Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Ristikartano (fotograf null)

Peter Ristikartano

Varför ska väljarna rösta på dig?

Engagerad, strukturerad, driven och får saker gjorda. Mån om att förankra och att "få alla med". Det behövs en förändring i politiken och i det politiska samtalet för att alla ska känna att de vill bidra till klimatarbetet, till solidaritet och till rättvisa.

Presentera dig själv

Klimatengagerad medelålders vit man med självdistans, familj och med intresse för jämställdhet, rättvisa och för att förbättra de utsattas situation. Jag bor i ett mindre samhälle och är föreningsaktiv. Åker långsfärsskridskor och cyklar MTB.

Vad har du för yrke?

Förvaltningsledare, projektledare inom IT

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att det finns tydlig majoritet för miljöinriktat socialliberalt styre som har förstått hur illa det är med läget med klimatet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Ristikartano

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Vinstutdelning dränerar finansieringen av verksamheten. Fokuset i verksamheten blir skev av vinstprioritering.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Kärnkraften skapar fler problem än vad den löser. Dessutom är ny kärnkraft den varken lönsam, klimatneutral eller i drift inom närmaste åren då byggtiderna är väldigt långa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Träffsäkerheten är usel och många oskyldiga drabbas av zonerna. Polisen har redan befogenheter att visitera folk.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: RUT-avdraget hjälper idag vid reparationstjänster som är ett mer hållbart sätt att konsumera än att köpa nytt. RUT bör utvecklas så att den kan användas av fler grupper och inte bara de välställda.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Det finns bara en planet för människan och vi alla bor på den. Vi bör vara solidariska på global nivå.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Att födas till en roll som kung är långt från det som en demokrati är. En planerad avveckling av monarkin behövs.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Mer resurser behövs till att lösa invånarnas transportbehov på ett hållbart sätt. Etanol- och biogaskonvertering och övergång till elfordon är ett sätt, bättre kollektivtrafik en annan. Användning av självkörande fordon i utvidgad kollektivtrafik är också ett sätt att lösa transporterna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Ett skatt som betalas främst av de som är höginkomsttagare och / eller har stora fastigheter stärker statens finanser.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Jagandet av kulturpengar genom sponsring etc tar energi från kulturskapandet. Risken för snedvridning av innehållet finns också där. Ett sätt att lösa en del av problematiken är basinkomst, dvs utbetalning från staten utan motkrav. Då är fritt kulturskapande lättare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Kommunerna har idag väldigt kraftfullt verktyg: vetot att stoppa bygget EFTER att vindkraftsbyggaren har tagit fram massa underlag. Att ha en bra och transparent beslutprocess där besluten tas innan vindkraftbyggaren plöjt massa pengar i utredningar gagnar alla parter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Tiggeri är ett rop efter hjälp, ska det bli olagligt att be om hjälp?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Det är inte alla som känner sig som kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: De ekonomiska förutsättningarna att kunna dela lika på föräldraledigheten måsta förbättras. Nu blir det lätt så att den som har högre lön är mindre föräldraledig. Att få fler pappor att tillbringa tid med sina barn skapar bättre förståelse av föräldrarollen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Privata nätläkare jobbar inte efter principen Vård efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Att få permanent tillstånd att bo kvar ger grunden för att bygga ett liv här. Kommer man från ett krisdrabbat område så har man så mycket annat att tänka på än att behöva oroa sig om om man får bor kvar: hur går de med familjen som är kvar i krisen, hur kan man gå vidare från de traumatiska upplevelserna och hur ska jag hitta mening och gemenskap i det nya landet?

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Nato bygger på principen om att krig kan hållas borta om man skramlar med vapen. Fred byggs inte med vapen utan med dialog, samarbete och med uppbyggnad av tillit. Vi behöver lägga våra resurser att bekämpa det riktiga hotet: klimatförändringar och förlust av arter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Trygghetssystemet ska vara tillgänglig när man behöver den. A-kassan behöver utvecklas med andra trygghetssystemet som Försäkringskassan och försörjningsstöd för att minska onödig administration och skickandet av folk mellan olika myndigheter.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Landsbygdskommuner med mängder av stränder har förutsättningar att avvara det mesta för naturskydd och för allmänheten men kan samtidigt ha en liten del för byggnation. Avskaffning av strandskyddet rakt av riskerar förstöra stora naturvärden. Däremot att ge dispens från strandskyddet i välavvägda fall med krav på kompensation kan vara möjlig väg att gå.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Det behövs global nedrustning, inte upprustning. Attacker mot demokrati ska bemötas med bättre stöd till krafter som förstärker demokratin: civilsamhället och föreningslivet, kommunikationsinsatser och utbildning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Det behövs starka medier som verkligen försöker vara oberoende. Fler av de medier som vi konsumerar är i privat ägo idag än tidigare. Privata medier har svårt att vara kritiska mot sina annonsörer och innehållet kan därmed "köpas". I dagens värld där fake news finns närvarande så behövs det seriösa granskande medier.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Klimatet tål inte mer koldioxid, vi har redan passerat gränsen att kunna stoppa uppvärmningen. Bor man på landet så finns det alternativa drivmedel redan idag, etanolkonvertering kostar ca 3000 kr vilket är billigt jämfört med en ny bil. Bor man i eller i närheten av stan så ska kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen byggas ut så att de blir mer attraktiva.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Betyg är ett trubbigt verktyg som leder inte till bättre resultat. Man lär sig bättre om det finns duktiga lärare i skolan och att det finns stimulerande lärmiljö utan mobbning och machokultur.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: "Fattiga" kommuner har ofta resurser såsom skog, industri eller vind- och vattenkraft där de mesta av intäkterna hamnar i statskassan eller i storkommunen där bolagets huvudkontor är. Att få intäkter till välfärden som kommunerna producerar genom beskattning av lön är för osäker och smal bas för intäkter. Därför är det rimligt att omfördelning av skatteinkomster sker.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Männens våld mot kvinnor ska bekämpas på alla sätt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Marknadshyror riskerar göra det svårare att för vissa grupper att få tillgång till en bostad. Dessutom har Hyresgästföreningen och fastighetsägarna nyligen kommit nyligen överens om en ny modell för hyressättning, vi får låta parterna testa modellen och utvärdera den innan andra ändringar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Nya banor behövs för att även nuvarande tåg ska gå i tid. För att kunna renovera en högtrafikerad bana så behöver trafiken kunna flyttas ut från banan. Den möjligheten har Sverige inte idag. Dessutom vill många åka tåg om den är snabb, trevlig och går från centrum till centrum. Och på så sätt kan det miljöförstörande flyget få ordentlig konkurrens.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Staten behöver styra upp vad respektive region ska fokusera på, t ex avseende avancerad sjukvård. Regionerna lyckas inte själva reda ut den effektivaste fördelning av arbetsuppgifter då alla vill göra allt. Staten bör även ta större ansvar av finansieringen. I det praktiska arbetet med sjukvården så är regionerna ofta duktiga och ska behålla ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Det finns risk att man åker till jobbet fast man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Stabilitet på arbetet har varit en framgångsfaktor för Sverige. Genom att det finns trygga anställningar så kan de anställda fokusera på göra jobbet på ett bra sätt och inte behövs oroa sig om de har jobbet kvar. Genom trygga anställningar har fokuset flyttats från att tillämpa "slit o släng" på personalen till att gemensamt skapa det som är bra för företaget i det långa loppet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Ristikartano: Det finns enormt mycket material som aldrig återvinns. Låt oss fokusera på att skapa flöden av varor och resurser där varorna återanvänds, repareras och återvinns istället av att skapa avfall. Det finns inga miljövänliga gruvor utan gruvorna påverkar sitt närområde väldigt kraftigt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Ristikartano: Sverige behöver fler som jobbar här. T ex äldreomsorgen skulle kollapsa om det inte fanns anställda i äldreomsorgen som har sina rötter i utlandet. Med bättre arbete med integration och arbetet mot segregation så kan fler asylsökande komma till arbete snabbare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Ristikartano: Ingen blir kriminell utan anledning. Ofta är anledningen att den kriminella banan är det enda valet man har fått. Därför är det viktigt att bygga en skola som lyfter eleverna, att vi slopar segregationen och rasismen och ser till att ingen är fattig. För att folk ska få fler valmöjligheter i livet. Då behövs ingen integritetskränkande avlysning utan brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Ristikartano: Samhället mår bra och håller ihop om det inte är för stor skillnad mellan den rikaste och den fattigaste. Senaste 30 åren har de rika blivit mycket rikare utan att de med låga löner inte har "hängt med" i löneutvecklingen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Ristikartano: Sverige har mycket kvar till att nå till en hållbar nivå av skydd av skogen, på EU-nivå finns det mål om 30% av vatten och land som ska skyddas. Dagens sätt att sköta skogen förvandlar dem till artfattiga plantager samtidigt som tekniken för klart med hållbart skogsbruk finns, t ex plockhuggning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Ristikartanos val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården

Så svarar Peter Ristikartano: Att bekämpa klimatförändringarna är mänsklighetens ödesfråga, vår civilisation står på spel då stormar och bränder, dvs oberäknelig och varmare klimat gör det svårt att leva. Sverige behöver jobba mer med integration och att förebygga rasism, annars skapas det egna samhällen som isolerar sig. Sjukvården behöver prioriteras nu efter covid och rustas upp inför de stora mängder äldre som kommer.