Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Malin Aldal

Vad har du för yrke?

Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är viktigt att Sverige får en stabil regering efter valet och då behövs att flera partier samverkar. Det viktigaste är att Miljöpartiet får stort inflytande att kunna genomföra grön politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Malin Aldal

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Skolans syfte ska vara utbildning. Mångfald bland skolor handlar inte om möjligheten till vinstutdelning. Det drabbar både kommunala skolor och mindre aktörer när stora koncerner driver skolor med främsta syfte att göra vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Kärnkraft är dyr, farlig och långsam att bygga ut. Vi behöver mer el snabbt, och då är det självklart att prioriteringen ska vara mer förnybara el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Polisen kan redan i dag visitera vid behov. Visitationszoner drabbar dem som bor i vissa områden och riskerar att rasera förtroende mellan boende och polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Det är bra att mer pengar läggs på tjänster istället för varor, men skattesubventionen risker att nyttjas mest av grupper som har mindre behov av skattesubvention. Det finns därför bättre sätt att satsa skattepengar för att bidra till en hållbar omställning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Extra viktig I en tid när världen står inför stora utmaningar som i väldigt hög utsträckning drabbar människor som är beroende av bistånd så kan inte biståndet minskas. Sverige ska fortsätta att stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: På sikt är det svårt att se vad som ska vara monarkins roll i en modern demokrati som Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Extra viktig Att i ett läge då industrin, företag och hushållen är mitt i att ställa om till mer hållbara bränslen, sänka skatten på bensin och diesel, slår både undan benen för de investeringar som gjorts och omöjliggör att Sverige når sina klimatmål.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Det behövs en rättvis och tydlig beskattning av tillgångar. För detta krävs en större reform.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Kulturen är en viktig och central del av samhällsbygget. Den konstnärliga friheten är central och att överlämna kulturen till marknadskrafter skulle innebär en kommersialisering som skulle riskera att minska mångfalden.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Sverige måste ta ett solidariskt ansvar för utbyggnaden av elproduktionen. Dagen regelverk gör att processen blir rörig och otydlig och detta behöver åtgärdas. Kommuner ska dock även fortsatt kunna ha inflytande över var vindkraft byggs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Det kan inte vara förbjudet att be om hjälp och att förbjuda tiggeri löser inte problemet. Det behövs åtgärder för att säkerställa att människor i Sverige inte behöver tigga, och ett internationellt arbete med länder där många som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Identifierar man sig inte som man eller kvinna så måste man kunna ha ett alternativ.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Det är viktigt att samhället sätter ramar som möjliggör utveckling. Att föräldraförsäkringen har viss dagar som är öronmärkta påverkar uttagen och gör såväl föräldraskapet som arbetsmarknaden mer jämställd.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Vård som finansieras av skattepengar måste ges utifrån patientens behov av vård. Nätläkare har lett till att allt större del av kostnaderna för vården läggs på besök med mindre, eller inga vårdbehov. Detta påverkar möjligheten att finansiera vården som helhet. Det offentliga behöver ta ansvar för hur vården kan få en hållbar finansiering över tid.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Extra viktig För en fungerande integration är permanenta uppehållstillstånd en förutsättning. Det är extra viktigt att inte barn tvingas leva med osäkerhet kring huruvida de får stanna i Sverige eller inte. Det är också bättre för samhället att människor som fått stöd för att etablera sig i Sverige också kan bli kvar och bidra till vår gemensamma framtid.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Sverige bör inte gå med i NATO under de förutsättningar som nu råder. Att beslutet tas under stor stress innebär att man inte kan förhandla villkor på ett bra sätt och riskerar att missa viktiga saker som kan få stora konsekvenser i framtiden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Det är viktigt för samhällskontraktet att våra trygghetssystem följer med i övrig ekonomisk utveckling. Studenters möjligheter att ta del av A-kassan behöver också förbättras.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Strandskyddet måste värnas. Möjligheterna att bygga attraktiva bostäder på landsbygden är inte beroende av att inskränka strandskyddet - Tvärt om innebär ett starkt strandskydd tillsammans med allemansrätten att alla kan ta del av dessa stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Försvarets upprustning och utvecklingen av ett mer omfattande totalförsvar behöver finansieras utan att grupper som behöver samhällets stöd blir lidande. Därför kan det vara nödvändigt att öka skatteintäkterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Extra viktig Public service oberoende är extremt viktigt som del i att upprätthålla demokratin. Public service bör skyddas i grundlagen för att hindra politisk styrning. Finansieringen måste vara tryggad och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Omställningen är redan i full gång. Det är viktigt att ge marknaden och konsumenter tydliga signaler. Redan nu säljs fler laddbara bilar och i takt med att fossila bränslen blir allt dyrare kommer utvecklingen gå ännu fortare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Extra viktig Betyg gynnar dem som har det lättare i skolan men riskerar att bli ytterligare ett hinder för den som har mer utmaningar. Betyg ska användas när det behövs, som för att kunna möjliggöra ett urval. Lärare har stor kompetens att följa barns utveckling utan att sätta ett betyg så tidigt som i fjärde klass.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Det är idag svårt att upprätthålla samhällsservice i en del kommuner och det behövs en större omfördelning än vad som idag sker. Alla ska kunna vara trygg med att man får den stöd och service man har rätt till oavsett var i landet man bor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Köp av sexuella tjänster är ett grovt brott där en annan människa utnyttjas. Då ska inte böter kunna vara det enda straff man får.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Marknadshyror är ett dåligt förslag eftersom de skulle leda till ökad segregation när bostäders hyror variera kraftigt beroende på i vilka områden de ligger.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Vi behöver resa mer med tåg. Idag är det mycket trångt på befintliga järnvägsnät, vilket gör systemen sårbara och också svåra att underhålla. Vi behöver bygga ut järnvägsnätet och då är det naturligt att vi väljer moderna, snabba lösningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Staten behöver ta ett större ansvar för finansieringen av sjukvården - däremot är det regionala ansvaret bra. Det är viktigt att regionerna kan ha den aktiva lokala närvaron. Däremot kan viss lagstiftning behöva ses över så att vården blir likvärdig i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Extra viktig Karensdagen straffar dem som inte kan arbeta hemifrån och drabbar därför vissa grupper av anställda i högre utsträckning. Inte minst drabbas de som arbetar inom vård, skola och omsorg där man också möter fler som är sjuka. Det är inte rätt. Ingen ska behöva gå till jobbet när den är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Alla tjänar på en trygg arbetsmarknad. Det är viktigt att de olika typer av anställningsformer som finns nyttjas så som de är tänkta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Malin Aldal: Som en del av omställningen behöver vi sannolikt öppna nya gruvor. Men då är det viktigt med högt ställda miljökrav. För att processerna ska bli mer effektiva behövs inte lättnader i regelverket utan snarare mer resurser till de myndigheter som hanterar tillståndsprocesserna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Aldal: Extra viktig Att söka asyl är en mänsklig rättighet och den måste försvaras. Vi behöver verka för en värld där ingen tvingas fly, men så som världen ser ut har vi långt dit. Sverige och EU måste verka för att upprätthålla asylrätten. Att sätta ett tak på hur många asylsökande som Sverige kan ta emot för att pröva deras sak är att inte uppfylla rätten att söka asyl för alla.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Aldal: Gängkriminaliteten är ett mycket allvarligt problem. Unga dör på våra gator och därför behöver nya metoder kunna användas för att stoppa gängen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Aldal: Under en lång tid har skattetrycket i Sverige minskat. Det är inte förenligt med att vi vill ha en omfattande och generös välfärd. Det märks när skatteintäkterna inte räcker till att upprätthålla lärartätheten, eller vården ständigt dras med underskott. Därför behöver de som har det bäst ställt bidra lite mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Malin Aldal: Den biologiska mångfalden minskar i en mycket oroande takt. Allt mindre av den riktigt gamla skogen finns kvar, något som påverkar hela ekosystem. FN och EU har tagit beslut om mål att skydda 30% av land och hav, det bör Sverige följa.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Malin Aldals val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning