Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helena Broberg

Svar i valkompassen

:

Helena Broberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Helena Broberg: Extra viktig Det är inte vinstutdelningen som sådan som ska begränsas. Istället är det viktigt att lägga fokus på att alla aktörer ska bedriva en kvalitativ verksamhet som tillgodoser elevernas rätt till kunskap. Ökade krav på verksamheten och strukturerad uppföljning.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Helena Broberg: Här är det emellertid att det sker endast vid befogad anledning och i enlighet med proportionalitets- respektive behovsprincipen

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Helena Broberg: RUT ger ökade möjligheter för fler att kunna använda sig av tjänster som underlättar vardagen. Men främst ökar det antalet arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Helena Broberg: Däremot ska vi tillse att biståndet går dit där det ger störst nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Helena Broberg: Extra viktig Vi behöver ha en levande landsbygd. Utanför våra städer är tillgången till kollektivtrafik ytterst begränsad.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Helena Broberg: Extra viktig Vi måste tro på att föräldrarna själva kan bestämma vad som är bäst för just den familjen. Varje familjs situation är unik.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

OBS
Helena Broberg har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

OBS
Helena Broberg har hoppat över denna fråga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Helena Broberg: Vissa regler ska fortfarande finnas men idag är det alltför svårt för en arbetsgivare att säga upp en anställd även om denne inte alls fungerar i verksamheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

OBS
Helena Broberg har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helena Brobergs val:

  • Lag och ordning