Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Muharrem Demirok (fotograf null)

Muharrem Demirok

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är trött på den sandlåda som riksdagen förvandlats till. Politiskt spel har hamnat före viljan att hitta lösningar. Detta vill jag ändra på. Som kommunpolitiker är jag nära vardagsfrågorna. Jag tvingas kompromissa och hitta lösningar. Dessa egenskaper vill jag ta med mig till riksdagen.

Presentera dig själv

Pappa till tre och sambo. Jag brinner för klimatet, möjligheten att leva i hela landet. jämställdhet och öppenhet. Fritiden tillbringar jag gärna i naturen, helst skogen.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Som centerpartist kan jag se flera tänkbara styren framför mig. I Linköping styr jag i Alliansen, men om detta inte går på riksplan får vi hitta andra möjligheter.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Muharrem Demirok

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Skolfrågan behöver lyftas och en översyn i flera delar kan vara på sin plats. Då bör frågan om vinstutdelning ingå i en sådan översyn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Kärnkraft är inget alternativ den närmsta tiden, men kan vara del av en framtida energimix. Politiken bör fokusera mer på den totala energiproduktionen och inte bråka om den exakta mixen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Rättsprinciper måste gälla i Sverige. Oskyldiga människor som råkar bo eller befinna sig på en särskild plats ska inte behöva visiteras utan misstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: RUT har inneburit att många människor har fått möjlighet till ett jobb och till egen försörjning. Dessutom har flera nya företag startats, vilka i sin tur bidrar till tillväxt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Världen blir inte bättre av att biståndet dras ner. I en orolig tid krävs mer av internationell solidaritet och aktivitet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Skatten på drivmedel behöver sänkas. Bästa sättet att göra detta på är genom att minimera skatten på den inblandning som görs av förnybart. Reduktionsplikten bör vara kvar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Att beskatta bostaden är en dålig idé.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Kultur är ett stort begrepp, där inryms allt från våra nationella scener till kulturskola och bygdegårdar. Det finns inslag där ökade inslag av privat finansiering skulle vara bra, medan det finns andra inslag där det skulle vara fel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Jag tror på det kommunala självstyret. Samtidigt vill jag se mer utbyggnad av vindkraft. Lösningen är inte att nagga på kommunernas självbestämmande, utan att hitta bättre och mer förutsägbara processer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Ingen ska behöva tigga i Sverige, men verkligheten ser annorlunda ut. Vi ska inte förbjuda fenomenet, men vi ska motverka orsakerna bakom tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Privata nätläkare har gett väldigt många en vård som är oerhört lättillgänglig. Samtidigt behöver systemet ses över, särskilt där det handlar om bolag som verkligen urholkar primärvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Omvärlden har förändrats oerhört mycket och säkerhetsläget har försämrats. Då krävs mer av oss och det är nödvändigt att finnas i en kontext där vi kan få stöd av andra och där vår förmåga kan stärka andra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Under extraordinära omständigheter, såsom pandemin, är det rimligt att se över a-kassan. Däremot måste det löna sig mer att gå från arbetslöshet till egen försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Strandskyddet fyller en viktig funktion, men det är ett väldigt trubbigt och ologiskt system. Fler kommuner bör ges möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer. samtidigt som man värnar natur och friluftsliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Det ska inte behövas höjda skatter för att höja vår försvarsförmåga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: I en tid då påverkansoperationer, falska nyheter och underminering av våra demokratiska institutioner ökar så behövs en stark public service samt en fri press.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Utvecklingen går så oerhört fort nu att detta kommer vara en icke fråga 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Svensk skola behöver fler verktyg för att öka svenska elevers kunskapsnivå. Då skulle tidiga betyg kunna vara en del, men inte nödvändigtvis.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Skillnaderna mellan svenska kommuner har skapat en stor klyfta mellan de kommuner som kan strössla pengar på icke-kommunal verksamhet och de kommuner som måste lägga ned skolor pga bristande resurser. Det är ohållbart.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Sexhandel är oftast förknippat med trafficking och människohandel. Det är helt förkastligt och den som gör sig skyldig till detta brott bör få ett kännbart straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Vi har redan idag hyror på nyproduktion som rent objektivt kan klassas som marknadshyror. Diskussionen är enbart teoretisk. Den som vill sänka hyrorna bör jobba med andra mekanismer än politiska floskler.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Sverige är ett stort land med en infrastruktur som inte längre håller ihop. Att rusta upp det befintliga, som är oerhört gammalt, räcker inte för ett land som vill hållas samman och bekämpa klimatkrisen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Extra viktig Det finns inget som tyder på att ett förstatligande skulle öka kvalitet eller sänka kostnaderna. Tvärtom skulle en omorganisation föra ansvaret längre bort från de berörda, skapa en gigantisk administration och effektivisera bort närheten. Vilken vårdcentral på den östgötska landsbygden skulle få vara kvar när beslutet flyttas till Stockholm?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Samhällsekonomiskt svårt att motivera, men i sviterna av pandemin behöver vi skapa ett arbetsliv som gör att folk inte väljer att gå till jobbet när de är sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Extra viktig LAS behöver reformeras, dagens system är en relik från en tid då storindustri och fackföreningar gjorde upp på hotell i skärgården. Dagens arbetsmarknad består av småföretag och deras verklighet behöver vara utgångspunkt för vår arbetsmarknadspolitik.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Muharrem Demirok: Tillståndsprocesser och miljöprövning behöver generellt sett förenklas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Muharrem Demirok: Världen förändras konstant. Efter Rysslands anfallskrig på Ukraina så ökade behovet av att åter ta emot människor som flydde från krig. Hur framtiden utvecklas vet vi inte, då kan vi inte heller låsa oss vid att ta emot färre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Muharrem Demirok: Kriminaliteten måste hanteras och gängen knäckas. Detta får inte drabba vår rättssäkerhet och inte heller trasa sönder den personliga integriteten. Däremot utvecklas tekniken så pass fort att det går att vara mer proaktiv.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Muharrem Demirok: Jag tycker att skattetrycket ska ned för alla, särskilt de med låga inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Muharrem Demirok: Extra viktig Det bästa skyddet av skogen är aktiva och kompetenta ägarfamiljer. Ge dessa ett större ansvar så kommer vi få en fantastisk natur och värdefull skog. Stoppa omyndigförklarandet av de ägare som i generationer skött och vårdat skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Muharrem Demiroks val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården