Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristina Östman (fotograf Kristina Östman)

Kristina Östman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för att behålla det fria skolvalet och för mer valfrihet i samhället. Vill också värna barn och ungas uppväxtvillkor och satsa förebyggande för att skapa ett varmare samhälle.

Presentera dig själv

Gift och mamma till två barn. Bor i tätort utanför stad. Värnar familj och vänner. Tar aktiv del av samhällslivet.

Vad har du för yrke?

Processledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Michelle Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en stark mittregering där S samarbetar med C och MP. Jag vill ha Magdalena som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristina Östman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Kristina Östman: En viss gräns bör finnas, men det eftersom jag tycker att det fria skolvalet är viktigt vill jag möjliggöra fler aktörer på skolmarknaden.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Kristina Östman: Extra viktig Jag ser hellre satsningar på förnybara bränslen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Kristina Östman: Jag tror att detta bara skulle öka stigmatiseringen mellan olika grupper. Bättre att inför en vapenamnesti

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Kristina Östman: Apanaget borde begränsas till kungen, drottningen och kronprinsessan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Kristina Östman: Tillgång och efterfrågan bör styra

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Kristina Östman: Alla måste ha råd att bo kvar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Kristina Östman: Extra viktig Kultur för alla är viktigt att tillhandahålla. Kultur får inte bli en klassfråga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Kristina Östman: Svårt att uppnå mot bakgrund av tillgång till alternativa drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Kristina Östman: Extra viktig Det räcker med den press som råder för våra unga idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Kristina Östman: Extra viktig Blir inte bättre med statlighet

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristina Östmans val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat