Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rickard Karlsson

Vad har du för yrke?

Lönekonsult

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Svar i valkompassen

:

Rickard Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Rickard Karlsson: Extra viktig Vi måste säkra elförsörjningen. Hur många gånger har inte elpriset stigit tillfälligt pga att det inte blåst just då så ingen vind-el producerats?

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Rickard Karlsson: Vi har redan ett av världens alla högsta skattetryck. Vi måste kunna finansiera försvaret via prioriteringar i statsbudgeten istället för att, som Socialdemokraterna alltid vill, ständigt höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Rickard Karlsson: Med mer marknadsstyrd hyressättning kommer personer med låga inkomster att till största delen få lägre hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Rickard Karlsson: Extra viktig Vi behöver bättre transportinfrastruktur inklusive snabbare tåg i vårt avlånga land. Däremot behöver man se över de planerade sträckningarna så att höghastighetsbanorna går där det finns störst passagerarunderlag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rickard Karlssons val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården