Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leonid Yurkovskiy (fotograf null)

Leonid Yurkovskiy

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man föredrar konsekvenstänk framför ideologiska låsningar, om man gillar ökat inflytande på lokal nivå och vågar ifrågasätta gamla premisser som håller tillbaka andra politiker.

Presentera dig själv

Född i Ryssland och uppvuxen i Sverige, en bakgrund som ger perspektiv på ett och annat. Ägnar mycket tid åt att utmana min kropp genom klättring, kroppsviktsträning badminton med mera. Gillar att studera språk, spela musikinstrument och att gräva mig ner i nya ämnen. Utforskar obskyra subkulturer på avstånd. Uppskattar även anime och strategispel. Värderar och respekterar e s t e t i k.

Vad har du för yrke?

Förtroendevald i Region Stockholm

I vilket land är du född?

Ryssland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Tobias Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett stabilt, tydligt och pålitligt styre där Sverigedemokraterna får ett reellt inflytande som speglar väljarstödet. I dagsläget är ett sådant styre mest realistiskt tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Leonid Yurkovskiy

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Enskilda huvudmän måste gå med överskott och bedriva undervisning till lägre kostnad per elev, vilket kan påverka elevers skolgång negativt. Dock utgör vinstutdelningen en väldigt liten del av överskottet. Istället för att förbjuda vinsten bör högre krav ställas på utförandet, för att minska eventuella brister och behålla valfriheten för föräldrarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Pålitlig och oberoende el, till rimliga priser och med låga utsläpp.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: På grund av en tidigare misslyckad politik, krävs nu långtgående åtgärder för att brottsbekämpa i områden där individbaserat arbete inte längre räcker till. För att beslagta olagliga vapen, sprängmedel med mera, ska polisen kunna upprätta visitationszoner. Visitationszonerna bör gälla under en begränsad tid och i särskilt förstörda områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Skattetrycket på Sveriges invånare är idag väldigt stort, därför är reduktioner i regel önskvärda när möjligheten finns. I synnerhet är det positivt när RUT-avdraget även motarbetar svart arbete genom positiva incitament och skapar enklare vägar in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Extra viktig Så länge vi har en enda hemlös man ute på de kalla gatorna, så länge vi har en enda kvinna som tvingas föda barn i en bil, så länge vi har en enda medborgare som tvingas dö i vårdköer, så länge det finns så uppenbara och livsavgörande brister i det svenska samhället är det fullständigt orimligt och ansvarslöst att årligen skicka tiotals miljarder kronor utomlands.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Kungahuset är en kulturbärare och en symbol för Sverige. Men en människa ska inte vara berättigad till en försörjning av ett helt folk, enbart för vilken familj hon föds i. Med kungahusets unika status är förutsättningarna för en egen inkomst ytterst goda. Därför ser jag litet behov av att det tilldelas pengar utöver de resurser som krävs för att upprätthålla kulturbyggnader och dylikt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: De höga bränslepriserna är direkt skadliga för Sveriges invånare, framför allt de som är i en utsatt ekonomisk situation eller de som är i direkt beroende av sin bil. Att straffskatta människor som är i behov av ett enklare liv är fel, därför måste skatten på bensin och diesel sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Att straffbeskatta människor för att de vill äga sitt boende är inte rimligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Extra viktig Med en förutsättningslös skattefinansiering tillåts kulturen verka utan hänsyn till vare sig teknik, estetik eller innehåll. Det resulterar i att allmänheten tvingas betala för något som endast tilltalar en snäv målgrupp. Med en större andel privat finansiering, skulle kulturutbudet bättre anpassas efter vad folk och finansiärer efterfrågar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Extra viktig Vi behöver mer lokalt bestämmande, inte mindre. Det är ytterst invånarna i en kommun som berörs av ett vindkraftsbygge och dess negativa inverkan på lokal natur och miljö, därför ska kommunerna ha fortsatt stort inflytande i frågan.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Det importerade tiggeriet finansierar organiserad kriminalitet. Den plattformen måste tas ifrån de som utnyttjar andra människor och utsätter dem för fara och misär. Vad gäller Svenska medborgare ska samhällets skyddsnät vara så pass starkt att tiggeri inte någonsin ska behöva vara ett alternativ.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Funktionerna som ett juridiskt kön uppfyller är främst administrativa. Det agerar bland annat som identifikationsuppgift och som underlag för statistik. Att införa ett tredje juridiskt kön för en väldigt liten del av befolkningen skulle inte underlätta dessa administrativa funktioner, utan snarare försvåra omständigheterna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Extra viktig Vuxna människor vet själva bäst hur deras familj ska skötas. Och att föräldrar själva få bestämma om föräldraledigheten är en frihetsfråga. Staten ska inte ställa sig över familjen och individen i frågor som dessa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Nej, det ska vara undantaget. Uppehållstillstånd bör vara tidsbegränsade och tydligt kopplade till den grund på vilken de har beviljats. Förändras situationen som orsakade uppehållstillståndet, vare sig det handlar om avslutat arbete, brutet förhållande eller förbättrade villkor i hemlandet, ska också uppehållstillstånden som regel återkallas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Extra viktig Underhållningsmedia ska inte finansieras med tvång. Public service ska hålla sig till samhällsinformation och det informationsutbud som marknaden inte lyckas tillgodose. Program om bantande hundar eller licenser för gamla avsnitt av Game of Thrones ska inte ta skattemedel i anspråk.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Extra viktig En utjämning ska stödja kommuner som har ofrånkomliga svårigheter sett till exempelvis storlek eller geografi. Men en dysfunktionell kommunal styrning ska inte hållas i liv av redan hårt pressade skattebetalare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Det går inte att motivera kostnaderna i förhållande till det väntade resultatet. Börja med att rusta upp befintlig infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Extra viktig Med en lång lista av förstörda områden i Sverige, en pressad arbets- och bostadsmarknad, långa vårdköer med mycket mera, vore det fullständigt ansvarslöst att fortsätta med tidigare och rådande invandringspolitik. Sverige måste betona principen om första säkra land och satsa på att hjälpa fler människor totalt i närområdena.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Ökade resurser måste ges till polisens brottsförebyggande arbete, men politiken får samtidigt inte bygga strukturer som på relativt kort sikt kan urarta till hemlig avlyssning av oskyldiga på individnivå eller exempelvis politiska dissidenter på gruppnivå.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leonid Yurkovskiy: Skattetrycket på den svenska befolkningen måste lättas överlag, detta innefattar höginkomsttagare. Om man motarbetar slöseri med offentliga medel och låter institutioner fokusera på sina kärnverksamheter, är det möjligt att genomföra ansvarsfullt utan att riskera välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Leonid Yurkovskiys val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården