Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Wessman (fotograf Christer Sörliden)

Maria Wessman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Inga frågor är för svåra att ta tag i, inga ämnen för känsliga att beröra och för varje problem finns en lösning. Genom att lyssna och föra dialog vill jag göra gemene man mer delaktig i politiken. Det är endast tillsammans som vi kan göra de förändringar som behövs för att göra Sverige till ett möjligheternas land för alla, därför måste också politiken vara relevant och tydlig för alla!

Presentera dig själv

Jag är en positivt lagd person som älskar att träffa nya människor, gärna från olika kulturer och med olika bakgrunder. Mitt intresse för språk och människor har tagit mig ut i världen och jag har bott i bland annat USA, Frankrike och Italien. Sedan jag gifte mig och blev mamma bor jag dock i Ramlösa och spenderar nu mycket tid vid sidan av fotbollsplaner då 2 av mina tre barn spelar fotboll.

Vad har du för yrke?

Grundskollärare, åk4-9, franska/engelska

I vilket land är du född?

Indien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar en borgerlig regering. En regering som består av M och L hade varit det absolut bästa, med Johan Pehrson som statsminister, men KD kan också få ingå.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Wessman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Extra viktig Jag vill bevara friskolor och det fria valet. En välskött skola med höga kunskapsresultat och välutbildade lärare är det viktigaste. Vinstutdelning som går ut över elevernas utbildning och välmående ska vara förbjuden.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Extra viktig Klimatomställningen kräver en omfattande elektrifiering. Produktionen, distributionen och användningen av el behöver minst fördubblas inom 20 år. För att det tekniskt sätt ska vara möjligt att klara av det och samtidigt upprätthålla leveranssäkerheten behövs mer planerbar elproduktion. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Extra viktig RUT-avdraget är ett sätt att lättare komma in på den svenska arbetsmarknaden vilket är oerhört viktigt för att klara av de integrationsproblem vi har idag och bryta utanförskap.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Sverige har en tradition av att vara ett land som satsar mycket på det internationella biståndet och det ska vi vara stolta över.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Extra viktig Liberalerna medverkade 2008 till att alliansregeringen slopade skatten och ersätta den med en begränsad fastighetsavgift. Detta för att undvika oförutsägbarhet och otrygghet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Kommunerna ska ha stort inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Mer vindkraft behövs, men vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Vilket som ska ha företräde måste avgöras från fall till fall. Men processen måste både bli mer förutsägbar och mer rättssäker för den som vill bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Att förbjuda tiggeri löser inga problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Förslaget bör utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Extra viktig De 90 dagar som är öronmärkta ska behållas då de bidrar till jämställdheten. Liberalerna vill dock ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkringen med högre ersättning och en längre med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Wessman har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Sverige har stora integrationsproblem, permanenta uppehållstillstånd har sina fördelar men tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel bör kvarstå i nuläget.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Extra viktig Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenska Natomedlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att ta steget!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Det ska löna sig att jobba, vi ser hellre skattesänkningar för det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Wessman har hoppat över denna fråga

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Liberalerna värnar om public service-mediernas funktion i samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Liberalerna vill införa det från och med 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Alla skolor som vill ska få sätta betyg från och med åk4. Betyg i lägre åldrar är ett sätt att följa upp och synliggöra elevers kunskaper. Skolan behöver ställa höga krav och visa att kunskap är viktigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Wessman har hoppat över denna fråga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen, annars finns det en risk att sjukskrivningarna skjuter i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Wessman: Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Wessman: Extra viktig Asylrätten ska värnas. Men Sverige måste han en migrationspolitik som är hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande, och därför måste integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Wessman: När det gäller människor som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Wessman: Det ska löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Wessmans val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning