Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tomas Fogelqvist (fotograf Tomas Fogelqvist)

Tomas Fogelqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på samarbete och att formerna för politiken behöver utvecklas. Många känner en stor distans till den politiska världen och utanförskap växer på många håll i landet, inte bara i utsatta områden. Jag är en person som vågar tänka nytt och har ofta modet att säga vad jag tycker, även om det kan vara obekvämt.

Presentera dig själv

Jag är 46 år och har sysslat med olika saker i mitt liv. Under flera år arbetade jag med funktionshindrade barn och ungdomar och efter det med internationellt bistånd under några år. Nu har jag arbetat med kommunalpolitik för Miljöpartiet under några år och haft möjligheten att få bidra till hållbar samhällsutveckling i Södertälje. Jag tycker om att resa, älskar naturen och njuter gärna av kultur.

Vad har du för yrke?

Statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tomas Fogelqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Extra viktig Det är osmakligt med vinstjakt från anonyma aktieägare i skolan och när stora vinster plockas ut från våra skattemedel. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst. Däremot är det viktigt att värna de idéburna friskolorna som bidrar med pedagogisk mångfald och valfrihet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Det är dyrt med kärnkraft och tar väldigt lång tid att bygga. Dessutom innebär det enorma säkerhetsrisker. Uranbrytning är heller ingen trevlig verksamhet som få människor skulle vilja ha i sin närmiljö. Det är den förnybara energin som är framtiden. Det är billigare, säkrare och går mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Polisen har redan idag de redskap de behöver för att visitera människor som kan misstänkas för brott. Visitationszoner skulle bara skapa mer missämja och oro i socioekonomiskt utsatta områden. Det är snarare viktigt att arbeta på att bygga förtroende mellan polis och boende i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Det är positivt för miljön och klimatet när pengar spenderas på tjänster istället för konsumtion av varor. RUT-avdraget kan främja omställningen genom att underlätta för reparationer och cirkulär ekonomi. Det är dock viktigt att RUT-avdraget inte blir en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Extra viktig Sverige ska stå upp för 1%-målet för bistånd och det ska inte minskas. Sedan Miljöpartiet lämnade regeringen har biståndet dragits ner. Fler än någonsin lever på flykt och biståndet för klimatarbete är så viktigt. Vi har stora möjligheter i Sverige att bidra till global utveckling och främja ökat samarbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Många svenskar är positiva till kungahuset och det är väl rimligt att kungahuset får en del pengar för sitt arbete. Men det finns kanske viktigare saker att lägga skattepengar på och bidraget skulle kunna minskas något.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Sänkt skatt på fossila drivmedel är inte rätt väg för Sverige att nå klimatmålen. Det skulle dessutom hjälpa Putins invasion av Ukraina. Resande med kollektivtrafik behöver öka och för dem som bor på landsbygden behöver möjligheterna till transporter säkerställas. Miljöpartiet är inte emot bilar, men vi måste minska utsläppen!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Vi behöver en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas med ett system som möjliggör progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Extra viktig Kultur är oerhört viktigt och kan inte helt lämnas till marknadens villkor. Det offentliga behöver vara en stark finansiär av kulturen samtidigt som den konstnärliga friheten värnas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Jag vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Men kommuners veto behöver reformeras så att processerna blir bättre. Idag sägs det alltför ofta nej till vindkraft. Det är också bra om vinsterna från vindkraften i högre grad stannar där den produceras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Den som förespråkar ett förbud av tiggeri gör det allt som oftast för att själv slippa känna ett obehag när någon ber om hjälp. Fattigdom är en komplex fråga och den löses inte med förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: De som inte definierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas in i de juridiska kategorierna som man eller kvinna. Därför behöver ett tredje juridiskt kön som respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Antalet öronmärkta dagar bör istället fördubblas så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen. Många familjer är inte en traditionell kärnfamilj och därför behöver reglerna anpassas till detta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Utvecklingen med privata nätläkare har inte varit positiv och lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Alla vet att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen, ändå fortsätter många som kritiserar integrationen att vilja ta bort permanenta uppehållstillstånd. Det är särskilt viktigt att barn som har flytt inte ska behöva oroa sig för att få stanna. Låt alla flyktingar få permanenta uppehållstillstånd så snabbt så möjligt, börja arbeta och lära sig språket!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Extra viktig Miljöpartiet är ett av få partier som inte vill att Sverige går med i Nato. Jag tycker snarare att vi ska utgå från hur Sverige kan vara med och bidra till ökad stabilitet och säkerhet i Europa, snarare än att reagera med rädsla inför den situation som uppstått nu i Ukraina och Ryssland. Vi ska satsa på sådant som bygger fred och samarbete.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Samhällets trygghetssystem ska vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Jag vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Vissa saker kan behöva förändras i strandskyddslagen men förslag från Centerpartiet att inskränka strandskyddet har fått stark kritik från Sveriges miljöorganisationer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Jag tycker inte vi ska rusta upp det svenska försvaret. Bättre att satsa på fredsförebyggande insatser och samarbete.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Jag vill ha ett starkt och brett public service. Public service bör skyddas i grundlagen och finansieringen behöver vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen. Det är dags att sätta ett slutdatum för nyförsäljning av bensin- och dieselbilar till år 2025. Klimatarbetet behöver kraftfulla beslut och peka ut en tydlig riktning för industrin.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Betyg i lägre åldrar är en dålig ide som forskning visat inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på elever som har det svårare. Betyg bör användas så lite som möjligt och så sent som möjligt i skolåldern.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Systemet för ekonomiska utjämningen mellan kommuner behöver ses över och bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: I grunden tror jag inte att samhället förändras med hjälp av straff, men det är orimligt att ett så pass allvarligt brott som köp av sexuella tjänster hittills har kunnat straffas endast med böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: För att nå klimatmålen behöver vi åka mer tåg och flyga mindre. Sverige behöver nya stambanor och fler spår ger plats för fler tåg. Det är bra att satsa på moderna och snabba tåg som kortar restiderna mellan våra storstäder. ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Det regionala ansvaret är bra. Beslut ska fattas nära människor. En jättelik omorganisation, som att låta staten ta över, är inte vad vården behöver. Däremot behöver staten ta ett större ansvar för finansiering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Ett system med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för att få ekonomin att gå ihop. Både för risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Arbetsmarknad behöver bli tryggare för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Fogelqvist: Gruvindustrier river upp sår i marken och kan orsaka stora miljöproblem. Därför ska ansökningar om nya gruvor prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tomas Fogelqvist: Extra viktig Jag vill att människor ska kunna röra sig i världen och de som tvingas fly ska kunna få en fristad i ett tryggare land. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tomas Fogelqvist: Detta kan vara viktigt för att få bukt med den grova gängkriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tomas Fogelqvist: Sverige har under de senaste decennierna haft en utveckling där rika blivit rikare och fattiga fattigare. Det är inte en bra utveckling. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tomas Fogelqvist: Vi svenskar blir ofta upprörda när regnskog avverkas i Amazonas men tillåter samtidigt att mycket skog avverkas här. Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tomas Fogelqvists val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning