Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Albert Sadiku

Vad har du för yrke?

Psykolog

I vilket land är du född?

Tyskland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Svar i valkompassen

:

Albert Sadiku

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Albert Sadiku: Extra viktig Problemet är inte att skolor går i vinst, problemet är att skolor inte håller kvalité. Med det sagt bör en del av vinsten återinvesteras i skolan, detta för att inte locka till sig oseriösa aktörer men samtidigt tillåta de friskolor som gör ett bra jobb att kunna skörda frukterna av sitt arbete. Kort sammanfattat är jag emot förbud av vinstutdelning, men för en begränsning av dessa.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Albert Sadiku: Extra viktig Vi behöver kärnkraft för att - Göra oss mindre beroende av Ryssland - Sänka våra elkostnader och kunna tillgodose vårt ökade behov av elektricitet i framtiden. - För att rädda klimatet. Kärnkraft är en förutsättning för att vi på ett realistiskt sätt skall kunna minska utsläppen i vår värld.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Albert Sadiku: Polisen har redan goda befogenheter att visitera. Att särskilda zoner upprättas riskerar att förtydligan den stora klyfta som redan finns mellan utsatta områden och resten av landet.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Albert Sadiku: Extra viktig RUT-avdraget är bra för att det; - Leder till att fler får jobb. Eftersom fler människor kommer kunna ha råd med hushållsnära tjänster så kommer det behövas fler människor som tar dessa jobb. - Vanligt förstajobb för många människor som annars har svårt att komma in i arbetsmarknaden. -Med RUT kommer färre personer betala/arbeta svart. Leder till ökade skatteintäkter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Albert Sadikus val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning

Så svarar Albert Sadiku: Extra viktig Skolan och sjukvården är det vikitigaste och mest basala i vårt värlfärdssamhälle. Om det är något vi skall prioriterar så är det just dessa. Men för att vi skall kunna upprätthålla vår välfärd och stärka vårt samhälle krävs det att allt fler människor kommer in i arbete. Detta är viktigt för individen och det är viktigt för samälllet.