Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Karlsson (fotograf )

Stefan Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ny i politiken och kan erbjuda mina erfarenheter från det privata näringslivet och slits som vi alla med att finna tid till allt. Jag tror att det är viktigt att vi som är mitt i karriär och familjeliv kan få bidra med våra erfarenheter

Presentera dig själv

Småbarnspappa med hjärtat klappandes för våra barns framtid. Jag är 46 år och är ny i politiken men har ett stort intresse kring vårt samhälle. På min fritid är jag idrottsledare och gillar att pyssla med vårt hus. Jag har ett stort teknikintresse och tycker om när saker fungerar

Vad har du för yrke?

IT Chef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill egentligen att det ska finnas en tydlighet och en möjlighet för en ny regering att bedriva sin politik. I de bästa av världar tror jag att en mittenregering är bäst för Sverige men förutsättningarna för det är tyvärr små

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stefan Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Stefan Karlsson: Vinsten i sig är oviktigt. Viktigt är att fri- och kommunal skola har lika förutsättningar och att bästa möjliga studieresultat uppnås

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Stefan Karlsson: Extra viktig Vi måste ha en bra stabil grund av eltillgång i landet som är oberoende av om det blåser eller om solen skiner. Betyder INTE att vi inte ska ha de andra energikällorna men en mix där kärnkraften står för en pålitlighet är bra

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Stefan Karlsson: Jag tror inte på att man bygger förtroende i utsatta områden genom att införa detta. Bättre att bygga upp ett förtroende och att få människor att tala med polisen

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Stefan Karlsson: Jag tror att vi har ett behov av dessa tjänster och att de personer som jobbar i den här sektorn gynnas av att t.ex ha ett kollektivavtal och generellt schysta villkor

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Stefan Karlsson: Sverige är byggt på en grund av internationellt samarbete som har gynnat oss. Jag ser ett internationellt bistånd som dels en fråga om solidaritet men även som en investering. Bistånd för att hjälpa till att möta våra klimatutmaningar är ett utmärkt exempel

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Stefan Karlsson: Kungahuset är en viktig symbol för Sverige och pengarna som vi lägger på detta är i förhållande till allt annat en liten summa

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Stefan Karlsson: Vi måste fortfarande behålla drivkraften att gå bort från vårt fossilberoende men dagens bränslekostnader är inte bra för vår ekonomi. Kanske skulle ett skattetak vara en bättre lösning som ger oss en möjlighet att ha kontroll på kostnaderna?

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Stefan Karlsson: Detta skulle skapa en situation där våra äldre inte skulle ha råd att bo kvar i sitt boende på attraktiv plats. Vi har tillräckligt med skatter

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Stefan Karlsson: Nej vi måste värna om det kommunala självstyret. Bättre att premiera kommuner som anlägger t.ex vindkraftsparker och låta en del av inkomsterna stanna i kommunen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Stefan Karlsson: Vi kan inte tro att problemet löses pga förbud. Det är en enkel och kortsiktig lösning som får dig och mig att må bättre när vi slipper se dessa utsatta människor. Vi måste ha kraft att försöka få t.ex hemländerna att ta sitt ansvar

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Stefan Karlsson: Svår fråga. För en egen företagare är detta ett verkligt problem men för att komma bort från kvinnofällan som många invandrarkvinnor hamnar i är det en viktig fråga

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Stefan Karlsson: Bättre att vi utvecklar regionernas tjänster istället för att låta ekonomin urholkas av dessa aktörer

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Stefan Karlsson: Det skapar incitament att förbereda sig på att vara en del av vårt samhälle på ett helt annat sätt än när man som idag går i ovisshet år efter år

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Stefan Karlsson: Ja det är rimligt och är i linje med vårt övriga internationella samarbete.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Stefan Karlsson: Vi ska verkligen inte skapa en situation där skillnaden mellan att arbeta och att få bidrag är mindre

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Stefan Karlsson: Så länge det inte påverkar tillgången för medborgarna samt påverkar skyddsvärd natur på ett negativt sätt

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Stefan Karlsson: Vi har tillräckligt höga skatter

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Stefan Karlsson: Public Service gör idag ett bra arbete och ska få fortsätta göra det. Utmärkt produktion

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Stefan Karlsson: Helt orimlig plan - först måste allternativen fram för hela Sverige

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Stefan Karlsson: Jag är inte rädd för betyg - det skapar en tydlighet kring vart barnen befinner sig på sin kunskapsresa och kan kopplas till tidigare insatser

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Stefan Karlsson: Om det nu är skatteinkomster mellan kommunerna som vi ska titta på ska jag låta vara osagt men faktum är att hela Sverige behöver få leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Stefan Karlsson: Oerhört mycket pengar och lång leveranstid. Måste finnas bättre sätt att lösa våra transportbehov

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Stefan Karlsson: Det kan inte vara beroende av vart du bor i landet vilken typ av vård du får. gemensamt system för journaler och en tydlig statlig styrning med asnvar

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Stefan Karlsson: Det kostar för mycket för företagen idag att göra ett misstag kring en anställning. Det betyder inte att det ska skapas en grund för godtyckliga uppsägningar

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Stefan Karlsson: Det bör gå att göra den här processen smidigare utan att för den delen tumma på miljöhänsyn

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Stefan Karlsson: Vi märkte vilken enorm effekt det blev när vi fick hjälp av annat land att avlyssna encrochat. Att vi skulle stå inför ett övervakningssamhälle är helt felaktigt då det fortfarande krävs stor insats i tid att göra detta. Att göra det utan misstanke finns det inte resurser för

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Karlssons val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning