Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robert Beronius (fotograf Robert Beronius)

Robert Beronius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det är du som ska bestämma hur du ska leva ditt liv. Vi är alla individer och har rätt att bli behandlade som individer. Med friheten kommer också ett ansvar – att försörja sig själv, respektera andra och bidra till det gemensamma. Det sociala skyddsnätet ska fånga den som faller, men inte snärja den som kan stå själv.

Presentera dig själv

Kommunalråd, jurist. Gift med tre barn.

Vad har du för yrke?

Chefsadministratör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Bertil Ohlin,Barack Obama,Justin Trudeau

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

L+M+C+KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Robert Beronius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Friskolor ska självklart inte kunna göra övervinster på bekostnad av kvalitet och elevernas kunskapsresultat, men ett totalt vinstförbud är att gå för långt. Vinster stimulerar satsningar och utveckling. Välskötta skolor som har bra personal och levererar god utbildning ska därför kunna ta ut en viss del i vinst. Ingen protesterar heller mot att privata företag bygger skolor och gör vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Här och nu är vår största utmaning klimathotet. Vi behöver också ställa om från fossil energi för att göra oss oberoende av olja och naturgas från Ryssland och vissa andra länder. För att kunna rädda klimatet och göra oss oberoende behövs därför under en övergångsperiod kärnkraft, men även om kärnkraften är en fossilfri energi är den inte oändlig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Den som är rädd och otrygg är inte fri. Trygghet och säkerhet är därför en viktig frihetsfråga. För att uppnå denna frihet krävs vissa mindre ingrepp i andra friheter. Det är tråkigt att brottsligheten utvecklats på det sätt som den har utvecklats, men i kampen mot den grova brottsligheten behöver vi ge Polisen de verktyg den behöver.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Rutavdraget stimulerar tjänstesektorn och skapar nya jobb. Ungdomar och nyanlända får ökad möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Dessutom görs fler svartjobb vita. Därför bör RUT-avdraget finnas kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Klyftorna i världen ökar. De rika länderna måste öka ansträngningarna för tillväxt, utveckling, fred och demokrati i hela världen. Enprocentsmålet är en viktig politisk markering och insats.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Arbetslinjen behöver gälla även kungafamiljen. Det är rimligt att kungen och drottning, kronprinsessan och prins Daniel får ersättning för sina uppdrag, liksom att ersättning utgår för att underhålla vissa kulturarv. Däremot är det inte rimligt att skattebetalarna ger bidrag till övriga delar av kungafamiljen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Bensin och diesel ska av klimatskäl vara dyrt för att skapa incitament till en omställning till en fossilfri ekonomi. Dagens priser räcker med råge för att skapa de incitamenten och omställningen ska hellre ske med morot än med piska. När marknadspriset är så högt som det är nu är det därför rimligt att sänka skatten på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Extra viktig Skatt på ägande är dåligt eftersom det i värsta fall kan innebära att man tvingas sälja det man äger för att kunna betala skatten. När det gäller fastighetsskatten kan det innebär att man tvingas flytta i från sin bostad. Skatt bör bara tas ut när det finns en intäkt att betala skatten med.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Kulturen ska vara fri, och kulturens oberoende ökar om det finns möjlighet till finansiering från flera olika håll. Därför bör vi till exempel ha skatteregler som underlättar sponsring och gåvor till kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Eftersom det inte krävs bygglov för att bygga vindkraftsverk är det rimligt att kommunerna på något sätt har makt över om och var vindkraftsverk får byggas. Ytterst företräder kommunen sina medborgare och man bör inte kunna köra över medborgare hur som helst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Det är orimligt att människor från andra länder tar sig till Sverige för att tigga. I avvaktan på att vi har andra lösningar på plats för att motverka detta är det rimligt att under en övergångsperiod förbjuda tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Båda föräldrarna ska ha rätt till lika många dagar vardera men sedan ska de fritt kunna överlåta dagar till varandra eller andra närstående. Vill man öka ett jämställt uttag av föräldraledigheten ska det ske genom att erbjuda morötter och inte piskor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Ersättningsmodellen behöver göras om så att inte privata nätläkare överkompenseras, men de fyller samtidigt uppenbarligen ett stort behov eftersom efterfrågan på tjänsterna är stor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Ur ett integrationsperspektiv är permanenta uppehållstillstånd bra, men immigrationspolitiken inom EU bör vara likartad.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Den som står ensam är inte stark. Den som står ensam står bara ensam. Vill man vara ett alliansfritt land måste man också vara ett neutralt land som inte tar ställning till vad som händer i omvärlden. Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget är nog få stolta över idag.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Det är viktigt att det lönar sig att arbeta, men samhället ska samtidigt erbjuda ett starkt skyddsnät om man faller. Ersättningen från A-kassan är idag så låg att det är rimligt att höja taket.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Strandskyddet bör inte avskaffas helt och hållet, men det är rimligt att medge lättnader i strandskyddet inom samlad bebyggelse på landsbygden och vid generationsskiften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Det finns utrymme för omprioriteringar som är att föredra framför höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Det är naivt att tro att detta ska vara genomförbart redan till år 2025 utan att det får allvarliga konsekvenser. Det bör därför tillåtas undantag och inte införas ett totalförbud, men som princip är det bra att nyförsäljningen av bensin- och dieselbilar upphör.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Det räcker med att det är möjligt att införa betyg från årskurs 4 för de skolor som önskar detta, det behöver inte vara obligatoriskt att göra det. Det är bättre att några skolor gör detta frivilligt så kan man sedan jämföra och lära sig av detta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Fattiga kommuner kan behöva kompenseras, men inte nödvändigtvis på andra kommuners bekostnad. Det är t.ex. orimligt att Region Stockholm har Sveriges högsta regionskatt och en rad egna utmaningar och samtidigt måste omfördela pengar till andra regioner med lägre regionskatt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Att köpa sex ska alltid vara olagligt, och särskilt allvarligt är att köpa sexuella handlingar med ett barn. Det är en form av våldtäkt och ska straffas därefter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Frihet är att sätta nyckeln i låset till den första egna lägenheten, men den svenska bostadsmarknaden saknar både bostäder och marknad. För att skapa fler hyresrätter behövs marknadshyror för att skapa en marknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Det är viktigare att vi har en järnväg som fungerar än att lägga miljarder för att spara några minuter för ett fåtal människor. Satsningar bör istället göras på elektrifierat flyg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: Sjukvården ska vara likvärdig i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: En karensdag är rimlig för att motverka missbruk av samhällets välfärdssystem. Däremot kan man tänka sig undanta vissa yrkesgrupper.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: De regler som vi nu har på plats är tillräckligt bra och innan ytterligare ändringar sker bör det utvärderas hur de regler som nyligen införts slår.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Beronius: I klimatomställningen behöver alla länder ta sitt ansvar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Beronius: Det är rimligt att ha en skatt som är lika för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robert Beroniuss val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning