Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mårten Johansson (fotograf Mårten Johansson)

Mårten Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi lever i en klimatkris och jag vill göra allt jag kan för att skapa en hållbar framtid för våra barn, djur och natur. Omställnings arbetet ska även göra det möjligt att bo och leva i Sapmi och norrlands inland!

Presentera dig själv

Skogsägare med ett mindre jordbruk i norrlands inland. Fritiden ägnas till jakt, fiske och friluftsliv.

Vad har du för yrke?

Flygplatsarbetare

I vilket land är du född?

Sverige, Lappland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har ingen.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser helst en majoritetsregering med S, MP, C och V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mårten Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Vinstutdelande aktiebolag ska inte driva skolor. Vinstdrivande skolor drabbar kommunala och mindre friskolor negativt. Skolans mål och syfte ska alltid vara att ge eleverna en bra utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Kärnkraften är en kostsam energikälla som tar lång tid att bygga och innebär höga säkerhetsrisker. Jag vill hellre se att Sverige satsar på förnybar energi och energieffektivisering som snabbt ger billig el till hushåll, företag, bönder och industrin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Visitationszoner skulle riskerar att skapa större spänningar mellan Polisen och människor som bor i dessa områden. Det är bättre att öka resurserna till polisens förebyggande arbete.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Enormt många människor lever på flykt och fattigdom, hunger och brist på rent dricksvatten ökar i värden. Sverige bör stå upp för en internationell solidaritet och hjälpa utvecklingsländer att stärka sin ekonomi och matförsörjning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Sverige är ett demokratiskt land där ingen bör födas elller ärvas in till ett offentligt ämbete.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Vi lever i en klimatkris! Utsläppen från fordon måste snabbt minskas för att vi ska nå klimatmålen. Sveriges politiker måste skapa möjligheten för befolkningen till ett hållbart resande. Förutsättningarna för kollektivtrafik, cykel och fossilfria fordon måste snabbt ges till hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Bostäder behöver beskattas, men bör ske på ett rättvist sätt där hänsyn tas till fastigheter i glesbyggd.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Kulturen behöver finansering från offentliga aktörer men med ett politiskt styre för att undvika allt för hög grad av ekonomiska intressen. Kulturen ska alltid utgå från den konstnärliga friheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Kommunerna behöver få bestämma var vindkraftverk ska placeras, men det behöver bli tydligare när och hur kommunerna får säga nej till vindkraft i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Man löser inte fatigdom med förbud. Det får alldrig vara ett brott att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Ett starkt strandskydd behövs i högexploaterade områden för att värna allemansrätten och garanterera möjligheten till bad och friluftsliv. Strandskyddet behövs också för skydd av strandnära växt och djurliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: Det är viktigt att en högd skatt inte drabbar människor med ansträngd ekonomi eller skapar besparingar i välfärden. Därför föreslår Miljöpartiet att en värnskatt återinförs för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mårten Johansson: En omställning av transportsektorn pågår. Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen. Samtidigt blir det allt dyrare att köra på bensin och diesel. Det är viktigt att en särskild hänsyn tas för människor som bor i glesbyggd under omställningsarbetet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mårten Johanssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning