Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Camilla Hansén (fotograf Fredrik Hjerling)

Camilla Hansén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill fortsätta som riksdagsledamot för att fatta de avgörande besluten som krävs för att alla ska vara med när Sverige och världen ställer om. Det behövs för oss här och nu, och för en framtid att längta till. Med mig får länets gröna väljare en envis och hårt arbetande riksdagsledamot som kämpar för solidaritet med djur och natur, med världens människor och med kommande generationer.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen på landet i en företagarfamilj. Utbildad till gymnasielärare i psykologi och svenska, och har jobbat som handläggare på en myndighet och på universitet. Jag började med politik när jag blev förälder, för att jag förstod att ansvaret för barnen inte bara sträcker sig till de är myndiga, utan hela deras liv, om de så blir 100 år. Därför är jag miljöpartist.

Vad har du för yrke?

Utredare på universitet, är gymnasielärare och har arbetat som handläggare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Fritidspolitikerna runt om i landet

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering som sänker utsläppen och fördelar våra gemensamma resurser på ett rättvist sätt. För mig är Magdalena Andersson den givna statsministern, och jag vet att en regering med miljöpartiet kommer att stå starkare när det gäller både miljö- och klimatpolitik, men också när det gäller internationell solidaritet. En stark regering skulle kunna utgöras av S, MP, V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Camilla Hansén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Extra viktig Det viktigaste för skolhuvudmän ska vara elevernas kunskap, lärarnas förutsättningar och inte fokus på att generera vinst till aktieägarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Jag vill se mer förnybar energi nu, så fort det går. Det forskning som bedrivs nu är för långsam, förnybar energi är billigare, säkrare och snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Polisen får visitera de som de tycker behöver visiteras. Sverige ska inte ägna sig åt kollektiv bestraffning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Det vi vill se är ett avdrag som verkligen uppmuntrar omställning och cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Extra viktig Det Sverige jag känner är ett land som driver klimatåtgärder, jämställhet, har särskilt fokus på barn i det internationella utvecklingsarbetet. Det ska vi stå fast vid. När fler än någonsin är hungriga, när fler än någonsin är på flykt - då står Sveriges stadigt kvar med bistånd av hög kvalitet som gör skillnad i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: På sikt bör monarkin avskaffas, och fram till dess behöver öppenheten kring hovets ekonomi öka.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Vi behöver beskatta tillgångar på ett rättvisare sätt, och det gäller även bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Grunder för miljöpartiets kulturpolitik är det fria kulturen med armlängds avstånd till politiken. Kulturen ska kunna vara såväl bred som spetsig, utan att vara beroende av kommersiella intressen eller politiska intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Det behöver bli tydligare när och hur kommuner ska ta ställning till vindkraft. Det innebär varken att det ska vara svårare eller lättare. Därmot behövs tydligare regler.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Nej. Det är inte ett brott att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Mycket viktig reform för de som berörs.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Ja, men inom vissa gränser. Vi vill ha en tre-delad föräldraförsäkring, där en tredjedel används av den ena föräldern, en tredjedel av den andra och den sista tredjedelen delar man som man vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Vård ska ges efter behov, inte till den som lagt mest pengar på att marknadsföra att din nysning kräver läkarbesök. Våra gemensamma pengar ska användas till att ge vård, inte privata vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Det är det enda värdiga. Den som är på flykt behöver trygghet, särskild barn far illa av Sveriges nuvarande migrationspolitik - så kan vi inte ha det.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Nej, Sverige ska bygga sin säkerhet genom ett starkt totalförsvar och god beredskap, och självklart tillsammans med andra länder där vi redan har goda och djupa relationer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Trygghetssystemen måste ge trygghet när vi väl behöver dem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Strandskyddet och allemansrätten är viktiga frågor för Miljöpartiet för att de skyddar allas möjlighet att vara i fina strandlägen för bad och friluftsliv, och för att de skyddar djur och växter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Det är rimligt att de med mest tillgångar ger extra stöd till den här stora satsningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Vi vill skydda public service i grundlagen just för att det finns ett hot mot ett starkt och brett public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Barn ska vara barn, det finns bättre sätt att kommunicera om ett barns utveckling och kunskaper än betyg. Betyg kan ges från skolår 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Den kommunala utjämningen måste bli mer rättvis.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Ett viktigt förslag i det program mot mäns våld mot kvinnor som MP och S tagit fram.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Vi vill inte se marknadshyror, det innebär med stor sannolikhet högre hyror som ger flera negativa konsekvenser för många människor som bor i hyresrätt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Transporterna måste ställas om. Då behövs mer räls i Sverige, och självklart ska en så stor investering vara modern även på lång sikt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Det är svårt att se hur staten skulle göra vården effektivare, men färre och större regioner, samt att staten tar större ansvar för finansieringen av vården är viktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Man ska inte behöva gå till jobbet när man är sjuk. Det innebär risker både för en själv och för smittspridning till kollegor.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Fler ska ha en trygg anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Camilla Hansén: Det ska gå rätt till när gruvor öppnas i Sverige. Det viktigaste är att bygga ett samhälle som minskar sitt behov av nya material från gruvor. Om gruvor ska öppnas, så måste högt ställda miljökrav mötas och då krävs mer resurser till de myndigheter som sköter den prövningen. Det är också av yttersta vikt att den nya konsultationsordningen i frågor som berör samer verkligen används fullt ut.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Hansén: Det finns ingen stolthet i att ha en migrationslagstiftning på europas miniminivå. Alla människor ska kunna flytta, men inga ska tvingas att fly. Sverige och Europa behöver bli bättre på att ta emot flyktingar och kämpa hårdare för att de inte ska tvingas fly från sina hemländer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Hansén: Vi måste klara av att slå vakt om mänskliga rättigheter och personlig integritet, samtidigt som vi stryper gängkriminaliteten. Brottsbekämpande myndigheter behöver modernisera sina verktyg när kriminella gör det, men det ställer starka krav på demokratisk insyn och tillsyn.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Hansén: Den som har mer ska bidra med mer. Vi kan inte se på när klyftorna ökar, det är dåligt för oss alla och vår land.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Camilla Hansén: Extra viktig Vi ska skydda 30 % av land och hav, i enlighet med FN:s och EU:s mål. Det ska vara lätt för skogsägare att skydda sin skog och ersättningen ska vara snabb och generös.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Camilla Hanséns val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Camilla Hansén: Extra viktig Alla ska med när Sverige ställer om - för oss miljöpartister kommer miljö- och klimat alltid att stå i fokus. För oss är människorna i hela landet viktiga, de som arbetar i vården och omsorgen, de som behöver vård och omsorg. Utbildning och forskning är verktygen för att framtidssäkra vårt land och oss som lever här.