Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monika Bubholz (fotograf )

Monika Bubholz

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill ha riktigt spetsig miljö- och klimatpolitik och någon som samtidigt driver på för jämställdhet, mångfald och lika möjligheter för alla, då ska man rösta på mig. Jag är framförallt en do-er; jag är kanske inte lysande i politiska debatter eller på att formulera mig snyggt i texter, men jag får saker och ting gjorda.

Presentera dig själv

Jag är en person med många intressen. Utbildad civilingenjör men har även tagit en master i östeuropastudier och en kandidatexamen i arkeologi. Jag älskar att läsa böcker, hålla på i min trädgård och allmänt nörda ner mig i olika områden.

Vad har du för yrke?

Jag är tjänstledig från mitt jobb som miljökonsult.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Cicero

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I riksdagen: ett samarbete med MP-S-C-V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Monika Bubholz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Det ska inte vara tillåtet att dela ut vinst när man driver en skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Sverige behöver mer el, men den ska inte produceras av kärnkraft utan istället förnybara energikällor som vind och sol. Vindkraft ute till havs är ett väldigt bra sätt att snabbt få till mer el. Kärnkraft tar många många år att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, det stigmatiserar ett helt område och alla som bor där. Det är bättre att polisen använder de verktyg som de redan har.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: RUT kan användas till reparationstjänster och eftersom det behöver bli billigare och enklare att reparera bör istället RUT möjliggöra det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Nej, inte alls. Sveriges bistånd gör stor skillnad för dem som verkligen är i behov av stöd. Det är viktigt att Sverige fortfarande är ett humanitärt föredöme. Solidaritet ska gälla alla människor, inte bara dem som bor i Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ja, vi bör skära ner på kungahusets pengar. Jag är republikan och tycker att det är fel att man föds in i ett yrke. Det är bättre att vi väljer en president.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Nej, bensin och diesel ska inte subventioneras utan bära sina kostnader. Vi behöver bli oberoende av fossila bränslen som bensin och diesel. Istället bör stöd ges till dem som verkligen behöver det, bönder, åkerier, de som bor på landet, fattiga barnfamiljer mm.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ganska dåligt förslag Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Jag tycker att skatten behövs men det skulle drabba väldigt många om fastighetsskatten höjs. Därför behöver den vara på samma nivå tills man kommit fram till ett sätt som inte slår på fel sätt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Det är viktigt att konsten är fri, den ska inte påverkas av oss politiker eller privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Det är viktigt att kommuner får bestämma om det ska bli vindkraftsbyggen eller inte i kommunen, men det är inte bra att beslutet kommer precis i slutet av processen. Istället bör kommunen ta ställning tidigare så att inte för mycket tid läggs på ansökan om det ändå inte ska byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, det är inte så vi bekämpar fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ja, det är viktigt att äntligen få den lagstiftningen på plats.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Nej, jag tycker att man ska dela den lika mellan föräldrarna. Barn behöver en nära relation med sina pappor och vi behöver ha en mer jämställd arbetsmarknad där kvinnor tjänar lika mycket som män. Sen finns det såklart undantag, föräldrar som misshandlar sin partner eller barn ska inte ha vårdnaden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Vård ska ges till dem som har behov av vård, inte som det är idag hos de privata nätläkarna där små krämpor kostar skattebetalarna stora pengar. Samtidigt behöver den offentliga vården bli bättre på digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Ja, det är så vi skapar riktigt bra integration i Sverige. När man känner sig trygg i att man får stanna, då orkar man fokusera på att lära sig språket, engagera sig i arbete och delta i samhällslivet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, jag tycker inte att vi ska vara medlem i en kärnvapenallians. Istället behöver Sverige fördjupa försvarssamarbetet med EU.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ja, trygghetssystemen, som A-kassa behöver ha mer resurser så att även de som är sjuka eller har svårt att hitta ett jobb kan ha ett bra liv.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Det är viktigt att allemansrätten värnas så att inte våra sjöar hägnas in. Det går att bygga vis stränderna redan idag genom så kallade LIS-områden. Men det är viktigt att djur och natur skyddas och att friluftslivet kan fortsätta finnas. Badplatser, möjlighet till kanotturer eller bara härliga promenader är viktiga att värna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ja, inför värnskatten igen. Då drabbar upprustningen av försvaret inte den som är fattig.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, jag tycker att public service ska ha samma uppdrag som idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Ja, bilindustrin behöver tydliga spelregler. Om 3 år är det nog ingen som vill köpa en ny bil (obs ny bil) som är bensin- eller dieseldriven om man vill kunna sälja den vidare sen. Det är också en mycket viktig åtgärd för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, jag tycker att vi ska ha betyg betydligt högre upp i årskurserna. Lärarna vet ändå vilka som behöver extra stöd, och det blir väldigt jobbigt för barnen när de får låga betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ja, vi behöver ha en likvärdig skola och omsorg i hela landet. Ett sätt att göra det är ju att låta inkomster från råvaror och energi som tas från en kommun även komma den kommunen till del.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ja, mycket bra. Då kan man häkta personen direkt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, jag tycker inte att vi ska ha marknadshyror över huvud taget.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, vi behöver bygga mer järnväg, framförallt nya stambanor, så att tågen blir punktliga och att trafik kan flyttas över från väg till järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, jag tycker att det är viktigt att vården kan påverkas av dem som bor nära. En stor omorganisation skulle ta för mycket energi när fokus nu behöver vara på att ha en stabil kontinuerlig vård. Staten har ju inte visat sig vara så bra på att driva annan service, som migrationsverket eller försäkringskassan.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Ja!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, det ska vara en trygg arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monika Bubholz: Nej, inte alls. Använd de gruvor som finns. Sen finns det även många många slagghögar med metaller och mineraler som kan användas innan ny jungfrulig mark bryts.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Bubholz: Extra viktig Ja, mycket mer än idag. De som flyr från konflikter, krig och svält ska ha möjlighet att få skydd. Anhöriginvandring är också viktigt att öka. Då får vi en bra integration - om man vet att familjen är trygg och tillsammans kan man fokusera på språk och arbete.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Bubholz: Fast här måste det vara en bra balans och inte kränka den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Bubholz: De allra rikaste behöver betala mer skatt för att vi ska få ett mer jämlikt samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monika Bubholz: Den mesta av skogen i Sverige är idag stora plantager. Vi behöver skydda mer skog, men samtidigt göra den skog som vi använder mer hållbar så att den står emot granbarkborreangrepp, bevarar den biologiska mångfalden och har stora våtmarker för att minska riskerna för skogsbränder, bl.a.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monika Bubholzs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning