Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Ghattas (fotograf null)

Johanna Ghattas

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer föra nuvarande och framtida generationers talan genom att aktivt arbeta för minskade utsläpp, ökad biologisk mångfald, stärkt skola och ökad jämlikhet. Vi i Miljöpartiet i Degerfors vill också se medborgardialoger innan större förändringar sker. Alla ska med i omställningen och vi gör den tillsammans.

Presentera dig själv

Jag är en engagerad palestinsk-svenska som bor i Goda Händer ekoby vid sjön Skagern i Degerfors kommun tillsammans med min partner och våra barn. Efter att ha samordnat Degerfors klimatnätverk och insett att det inte räcker att sitta utanför kommunfullmäktige och vänta har jag gått med i Miljöpartiet och siktar på en plats i Degerfors högsta beslutande församling!

Vad har du för yrke?

Jag är biblioteksassistent.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet är det enda partiet med en väl utvecklad klimat- och miljöpolitik. Därför vill jag att vi får ett stort inflytande efter valet. Och att vi styr tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. För Sveriges bästa!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johanna Ghattas

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Extra viktig Det ska inte vara möjligt att tjäna pengar på att driva en skola så billigt som möjligt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Kärnkraft är en väldigt dyr typ av energi vars livsfarliga avfall är svårt att hantera. Och det finns fortfarande ingen fjärde generationens kärnkraft inom räckhåll. Det kommer dessutom ta mer än tio år innan vi kommer kunna bygga ut kärnkraften och vi behöver mer förnybar energi mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Det är fel att massbestraffa alla som bor i vad som oftast är ett ekonomiskt eftersatt område och stärker känslan av utanförskap för de som bor där. Bättre att stärka skolan samt utöka och ge fler resurser till områdespoliserna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Rut-avdraget gynnar primärt de som redan har mycket pengar och utvärderingen från Myndigheten för tillväxtanalys visar att RUT-avdraget (och ROT-avdraget) inte gett de effekter som utlovats. Avdraget behöver ses över. Hur kan det vara en del av en effektiv omställning och samtidigt vara rättvist ekonomiskt utformat?

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Extra viktig Vi tillhör den rikaste delen av världen som har skapat mycket av sin rikedom genom att släppa ut växthusgaser. Detta ligger bakom många problem som fattigare delar av världen möter idag. Självklart ska vi inte minska det internationella biståndet utan stå stadigt i vår solidaritet med alla människor i hela världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Kungahuset gör ett bra jobb bland annat som stöd till våra folkvalda när de får statsbesök. Det är rimligt att de får betalt, liksom vi andra när vi arbetar. Men det ska vara noga avvägda belopp. Utvecklingen bör gå mot att statligt anställa utför dessa jobb istället och att vi avvecklar monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Extra viktig Varför ska staten subventionerar alla fossilbilresor i landet? Det är viktigt att ge stöd till de som bor utan tillgång till kollektivtrafik med stora avstånd till affär, skola, vårdcentral och jobb. Medborgare med bra tillgång till kollektivtrafik samt cykel- och gångavstånd till mycket behöver istället motiveras till att låta bilen stå. Alla ska med när vi ställer om.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Tillgångar ska beskattas. För att det ska ske rättvist behöver vi se över hela skattesystemet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Vi behöver ett kulturliv som inte styrs av ekonomiska eller politiska intressen. Ett fritt kulturliv som bidrar till samhället genom att finnas till. En viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Det är viktigt att kommuner får lov att vara med och bestämma om var vindkraft ska placeras. Samtidigt så måste det finnas tydliga ramar för hur dessa beslut tas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Människor som tigger är också värda respekt. Vi kan inte förbjuda fattigdom. I takt med att klimatförändringarna ökar så kommer fler människor att hamna under fattigdomsgränsen och tvingas söka sig till mer resursstarka länder. Därför är det viktigt att vi redan nu arbetar intensivt med denna fråga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Varje människa är värd respekt för sin könsidentitet. Därför vill vi i Miljöpartiet inför ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Miljöpartiet vill att minst en tredjedel används av vardera förälder och att föräldrarna kan välja att överlåta den sista tredjedelen till en annan vuxen som är del av barnets familj. Vi vill se en ökad jämställdhet, att barnens rätt till båda sina föräldrar stärks och en större förståelse och respekt för att dagens familjekonstellationer ser olika ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Privata nätläkare leder till fel prioriteringar i vården. Skattemedlen ska istället användas på ett ansvarsfullt sätt som ger vård efter behov där de med störst behov prioriteras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Permanenta uppehållstillstånd gör att migranter integreras snabbar in i det svenska samhället. Den oro och osäkerhet som tillfälliga uppehållstillstånd ger skapar onödigt lidande för de enskilda och påverkar inlärningsförmåga och sociala relationer. Barn blir särskilt drabbade.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Miljöpartiet vill att vi i Sverige fördjupar våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Vi ser inte att ett Natomedlemskap är det bästa för Sverige. Istället för kärnvapen vill vi se nedrustning och att kärnvapen förbjuds i Sverige. Samtidigt vill vi rusta upp vårt totalförsvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Stora ekonomiska klyftor minskar jämlikheten och ökar otryggheten. A-kassans grundersättning ska hålla en rimlig nivå och omfatta alla som arbetar. Miljöpartiet vill se en gemensam försäkring för arbetslöshet och sjukdom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Strandskyddet säkrar att alla har tillgång till Sveriges havs- och sjökuster, nu och i framtiden. Det främjar också djur- och växtlivet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Anslagen till försvaret ska inte tas från vården, skolan, äldreomsorgen eller personer med låg eller ingen inkomst. Jag vill se en värnskatt för personer med höga inkomster för att finansiera försvaret. Denna skatt bidrar också till ökad jämlikheten i Sverige.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Det är viktigt att statligt finansierad tv och radio finns i hela Sverige och vänder sig till samt representerar alla olika grupper. Ett politiskt fristående public service utbud är en grundbult i ett demokratiskt samhälle.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Extra viktig Klimatkrisen kräver att vi agerar kraftfullt. Staten behöver gå in och aktivt stödja sina medborgare. Det ska vara lätt att göra rätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Betyg har en negativ påverkan på de som har svårt för sig i skolan, samtidigt som det inte ger någon positiv effekt på de som klarar sig bra i de lägre klasserna. Därför är det onödigt att ge betyg innan de verkligen behövs. Miljöpartiet vill se betyg från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Extra viktig Det är viktigt att alla i Sverige har tillgång till en bra skola, äldreomsorg och annat som Sveriges kommuner tillhandahåller. Hela Sverige ska leva. Därför måste systemet bli mer rättvist. Miljöpartiet vill också att större andel av vinsterna vid förnybar elproduktion ska stanna där elen produceras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Det är viktigt med höjda straff på köp av sexuella tjänster. Inget annat lika grovt brott ger endast böter vid fällande dom. Miljöpartiet har länge arbetat för detta.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Alla ska ha råd med en bostad. Marknadshyror leder sannolikt till höjda hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Vi behöver åka mer tåg och sluta flyga kortare sträckor. Därför är det viktigt med en väl utbyggd järnväg med rimliga restider. I första hand behöver vi nya stambanor för att ge plats för fler tåg. Klimatkrisen kräver att vi prioriterar våra resurser så att de ger effekt på kort tid. I andra hand så kan höghastighetståg vara en bra långsiktig investering.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: MP vill att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen, men att beslut ska fattas närmare människor när det gäller sjukvård än på riksnivå. Att regionerna har ansvaret är bra. Sjukvården har flera stora utmaningar att då lägga till en gigantisk omorganisation är en dålig idé.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Anställda ska kunna känna sig trygga. Visstidsanställningar ska inte kunna missbrukas. Ett helhetsgrepp krävs.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Ghattas: Nya gruvor ska uppfylla höga krav på miljöhänsyn samt hänsyn till rennäringen där det är aktuellt. Gruvor är stora ingrepp i landskapet samt i de aktuella platsernas ekosystem. Miljöpartiet är inte emot nya gruvor, men det är viktigt var de placeras. Miljöpartiet vill också höja skatten på utvinning av mineraler som är mycket låg i Sverige i jämförelse med andra länder.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Ghattas: Det är en mänsklig rättighet att söka skydd undan krig och förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Ghattas: Det är viktigt att alla människor integritet respekteras samtidigt som vi behöver klara av att hantera den grova gängkriminaliteten. Därför behöver vi utöka polisers möjlighet till helig avlyssning och övervakning. Med det behöver ske under ordnade former.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Ghattas: Klyftorna har ökat under de senaste decennierna bland annat på grund av hur skattesystemet ser ut. Det har bland annat påverkat välfärden. Därför bör skatterna nu ändras så att de som tjänar och äger mest ska betala högre skatt. Forskning visar dessutom att ett jämlikt samhälle är bättre och tryggare för alla oavsett samhällsklass.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Ghattas: Extra viktig Vi i Sverige bör följa FN:s rekommendation om att skydda minst 30% av land och hav. Ett mål som EU också har antagit. Skyddet är viktigt för att stärka den biologiska mångfalden och minska antalet arter som riskerar att dö ut nu när vi är inne i det sjätte massutdöendet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Ghattass val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning