Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jenny Ivner (fotograf null)

Jenny Ivner

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett stort engagemang för energiomställningen, cirkulär ekonomi och det som kallas fossilfri konkurrenskraft. Jag vill arbeta för att det ska bli lättare för människor och samhället i stort att minska påverkan på naturen och klimatet utan att för den skull leva sämre liv.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Lycksele i norra Norrlands inland. Utbildad energiingenjör och doktor i miljösystemanalys och miljöledning. Har arbetat med miljö-, energi- och klimatfrågor i drygt 20 år

Vad har du för yrke?

Energiingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP-S-C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jenny Ivner

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Extra viktig Eventuella överskott från skolverksamhet som finansieras med skattemdel borde återinvesteras i skolan och inte gå till vistutdelning till aktieägare

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Extra viktig Utbyggd kärnkraft hjälper inte elektrifieringen på kort sikt, utan det gör effektiv och smart energianvändning. Även förnybar el lär gå snabbare att få till. Om någon vill investera i kärnkraft ska det göras på kommersiella grunder och stå för sina egna kostnader,

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Polisen kan redan idag visitera brottsmisstänkta. Att dra alla människor i ett särskilt kvarter över en kam riskerar till att laglydiga visiteras i onödan och det riskerar att öka spänningar i utsatta områden ytterligare

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: RUT-avdraget kan utvecklas. T ex så att det omfattar även reparationer

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det finns stora behov ute i världen och det är brättre att hjälpa människorna innan de blir flyktingar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Kungahuset borde till stor del stå på egna ben ekonomiskt

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Extra viktig Det är bättre att göra det lättare att använda alternativen än att sänka priset på det fossila. Hållbara biodrivmedel borde vara billigare än fossila och elektrifieringen påskyndas

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Fastigheter behöver beskattas, men det ska vara rättvist

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det behöver finnas fri och oberoende kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Kommuner måste även fortsättningsvis kunna påverka var och hur vindkraft etableras, men processerna behöver bli tydlig och förutsägbar. Det är inte rimligt att vindkraft stoppas sent i processen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Att samla in pengar eller be om hjälp bör inte försbjudas. Däremot bör vi jobba med att förbättra för männsiskor som lever under så dåliga förhållanden att de inte har någon annan utväg än att tigga. Ett förbud skulle kunna leda till märkliga gränsdragningsproblem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det är rimligt att den som biologiskt är, eller identifierar sig som, varken man eller kvinna kan ange ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Så länge föräldraledighet leder till ojämställdhet behövs incitament för en hyfsat jämn fördelning mellan föräldrarna. Men föräldrapenningen behöver förstås vara utformad så att även egenföretagare och ensamstående kan hitta alternativ.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Vård ska ges efter behov och skattemedlen användas till dem som behöver det. Som det är nu möjliggör provata nätläkare att skattemedel till personer med lätta åkommor och utan någon föregående bedömning av vårdbehov. Om reglerna ändrades så att faktiska vårdbehov beaktas och inte dränerar annan primärvård borde nätläkare kunna få skattefinansieras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det är möjligt att det finns anledningar att ha tillfälliga uppehållstillstånd. Men de som har skäl att stanna i Sverige bör kunna få en chans att etablera sig och integreras och inte leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Den som oplanerat blir av med jobbet behöver kunna ha rimliga levnadsvillkor, särskilt om det finns barn i familjen

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Tror inte på ett generellt avskaffande då även kommuner med landsbygd kan ha stränder som finns anledning att tillgänglighålla till allemansrätten eller till djur- och vattenskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det är bra med ett brett public servie som representerar hela Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Extra viktig Gäller inte bilar med förbränningsmotorer generellt, utan bilar som inte är godkända för biodrivmedel. Att helt förbjuda förbränningsmotorer till 2025 är inte realistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det finns inget vetenskapligt stöd för att det skulle höja kunskaper generellt. Tvärtom riskerar det att skapa problem för omogna/sämre presterande elever som riskerar tappa både självförtroende och motivation

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det behövs en reform av kommunernas finansiering och finansiering av offentlig sektor så att skola och omsorg blir likvärdig

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Viktigt att få bort incitamenten för trafficking

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Risken är att det blir ännu större segregation på bostadsmarknaden än det redan är

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det är mer energieffektivt att transportera sig på marken än att flyga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det behövs fortfarande lokal/regional anpassning av vården då det finns skillnader i vårdbehov i olika geografiska områden. Men staten kan ta över en del av finansieringen så vården kan bli jämlik (att alla kan få vård efter behov och inte var man bor)

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Då kommer förhoppningsvis inte folk till jobbet sjuka och smittar ner sina kollegegor!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Det finns idag förutsättningar för uppsägningar som är sakliga.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Ivner: Processerna kan vara med transparenta och effektiva och på så sätt göra det ”enklare” att få tillstånd. Men gruvor är verksamhet som kan göra väldigt stor skada på omgivning och vatten om det blir fel, så ordentliga tillståndsprocesser behövs

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Ivner: Rätten till asyl är en mänsklig rättighet

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Ivner: Det är viktigt att få bukt med gängkriminaliteten, utan att det blir ett totalt övervakningssamhälle

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Ivner: Vi behöver vända trenden med ökade klyftor och att de rikaste blir rikare och de fattigaste fattigare

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Ivner: Sverige bör skydda gammelskog och världsarv. Men det aktiva skogsbruket behövs för näringslivet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jenny Ivners val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning