Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ann-Sofie Lifvenhage (fotograf Riksdagen)

Ann-Sofie Lifvenhage

Varför ska väljarna rösta på dig?

I mig får du en stark röst som går från ord till handling. Jag lovar att fortsätta använda min nyfikenhet och engagemang för att samarbeta och få resultat. Med det bästa av nätverk runt mig som gör även det omöjliga möjligt. Alla borde få känna att när man har roligt & känner sig duktig på jobbet så känns det nästan inte som ett jobb.

Presentera dig själv

Glad, nyfiken och engagerad 46 årig kvinna, älskar jobbet som lärare i matematik och NO, fru till en brandman, mor till tre döttrar 18, 14 & 9 år, dotter till egenföretagare och storasyster till en ingenjör. Tror på att använda var och ens kapacitet där vi får det bästa resultatet när vi arbetar tillsammans.

Vad har du för yrke?

Lärare i matematik och NO

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Lotta Finstorp & Ingrid Jerneborg Glimne

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd borgerlig regering som sätter lösningar på riktiga problem och medborgarnas liv i fokus. Att vi samlar så många partier som möjligt kring utmaningarna så att vi får till stånd förändring på riktigt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ann-Sofie Lifvenhage

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Lägger jag in pengar i ett företag, oavsett vilket, så ska jag även ha möjlighet att få avkastning på dessa pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Extra viktig Sverige behöver en säker, effektiv och prismedveten energiförsörjning. Genom att ha kompletterande energiformer säkrar vi en trygg energiförsörjning för såväl privatpersoner som företag. Det är viktigt för svensk attraktionskraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Trygghet är en grundläggande fråga. Fler metoder måste till för att säkra tryggheten för vanligt folk och göra det svårt att vara kriminell.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: RUT och ROT har gjort svarta jobb vita vilket bidrar till fler jobb och mer skatteintäkter. Något vi borde satsa mer på!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det svenska kungahuset är goda ambassadörer för Sverige ute i världen. Traditioner och kultur är viktigt att bära med sig för kommande generationer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Extra viktig Staten ska inte tjäna extrapengar på drivmedel som i sin tur gör att vanligt folk inte har råd att ta sig till och från arbete och studier. Skatten ska sänkas!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det måste alltid löna sig att arbeta och spara för att kunna ta ett stort eget ansvar. Ansvar över sitt boende är en del och ska absolut inte beskattas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Kultur för unga bör finansieras gemensamt för att skapa en grund och ge var och en möjlighet att veta vad man tycker om för att sedan när man är äldre kunna välja vad man vill betala för att se och uppleva.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det kommunala självstyret är oerhört viktigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Tillstånd för insamling är en bra väg att gå. Tiggeri hör inte hemma i vårt samhälle. Barn ska inte se sina föräldrar tigga eller användas som påtryckning för att få pengar. Studier och arbete är vår väg mot ett tryggt samhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Extra viktig Beslut ska alltid fattas så nära den det berör. Situationen kan över tid vara helt olika i en och samma familj vilket gör att flexibiliteten måste få vara stor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det viktigaste är att patienterna får snabb vård med hög kvalitet. Arbetssätten som kommit under pandemin visar att den flexibla vägen med läkare över nätet varit lösningen på mycket.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det bör vara situationsanpassat.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Ensam är aldrig stark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: A-kassa ska vara en tillfällig försäkring när man är mellan två arbeten.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Strandskyddet ska vara flexibelt och upp till varje kommuns detaljplan.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Politik är prioriteringar. Att försvara sitt land och sina invånare borde ha högsta prioritet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Den tekniska utvecklingen möjliggör utveckling på ett bättre sätt än förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det borde vara möjligt att sätta betyg vid lägre årskurser än dagens även om betyg inte är svaret på allt ger det en fingervisning för såväl lärare som elev och vårdnadshavare över vilka behov som finns och vilka mål som finns inom räckhåll.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Kommuner måste ha ett incitament att göra ett bra jobb och använda kommunens invånares skattepengar klokt och effektivt. Det incitamentet försvinner om man istället får betala till kommuner som inte gjort sin "läxa".

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det ska aldrig vara tillåtet att köpa en annan människas kropp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det är av stor vikt att vi har olika boendeformer och ett incitament till att få igång nybyggnation är att få betalt utifrån attraktivitet i boendet precis som med bostadsrätter och villor.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Extra viktig En tågtrafik att lita på med täta avgångar i studie- och arbetspendlingssyfte borde prioriteras. Underhåll, växelsystem som möjliggör större flexibilitet och tåg utrustade med personal är a och o för ett väl fungerande kollektivtrafiksystem. Gärna höghastighetståg den dag vi har ett fungerande stamnät för studie och arbetspendling men nej fram tills det är klart.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Tyvärr finns det få saker som styrs bättre bara för att det är statligt. Med en sjukvård nära regionen där du bor och med regioner som samarbetar i de stora penseldragen allt med patienten i centrum bör vi få ordning på förhållningssättet och minska ledtiden och ge högre kvalitet - precis som människor ska kunna förvänta sig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det är kostsamt att ha anställda - speciellt den första anställda i ex. frisörsalongen eller på målarfirman gör stor skillnad för den som vågar ta steget att anställa. Att då göra det dyrare och mer riskabelt med anställda ökar risken för att antalet jobb minskar vilket skadar arbetsmarknaden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det bör finnas en flexibilitet för att säga upp anställda som inte fungerar i arbetet eller arbetsgruppen. Det är viktigt att både få vara duktig på sitt jobb och känna sig duktig. Att byta arbete flera gånger under livet bör ses som en möjlighet inte som något negativt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det bör vara en tydlig och snabb prövning av alla former av nyttjande av land och natur.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det viktiga är att asylprövningen går snabbt och är rättvis och tydlig. Den som får stanna ska snabbt in i det svenska samhället med de värderingar som grundar vårt gemensamma samhälle. Den som inte ska stanna ska snabbt lämna landet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Trygghet är viktigt som en grundpelare för vårt gemensamma samhälle. Har jag inget att dölja har jag inget att vara rädd för. Är jag kriminell ska jag inte känna mig trygg i mitt kriminella handlande.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Extra viktig Man ska alltid veta att man har minst halva lönen kvar. Och det ska alltid löna sig att arbeta mer än att gå på bidrag. Ansträngning ska bära frukt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Lifvenhage: Det finns ingenting som visar att staten ät bättre på att skydda skog än enskilda skogsägare som månar och ansvara för sin skog. Kunskap, känsla och nära ägande är att föredra.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ann-Sofie Lifvenhages val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning