Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Victor Albertsson Tidestedt (fotograf null)

Victor Albertsson Tidestedt

Presentera dig själv

Lever i glesbygd tillsammans med min familj. Aktiv inom den kommunala politiken i Gullspång kommun. Fritidsintressen är jakt, fiske och vandring.

Vad har du för yrke?

Studerar till Samhälles och Idrottslärare på Örebro Universitet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en Moderatledd regering med majoritet som kan få igenom det reformer som behövs för att få Sverige på fötter igen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Victor Albertsson Tidestedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Vinstutdelningen i friskolor är i sig inte direkt något jag är emot, men som systemet är idag där eleverna står utan någon trygghet vid en eventuell konkurs är fel. Det är inte hållbart att kommunala skolor ska behöva ta konsekvenserna av eventuella oseriösa aktörer.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: För att klara den gröna omställningen behövs kärnkraft. Vindkraften är inte planeringsbar och har ofta stora negativa konsekvenser för den plats där den uppförs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Sverige är en stark nation som kan hjälpa andra med deras utmaningar, men bistånden måste bli mer resultatinriktade så de gör maximal nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Som det är idag är hinner inte alla ställa om eldrivna eller vätgasdrivna bilar, och än är inte dessa bilar i en prisklass att folket har råd med dom.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: För att det ska finnas kulturell mångfald behövs statliga/kommunal stöd, men andelen kan säkert minskas för att uppmana fler privata aktörer att finansiera kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Det är kommunerna och deras invånare som ytters drabbas av vindkraften, då är det självklart att även kommunerna ska få ha mandat att stoppa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: organiserad tiggeriverksamhet som använder trafficking och andra olagliga medel för att bedriva tiggeri måste det tas krafttag mot. Men tiggeri begreppet är brett och innefattar även skolklasser som "tigger" till klasskassan, vilket inte borde förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Ett juridiskt tredje kön är inget som skadar någon, men hur det hanteras praktiskt är viktigt att bevaka. Det är trotts allt skillnader i anatomin mellan de biologiska olika könen. Detta får inte försvåra eller äventyra vården för någon.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Bra förslag, samtidigt finns det en vinst med att vissa dagar är reserverade för ena parten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Det ska inte bli en fråga om inkomst ifall man har råd med att använda en nätläkare. i glesbygd är nätläkaren guld värd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Det ska löna sig att arbeta

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Det behöver ses över så att landsbygden kan utvecklas, men det ska inte avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Victor Albertsson Tidestedt: Utvecklingen måste gå framåt, och att förbjuda nyförsäljning är ett sätt att ställa om fordonsflottan. De som köper en helt ny bil, har oftast råd med att köpa just en helt ny bil, och då kan del lika gärna vara elektrisk.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Victor Albertsson Tidestedts val:

  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat