Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jon Hammarin-Heinpalu (fotograf Emma Hult)

Jon Hammarin-Heinpalu

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill göra det som jag gör bäst, ge andra människor möjligheten att göra det som behövs. Fatta besluten och bygga ett samhälle där den gröna omställningen blir en självklarhet; en lycklig och fulländad människa vill i min världsbild bevara den planet vi bor på.

Presentera dig själv

När jag inte driver politik på heltid är jag en tvåbarnsförälder tillsammans med min fru. Jag är tjänstledig från mitt arbete som förhandlare i Hyresgästföreningen och har lagt mina uppdrag som ordförande för facket där åt sidan tills vidare. Tidigare arbetade jag främst inom kultursektorn både ideellt och som näringsidkare.

Vad har du för yrke?

Regionråd i Jönköping, tjänstledig hyresförhandlare och tidigare kulturarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Noam Chomsky och Greta Thunberg.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jon Hammarin-Heinpalu

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Extra viktig Resurserna ska gå till utbildning, inte vinst

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Det är den dyraste formen av energiproduktion vi har, dessutom behöver vi ny hållbar energi nu, inte om 10 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: "Hårda tag" skapar mer utanförskap och större polarisering. Fortsätt istället satsa på närpolisen och ge alla en möjlighet till ett bra liv.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Vi behöver arbeta globalt med de stora frågorna (klimat, fattigdom, svält etc) och då är bistånd en bra metod.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Bättre insyn över hur resurserna används vore också bra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Klimatet har stått tillbaka för plånboksfrågor för länge nu, det måste ändras!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Skatten ska dock vara lika oavsett boendeform, hyresrätter är i nuläget orättvist beskattade.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Kulturen måste vara fri, framförallt från vinstintressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Extra viktig Vindkraften, framförallt den havsbaserade, är nyckeln till en snabb och hållbar omställning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Vi kan inte förbjuda fattigdom...

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Snabba enkla digitala vårdbesök är en del av framtiden men systemet måste göras om så att det inte dränerar resurser från de som verkligen behöver vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: En bra integration förutsätter ett medborgarskap längs vägen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Vi ska arbeta för fred med andra metoder än kärnvapenallianser tillsammans med krigförande stater

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Bra socialförsäkringssystem är nyckeln till att klara oss ur en lågkonjunktur.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Naturen är först och främst ett hem för liv, inte något som ska ägas och expoatera. Nyttja naturen, inte utnyttja.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Elbilen är framtiden, ju snabbare vi ställer om desto bättre.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Betygsstress leder inte till bättre lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Extra viktig Vi behöver bra, billiga och hållbara hyresrätter inte stora vinster för fastighetsägarna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Extra viktig Höghastighetståg är framtidens resande, nya stambanor nu så vi kan avveckla mer flyg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Regionerna behövs för demokratin och för samordning mellan stat och kommun

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Pandemin visade oss nyttan av att ha råd att stanna hemma för att undvika smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Trygghet och tillit är basen för ett välfärdssamhälle. Hot om förlorad försörjning bidrar inte till det.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Återvinn redan utvunna mineraler, återanvänd gamla gruvor och först sen öppna nya gruvor UTAN att förstöra viktiga natur- och kulturvärden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Asylrätten är en mänsklig rättighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Från var och en efter förmåga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jon Hammarin-Heinpalu: Skogen är en otroligt viktig resurs för mer än vinst åt skogsbaronerna. Koldioxidsänka, allemansrätt och hem åt djur och natur för att nämna ett fåtal.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jon Hammarin-Heinpalus val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat