Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Franzén

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att du tror på liberala värderingar, valfrihet frihet. För att du tror att det är dags att vända utvecklingen i Sverige. För att du tror att Sverige har mycket att lära av andra länders erfarenheter istället för att hela tiden uppfinna våra egna hjul.

Presentera dig själv

Far till två tjejer, 20 och 17 år gamla. Trivs bäst på landet. Egen företagare med visionen att hjälpa så många som möjligt att må bättre, finna sig själva och leva sina egna liv.

Vad har du för yrke?

Coach och sorgarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Daniel Franzén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Daniel Franzén: Kvalitetskrav skall ställas och följas upp. Om detta görs väl är inte vinstuttag ett problem.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Daniel Franzén: Elförsörjningen måste lösas och det är viktigare att fasa ut kol, olja och gas än att undvika kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Daniel Franzén: RUT skapar många arbetstillfällen och ingen vinner på att dessa försvinner eller övergår i svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Daniel Franzén: Biståndets effektivitet är för låg samtidigt som vi själva har stora behov av resurser för att vända utvecklingen på hemmaplan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Daniel Franzén: Sverige bör bli en republik.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Daniel Franzén: Det problem som nuvarande skatter orsaken företagande, jordbruk och människor på landsbygden är mycket allvarliga och det måste snabbt ändras.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Daniel Franzén: Fastighetsskatten togs bort av mycket goda skäl som fortfarande gäller.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Daniel Franzén: Sverige har inte råd att prioritera bidrag till kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Daniel Franzén: Det är orimligt att både Länsstyrelsen, markägaren och kommunen skall kunna säga nej. Länsstyrelsen hanterar tillståndsprövning och markägaren bestämmer över sin egen mark. Det räcker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Daniel Franzén: Ett förbud mot tiggeri är inte lösningen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Daniel Franzén: Detta är en grundläggande frihet för människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Daniel Franzén: Extra viktig Självklart skall människor själva bestämma över sin föräldraledighet. Staten ska inte fixa till statistiken med tvångsåtgärder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Daniel Franzén: Sverige behöver bättre tillgång till sjukvård. Inte sämre.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Daniel Franzén: Extra viktig Sverige behöver alliera sig med världens demokratier för att försvara oss och bidra till försvaret av demokratiska och liberala värden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Daniel Franzén: Bidragsutbetalningarna måste stramas åt men samtidigt måste det gå att leva på a-kassan under en begränsad tid utan att behöva flytta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Daniel Franzén: Extra viktig Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Vi måste prioritera hur pengarna används, inte ta ut ännu mer av arbetande människors pengar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Daniel Franzén: Dessutom måste opartiskheten säkerställas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Daniel Franzén: Det är en orimlig tidsram. Den tekniska utvecklingen går snabbt nu och inget kommer att gå snabbare för att vi inför ett sådant förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Daniel Franzén: Betyg är ett viktigt verktyg för att hjälpa elever att förstå sina styrkor och svagheter, samt kommunicera hur de kan arbeta för att höja sina förmågor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Daniel Franzén: Vi behöver få igång byggandet av hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Daniel Franzén: Det är inte en rimlig investering för Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Daniel Franzén: Extra viktig Vi måste se till att vården blir lika oavsett var du bor. Dessutom måste tillgängligheten öka markant. Regionerna saknar förutsättningar att lösa detta.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Daniel Franzén: Karensdagen behövs och kostnaden för att ta bort den är dessutom för hög.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Daniel Franzén: Arbetsmarknaden ser inte längre ut som när de svenska reglerna skrevs. Vi måste komma in i 2000-talet.,

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Daniel Franzén: Tillståndsprövning och överklaganden är idag alldeles för dyra och tidskrävande. Det måste förenklas, förkortas och förtydligas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Daniel Franzén: Framförallt måste vi prioritera de människor som har störst behov av hjälp.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Daniel Franzén: Självklart måste detta regleras men den organiserade brottsligheten måste bekämpas. Detta är ett effektivt sätt att komma åt kriminella nätverk.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Daniel Franzén: Skatten på arbete måste sänkas för alla i Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Daniel Franzén: Framförallt bör Sveriges största skogsägare, Staten, skydda större sammanhängande områden. Det ger mycket mer än att varje markägare ska ”skydda” något enstaka hektar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Franzéns val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning