Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joakim Borg (fotograf Joakim Borg)

Joakim Borg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att vara förtroendevald innebär att du representerar folket och inte dig själv. Det kräver att du lyssnar på människor, deras erfarenheter och försöker skapa en politik som gynnar flertalet. Det är min syn på att vara förtroendevald och det är det som driver mig att engagera mig i politiken.

Presentera dig själv

Engagerad familjefar och aktiv föreningsmänniska.

Vad har du för yrke?

Arbetar idag som ombudsman på ett fackförbund.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ser gärna att Socialdemokraterna i majoritet får 4 nya år att bedriva en politik som skapar ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joakim Borg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Vinstdrivande verksamhet hör inte hemma i vår välfärd.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver. Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, såväl traditionella som små modulära reaktorer (SMR). Men investeringsviljan är hittills låg från näringslivet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Tror inte det är rätt väg att gå för att få ordning på brottslighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: RUT-avdraget har gynnat bara en liten del av befolkningen, främst de med högre inkomst och skapat en större ojämlikhet. Därför borde det avskaffas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Att stötta internationellt är idag viktigare en någonsin. Vi behöver alla hjälpa till och skapa en mer demokratisk och rättvis värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Här behöver vi se över det som är maxtak idag och göra skatten mer anpassad till marknadsvärde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Kulturen är en viktig del och behöver finnas för oss alla. Om den finansieras till större del av privata aktörer så kan det innebära att färre får tillgång till vår kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Kommuner har sin vetorätt, men det är viktigt att vi har en bra dialog och att det finns incitament för kommuner att inte säga nej till vindkraftbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Fel väg att hantera problematiken runt tiggeri. Här krävs andra insatser för att hjälpa de personer som oftast befinner sig i en utsatt situation och tvingas tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Joakim Borg har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Det är viktigt att båda föräldrar får och tar den möjlighet som det faktiskt är att vara föräldraledig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Tjänsten nätläkare kan vara bra, men borde finnas som tjänst inom ordinarie vårdcentraler i våra Regioner.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: En A-kassa med bra ersättning skapar en trygghet för dig som befinner dig mellan arbeten. Genom en bra ersättning så kan du hinna söka och hitta ett bra arbete och inte tvingas ta ett arbete med dåliga villkor.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Strandskyddet finns för att säkra allemansrätten längs stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv i vatten och på land.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Det är viktigt att vi bygger upp vårt svenska försvar, men tror inte höjd skatt är rätt väg.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Att sätta ett förbud, när vi ännu inte löst frågan runt elförsörjning kopplat till eldrivna bilar, i vårt land, är inte lämpligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Skatteinkomster i rika kommuner borde kunna användas för att stötta fattigare kommuner att upprätthålla en fungerande välfärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Marknadshyror skapar en ojämlik bostadsmarknad som slår hårt mot de med sämre ekonomi.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: I en tid då vi reser mycket, så behöver vi fungerande kollektivtrafik och höghastighetståg är en del av denna trafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Staten behöver gå in och ta ett större ansvar att Regionerna får de resurser som krävs, så att en god vård kan erbjudas i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Karensdagen slår hårdast mot de personer som oftast arbetar med yrkesroller, så som sjuksköterskor, vårdbiträden, miljöarbetare, polis, brandkår med flera, som inte kan arbeta hemifrån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Borg: Det är redan idag, relativt enkelt för en arbetsgivare att säga upp en anställd. Anställningstryggheten ska inte försämras, den behöver förbättras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Joakim Borg har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Borg: Här behöver vi se hur stort behovet är, men också vara ärliga med vad vi klarar av att ta emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joakim Borgs val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning