Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

RosMarie Sandin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Viktigt att vi stöttar de som behöver stöd och att alla känner sig trygga i samhället. Vi måste ha kvalitativ skola, lättillgänglig vård, fungerande integrationspolitik och en klimatpolitik som i sin tur medger arbetstillfällen.

Vad har du för yrke?

Enhetschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Johan Pehrson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

RosMarie Sandin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar RosMarie Sandin: Vinsten ska återinvesteras i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar RosMarie Sandin: Extra viktig Säker kärnkraft är framtidens energikälla och också en kvalitet och kompetens som Sverige kan bli världsledande på. Vi kan inte säkerställa energibehovet för framtiden utan kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar RosMarie Sandin: Förutsatt att det sköts korrekt och med tydliga grunder. Det ska inte vara utseendet som avgör vem som visiteras utan kända gängkopplingar och starka misstankar.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar RosMarie Sandin: Rut och Rot skapar vita arbeten och riktiga arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar RosMarie Sandin: Extra viktig Jag tycker det ska vara mer bistånd på plats i de utsatta länderna för att minska invandringen till Sverige. Så länge vi har en så usel intergrationspolitik kan vi inte bygga upp ett system med dessa flyktingströmmar hit. Resurserna nationellt kan istället satsar på de som finns här och att trygga dem med bra och snabb handläggning, krishantering och riktig integration.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar RosMarie Sandin: De är reklam för landet men inte till vilken kostnad som helst.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar RosMarie Sandin: Extra viktig Landsbygden måste få leva. Matpriserna måste vara rimliga så alla har råd att äta. Även de utanför storstäderna måste kunna transportera sig. Dagens politik motarbetar alla tre områden.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar RosMarie Sandin: En konstnär ska kunna försörja sig på sin konst. I annat fall ha ett arbete vid sidan om tills denne slagit igenom. Staten ska inte försörja vissa konstnärer. Hela kultursektorn behöver ses över och satsningar göras som gynnar utveckling och välmående.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar RosMarie Sandin: Vindkraftsparker är stålskelett som vi lämnar vidare till kommande generationer. Miljöförstörning och miljöstörning. Viktigt att kommunerna kan säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar RosMarie Sandin: Extra viktig Absolut. I Sverige ska det finnas skyddsnät för de behövande så ingen behöver tigga. Vad gäller utländska tiggare så bidrar de inte till sitt lands skyddsnät genom de pengar de får och därmed förändras inget. Stora kriminella ligor som utsätter personer för hot och våld. Tiggarturismen måste stoppas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar RosMarie Sandin: Vissa månader bör vara avsatta för resp. förälder. Undantag enskild vårdnad.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar RosMarie Sandin: I huvudsak bör ju vårdcentralerna själva vara så alerta att de erbjuder tjänsten men de privata ska stå på egna ben helt. Kundens val på det sättet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar RosMarie Sandin: Innan integrationen fungerar och de kriminella elementen identifierat och utvisas så är det inte vettigt med put som inte kan återkallas.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar RosMarie Sandin: Extra viktig Det borde vara självklart för alla. Nato har varit en väl fungerande organisation i många år och vi Liberaler har länge kämpat för ett medlemskap. Hemskt att det ska till ett krig i Ukraina innan svenska folket förstår men nu är vi på väg äntligen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar RosMarie Sandin: Det ska fortsatt löna sig att arbeta men den som har en hög lön ska också fortsatt kunna klara sig vid en tillfällig omställning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar RosMarie Sandin: Återigen slår man på det vanliga folket. Ska bara storstäderna få leva som har tunnelbana, bussar, pendeltåg mm.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar RosMarie Sandin: Betyg är en stressfaktor men med en annan skolform kan eleverna stöttas på ett bättre sätt så betygen inte blir en belastning. I dagens skola är det under all kritik.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar RosMarie Sandin: Utan brottsmisstanke ska ingen övervakning ske.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

RosMarie Sandins val:

  • Skola och utbildning

Så svarar RosMarie Sandin: Extra viktig Skolan ska vara statlig.