Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrika Edman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tydlig feministisk röst som sätter klimatomställningen högst på dagordningen. Ingen rättvisa är möjlig utan en jord att lämna till våra barn.

Presentera dig själv

Grön vänster med tydlig feministisk profil.

Vad har du för yrke?

Socionom/kurator

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt styre, S-V-MP.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ulrika Edman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig Vinstintressen hör inte hemma i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig No planet B.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ulrika Edman: Missriktad subvention till de som redan har råd.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ulrika Edman: Solidaritet och främja demokratiutveckling bidrar till fred och stabilitet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Ulrika Edman: Bör vara riktat för att ej slå mot människor i glesbygd, vore ett bra verktyg för att hela Sverige ska kunna leva.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ulrika Edman: Kultur fritt från privata intresse är bra för hela samhället, framförallt för barn och unga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Ulrika Edman: Klinatvänliga energikällor är hela Sveriges och världens framtid.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ulrika Edman: Fattigdom bör ej lagstiftas bort.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig Detta är framtiden, och bör ske snarare förr än senare.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig Alla andra försäkringar är individuella, och det bör även föräldrapenning vara.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig Trygghet att lära språket och bidra i samhället från dag ett.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ulrika Edman: 200 års alliansfrihet har tjänat Sverige väl. Jag skickar inte mitt eller någon annans barn till krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ulrika Edman: Välfärden bör återupprättas, inte avvecklas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ulrika Edman: Bör diffrentieras iaf.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ulrika Edman: Allmän värnplikt är ett sätt att rusta oss både för naturkatastrofer, såväl som beredskap att bidra I det gemensamma.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ulrika Edman: Fungerar bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig För kommande generationer måste omedelbar omställning ske.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig Betyg i lägre åldrar är ett genuint dåligt förslag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Ulrika Edman: Satteutjämning sker redan idag, och bör ske för jämlikhet i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig Sexköp är kvinnohat och bör ge skärpta straff och därmed ha högre prio gällande brottsbekämpning.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Ulrika Edman: Extra viktig Skulle öka klyftorna i samhället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Ulrika Edman: Anställningstrygghet byggde Sverige starkt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ulrika Edman: Fler kvotflytingar och säkrare flyktvägar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrika Edmans val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning