Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Filipsson (fotograf null)

Daniel Filipsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Stabil och värderingssäker. Står upp för såväl den lilla människan som för fattade beslut.

Presentera dig själv

Gift trebarnspappa och hundägare. Gillar idrott, frihet på landet och ordning och reda.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd Alingsås

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna bildar regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Filipsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Daniel Filipsson: Ja, i den mån en skola inte uppfyller uppställda krav.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Daniel Filipsson: Extra viktig Definitivt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Daniel Filipsson: Självklart. Hederliga människor har inget att dölja.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Daniel Filipsson: Tycker att del av biståndet bör användas för åtgärder inom Sverige

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Daniel Filipsson: Regionerna fyller ingen direkt funktion. En stor reform över hur det offentliga Sverige organiseras ska genomföras där i huvudsak stat och kommun tar över regionala frågor

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Filipssons val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat