinner för rättigheter till samhällets allra mest utsatta. Googla mig och läs mer.

Vad har du för yrke?

Jag är ordförande för Liberala ungdomsförbundet och krönikör.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det beror på vad väljarna röstar på. Det är väldigt många som röstar på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna just nu, det gör att liberala partier tyvärr behöver välja mellan dessa två. Jag vill inte att regeringen Andersson/Löfven får fortsatt stöd att regera, de har inte skött sitt arbete bra. Jag vill ha Ulf Kristersson som statsminister men sätter tuffa gränser mot vad SD får påverka.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Romina Pourmokthari

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Extra viktig Om svensk skola ska ge lika förutsättningar till varenda unge, oavsett var man bor eller föräldrarnas akademiska bakgrund, så kräver det ett omtag. Friskolor som inte levererar god utbildning för eleverna ska inte kunna ta ut vinst. Men skolan har fler problem än så, jag vill prata mer om huvudmannaskap och skolpeng - där sker förändringen som faktiskt kan hjälpa elever och lärare allra mest.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Extra viktig Klimatfrågan är för viktig för att gräva ner sig i skyttegravar och bråka om vindkraft eller kärnkraft - båda behövs! IPCC påpekar vikten av den fossilfria kärnkraften för klimatomställningen. Vindkraft är också bra men tyvärr inte planerbart. Vi behöver mer el för att industrin ska kunna ställa om till fossilfritt. Därför är kärnkraft helt avgörande, MP och C står ansvariga för elbristen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Extra viktig Tyvärr pågår en kapplöpning mot auktoritetens botten inom svensk politik. Det här förslaget innebär att polisen i vissa områden får visitera utan misstanke om brott. Att låta folk som har det svårt lida än hårdare konsekvenser för något de antagligen inte kan kontrollera, var de bor, skulle spä på segregationen. Förorten behöver mer trygghet på riktigt, det här är dålig politik som låter bra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: RUT-avdraget är en reform som kraftigt ökat möjligheterna för specifikt kvinnor med utrikesbakgrund att jobba. Tar man bort detta avdrag kommer fler jobba svart och färre utrikesfödda kvinnor skulle tjäna egna pengar. Det vore dåligt. Däremot är avdraget i praktiken en subventionering vilket jag som liberal inte gillar, tyvärr är vägen till ett Sverige där RUT inte behövs lång.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Extra viktig Jag tror på alla människors lika värde. Det innefattar att politiker inte bara har ansvar för svenska medborgare. Mindre fattigdom och lidande i andra delar av världen är av största värde för oss alla. Sveriges biståndsarbete är ovärderligt och jag kommer göra allt för att försvara vårt internationella bistånd mot Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas egoistiska, osolidariska politik.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Monarkin är en förlegad kvarleva från tiden då Sverige var en diktatur. Jag röstar gärna på kronprinsessan Victoria till statschef för Sverige med samma makt hon nu besitter. Att däremot representera vårt land endast på grund av blodsband, är inte värdigt en demokrati som Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Extra viktig Tillfälliga åtgärder för att Putin och kriget i Ukraina höjer priserna kan vara bra. Något som också är bra är att vi har ett jordklot att leva på, det börjar med att saker kostar vad det smakar. Marknaden måste motiveras till att skapa alternativa drivmedel. Jag vill ha en kvotplikt på bränslen så att andelen förnybara bränslen ökar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Bostadsmarknaden har stora problem. En bra start för att öka rörligheten vore att sänka flyttskatten så att man förlorar mindre på att flytta, men då också öka fastighetsskatten. En sådan skatteväxling är jag positiv till, det föreslås också av en närmast enig forskarkår. . Inom ramen för en bred skattereform, där skatten på arbete sänks, tycker jag en fastighetsskatt vore bra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Om folk gillar bandet köper de konsertbiljetter. Museum kan hyra ut lokalen på markplan till Espresso House och få in pengar. Den sortens privat finansiering är jättebra. Då kan skattepengarna istället gå till kulturskolan som utan satsningar inte kan ge alla barn, oavsett bakgrund, lika tillgång till kulturen. För mig är det viktigast att alla barn och unga får tillgång till kulturens värld.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Jag är emot det kommunala vetot som gör att kommunerna säger nej till vindkraften. Däremot är det såklart viktigt att de som bor i kommunen på andra sätt får påverka och planera var man sätter upp vindkraftverk. Men att låta kommunerna som säger nej slippa undan sitt ansvar för klimatomställningen är fel väg att gå. Vi behöver både vindkraft och kärnkraft - klimatet kan inte vänta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Att förbjuda tiggeri skulle inte leda till mindre fattigdom och misär. Vi behöver hantera alla former av exploatering och människohandel som tyvärr ofta sker i samband med tiggeri. Människor som tigger är enormt utsatta och behöver samhällets hjälpande hand, inte ett förbud och att vi ringer polisen när de ber om en slant av folk som går förbi.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Det finns folk som inte identifierar sig som man eller kvinna och de har rätt att få sina behov tillgodosedda av staten. Sverige har internationella regler att förhålla sig till (ex. gällande pass) men dessa tillåter ett tredje juridiskt kön. Detta förslag skulle ge mer frihet till många personer som känner sig låsta och begränsade av samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Extra viktig Föräldraledigheten är till för en person som inte är på jobbet, så att den har råd att ta hand om sitt barn. Då ska pengarna gå till den personen, inte till familjen. Nu avstannar kvinnors löneutveckling och pensionen blir lägre, även för kvinnor som inte skaffar barn. Jag vill se en modell för föräldraförsäkringen där man kan välja kortare försäkring med hög ersättning eller en lång med lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Systemet har uppenbarligen brister. Dagens ersättningssystem är ohållbart och behöver ändras så att ingen utnyttjar sjukvårdens resurser. Att tjänster som KRY och liknande finns är dock bra. Att vården kommer närmre och snabbare till patienter är jättebra och bör uppmuntras, inte motverkas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Flyktingstatus ska vara den naturliga statusen för en bifallen asylansökan. Grundregeln ska vara permanent uppehållstillstånd så att flyktingar vill etablera sig i sitt nya land och lära sig språket. Att låta folk leva i det limbo temporära uppehållstillstånd innebär är inhumant och ovärdigt ett land som Sverige. Det allra viktigaste för mig är att försvara asylrätten som just nu är under attack.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Solidaritet med andra människor innebär att ta ställning för vad som är rätt och vad som är fel. Det gör man genom ett medlemskap i NATO. Det visar att man är villig hjälpa varandra om ett medlemsland oprovocerat attackeras av aggressiva diktatorer. Att inte gå med i NATO är dumt för Sverige och ärligt talat moraliskt fegt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Arbetslösheten är idag den högsta på 20 år och redan innan pandemin minskade arbetslösheten i alla EU-länder förutom Sverige. Enligt riksdagens egna utredningstjänst leder höjningen av a-kassan till 40 000 färre i arbete. Det är inte bra för Sverige. Istället ska vi sänka skatterna för att anställa och förbättra matchningen på arbetsmarknaden så att fler hittar jobb de trivs med och kan bidra.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Att inte få bygga fritidshus eller ens en mindre brygga annat än om det är nödvändigt för att ta sig platsen (dvs. att du bor på en ö) är inte sånt strandskyddet ska reglera. Att länsstyrelserna kan överpröva kommunernas beslut är också dåligt då Sverige har alltför många dysfunktionella länsstyrelser. Jag vill värna den svenska naturen, det görs inte med nuvarande strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck, men inte världens bästa skola eller kortast vårdköer. Högre skatter kommer leda till färre i arbete och lägre tillväxt. Pengar till försvaret kan komma från ex. regeringens 295 miljarder höghastighetståg. Försvaret vill dessutom hellre ha stabila pengar än stora summor som kommer när det plötsligt blir krig, det borde alla politiker lyssna på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Det är bra att public service ger alla människor tillgång till samhällsinformation och oberoende fakta som inte påverkas av politikens/marknadens intressen. Program som Sveriges fetaste hund eller Game of Thrones (två år efter att alla har sett det) borde inte betalas med skattepengar. De bör hålla sig till det som marknaden inte kan erbjuda. Annars måste andra tv- och mediabolag lägga ner.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Tyvärr kommer vi inte vara där redan om tre år. En anledning till detta är bristen på utbyggnad av elnätet. Hade vi haft mer kärnkraft så hade det kanske gått men tyvärr stänger S, C och MP kärnkraftsverk stället för att öppna fler. Till 2030 hoppas jag att vi når dit. Då behöver vi fram tills dess jobba hårt för att elbilarnas leveranskedjor ska gå bättre samt för en renare batteriproduktion.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Jag vill se betyg från 1a klass. I så ung ålder ska det vara busenkelt att få höga betyg och snudd på omöjligt att få låga betyg. Detta fungerar väl i andra länder och gör betygen till en ofarlig del av skolgången istället för en hård smäll när det under stor dramatik dyker upp senare i skolgången. Vi måste minska betygshetsen och ohälsan kopplad till den. Det här är ett sätt att förändra det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Visste du att Stockholm betalar för vuxna göteborgares tandvård? Skatteutjämningssystemet gör att vissa kommuner kan missköta ekonomin och låta andra kommuner betala. De kommunerna hade kunnat lägga överskottet på skattesänkningar eller satsningar för de medborgarna som faktiskt betalat in kommunskatten. Därför bör utjämningssystemet bli mindre och istället ersättas av att staten tar kostnaderna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Många tror att vi skyddar den som säljer sex om vi straffar den som köper. Det stämmer inte. Ju högre straffen blir för sexköp, ju fler krav ställer sexköpare på dem som säljer sex. Sverige borde fokusera på att arbeta mot trafficking som sker inom sexarbete. Jag tycker som Amnesty, WHO och UNAIDS att det ska vara lagligt med sexköp - för att kvinnor alltid har rätt att bestämma över sina kroppar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Hyresregleringen gör att de som stått i kö 15 år eller "känner nån" får bo billigt och de redan utsatta får bo dyrt i andra hand (om de har tur). Vi behöver fler hyresrätter och det kommer bara om vi inför marknadshyror på nybyggnation. Då lättar trycket på bostadsmarknaden, men vi ser också till att människor faktiskt har någonstans att bo, vilket är det allra viktigaste.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Extra viktig Istället för höghastighetståg borde vi lägga de 295 miljarderna på att rusta upp befintliga tågspår så att svensk tågtrafik blir mer pålitlig. Så länge vi har växelfel och signalfel varannan gång man åker tåg så kommer folk tyvärr välja flyg eller bil. Det är dåligt för klimatet. Att lägga så många miljarder på ett skrytprojekt mellan Stockholm och Göteborg drabbar både medborgarna och klimatet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Staten ska inte in och detaljstyra alla Sveriges sjukhus. Däremot behöver planeringen och beredskapen inom svensk sjukvård bli mycket bättre än den är idag. Många som arbetar inom sjukvården vittnar om stora problem. Vid krig eller kris är sjukvården allra mest utsatt. Det är två av många anledningar till att staten behöver ta ett större ansvar för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: När man avskaffade karensdagen på 80-talet rusade sjukskrivningarna upp. Det är viktigt för svensk ekonomi och för att alla arbetsplatser ska fungera att sjukförsäkringen, precis som andra försäkringar, har en självrisk. Karensdagen kanske inte är det mysigaste vi har, men det är ett surt äpple vi alla behöver bita i.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Enklare att säga upp gör det också enklare att anställa. Lagen om anställning gör att man sitter väldigt säkert när man får jobb. Konsekvensen blir fler projekt- och timanställningar samt att de som har svårt att få jobb hamnar ännu längre bort från arbetsmarknaden. Företagen vågar inte ta risken att anställa "fel" och sitta fast. Enklare att säga upp låter otryggt, men ger alla en rättvis chans.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Romina Pourmokthari: Sveriges höga miljökrav är något jag är stolt över att Liberalerna kämpat för. Men om vi inte ändrar tillståndsprocessen för gruvor i Sverige är alternativet att köpa in smutsiga metaller och mineraler från länder med sämre miljökrav som ofta är diktaturer. Vi vill inte finansiera krig och brott mot mänskliga rättigheter och Sverige har alla möjligheter att på ett bättre sätt bedriva gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Romina Pourmokthari: Sverige ska stå upp för asylrätten. Folk som söker skydd med fara för sitt liv ska få sin sak prövad i Sverige. Tyvärr klarar vi på senare år inte av detta. Lösningen är då inte att stänga gränsen och luta sig tillbaka. Istället borde vi utveckla vår arbets- och bostadsmarknad till att bygga ett samhälle som kan ta emot folk. Öppenheten har byggt Sverige starkare genom tiden och kan göra det igen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Romina Pourmokthari: Om det gäller dömda gängkriminella eller andra grovt kriminella bör polisen ha rätt att avlyssna. Men aldrig någon som inte är dömd eller utan misstanke om brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Romina Pourmokthari: Jag vill sänka skatten. Jag tycker det är fel att man betalar högre skatt för att man tjänar mer. Därför vill jag på lång sikt ha platt skatt, att skatten är samma procent för alla. Tjänar man mer betalar man mer i skatt eftersom skatten är en procent av det du tjänar. Om man dessutom ska straffas extra för att man tjänar mer är det dåligt. Sänkt skatt för alla, oavsett lön, är viktigast för mig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Romina Pourmokthari: Självklart behöver mer skog skyddas men den mer intressanta frågan är hur. Ofta tror man staten gör det bäst men svensk skogshistoria visar att det är politikerna som förstört skogen medan skogsägarna varsamt tagit hand om sin skog så att den kan leva länge. Hjälp skogsägarna ta hand om sin skog och skydda Sveriges gammelskogar som inte avverkats.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Romina Pourmoktharis val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Romina Pourmokthari: Jag hade velat välja jämställdhetsfrågan, men det gick inte. Det är absurt. I en tid då så många kvinnor mördats är våld i nära relationer ett större samhällsproblem än på länge, särskilt efter pandemin som låste in många med deras våldsamma partners. Samtidigt kvarstår arbetet för lika löner, att ingen flicka ska leva under hedersförtryck och mot den vardagliga otryggheten många kvinnor känner.